Procedure : 2019/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0156/2019

Indgivne tekster :

B9-0156/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0156/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 43k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0156/2019

B9‑0156/2019

Europa-Parlamentets beslutning om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

(2019/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give Nordmakedonien (dengang: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) og af 26.-27- juni 2014 Albanien status som kandidat til EU-medlemsskab,

 der henviser til Sofia-erklæringen fra topmødet mellem EU og det vestlige Balkan af 17. maj 2018 og "den prioriterede Sofiadagsorden", der var vedføjet denne,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien og Nordmakedonien,

 der henviser til protokollen om Nordmakedoniens tiltrædelse af NATO, der blev undertegnet den 6. februar 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at EU's udvidelsesproces fortsat udgør en strategisk investering i fred, demokrati, velstand, sikkerhed og stabilitet i Europa;

B. der henviser til, at Kommissionen har anbefalet at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien på grund af de gode fremskridt, landet har gjort med hensyn til opfyldelsen af de centrale prioriteter;

C. der henviser til, at Albanien og Nordmakedonien fortsat er med til at gøre stabile fremskridt i retning af at opfylde de politiske kriterier og de fem centrale prioriteter for, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, samt i konsolideringen af demokratiske institutioner og praksisser;

D. der henviser til, at Balkanregionen er strategisk vigtig for EU;

E. der henviser til, at Prespaaftalen af 17. juni 2018 om løsning af uoverensstemmelser og oprettelsen af et strategisk partnerskab mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland for Nordmakedoniens vedkommende sendte det stærkt tiltrængte signal til stabilitet og forsoning og åbnede vejen for tiltrædelse;

F. der henviser til, at Frankrig på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. oktober 2019, med støtte fra Nederlandene og Danmark, på effektiv vis blokerede tiltrædelsesforhandlingerne med Albanien og Nordmakedonien på grundlag af, at yderligere reformer skulle gennemføres af de to lande;

G. der henviser til, at Albanien har været NATO-medlem siden 2009, og at Nordmakedonien snart bliver det 30. medlem af alliancen;

1. udtrykker sin store skuffelse over, at indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien er blevet blokeret, til trods for at begge lande klart har opfyldt de kriterier, som Rådet har fastsat;

2. mener, at en udsættelse af denne proces på trods af de fremskridt, som begge lande har gjort, er en strategisk fejltagelse, som vil have en skadelig indvirkning på EU's omdømme og kan svække den stærkeste bløde magtfaktor, som EU har til sin rådighed — udsigten til medlemskab;

3. understreger, at stilstand i tiltrædelsesforhandlingerne for landene på Vestbalkan kan føre til en destabilisering af hele regionen og bremse eller endog helt standse gennemførelsen af pro-europæiske reformer i andre tiltrædelseslande;

4. er desuden bekymret over, at manglende fremskridt i udvidelsen også kan påvirke EU's sikkerhed og velfærd direkte, da det gradvist kan skubbe alle landene i det vestlige Balkan over på tredjeparter, der allerede forsøger at øge deres indflydelse i regionen, herunder — men ikke begrænset til — Rusland og Kina;

5. er stærkt engageret i udvidelsespolitikken som en af EU's nøgleprioriteter;

6. gentager, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i TEU kan ansøge om at blive medlem af Den Europæiske Union, forudsat at den overholder Københavnskriterierne og principperne om demokrati, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og mindretals rettigheder, og værner om retsstaten;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne og parlamenterne i Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Serbien.

 

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik