Postup : 2019/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0156/2019

Predkladané texty :

B9-0156/2019

Rozpravy :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0156/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0156/2019

B9‑0156/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom

(2019/2883(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť Severnému Macedónsku (v tom čase bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko) štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ,

 so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku a Severnom Macedónsku,

 so zreteľom na protokol o pristúpení Severného Macedónska k NATO podpísaný 6. februára 2019;

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže proces rozširovania EÚ je aj naďalej strategickou investíciou do mieru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Európe;

B. keďže Komisia odporučila začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom vzhľadom na značný pokrok dosiahnutý v plnení kľúčových priorít;

C. keďže Albánsko a Severné Macedónsko naďalej zaznamenávajú stabilný pokrok pri plnení politických kritérií a piatich kľúčových priorít pre začatie prístupových rokovaní, ako aj pri konsolidácii demokratických inštitúcií a postupov;

D. keďže balkánsky región má strategický význam pre EÚ;

E. keďže v prípade Severného Macedónska Dohoda z Prespy zo 17. júna 2018 o urovnaní nezhôd a vytvorení strategického partnerstva medzi bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Gréckom vyslala veľmi potrebný pozitívny signál pre stabilitu a zmierenie a otvorila cestu k pristúpeniu;

F. keďže na zasadnutí Európskej rady 17. – 18. októbra 2019 Francúzsko s podporou Holandska a Dánska zablokovalo prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom argumentujúc, že tieto dve krajiny musia vykonať ďalšie reformy;

G. keďže Albánsko je členom NATO od roku 2009 a Severné Macedónsko sa čoskoro stane 30. členom aliancie;

1. vyjadruje hlboké sklamanie nad tým, že otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom je zablokované napriek tomu, že obe krajiny jednoznačne splnili kritériá stanovené Radou;

2. domnieva sa, že odloženie tohto procesu napriek pokroku, ktorý dosiahli obe krajiny, je strategickou chybou, ktorá bude mať nepriaznivý vplyv na dobré meno EÚ a môže oslabiť najsilnejší atribút mäkkej moci, ktorý má EÚ k dispozícii a ktorým je perspektíva členstva;

3. zdôrazňuje, že zastavenie pristúpenia krajín západného Balkánu môže viesť k destabilizácii celého regiónu a mohlo by spomaliť alebo dokonca úplne zastaviť realizáciu proeurópskych reforiem v ďalších pristupujúcich krajinách;

4. okrem toho je znepokojený tým, že nedostatočný pokrok v rozširovaní môže tiež priamo ovplyvniť bezpečnosť a blahobyt EÚ, pretože môže postupne vohnať všetky krajiny západného Balkánu do náručia tretích strán – okrem iných Ruska a Číny –, ktoré sa už teraz snažia zvýšiť svoj vplyv v regióne;

5. je pevne odhodlaným zástancom politiky rozširovania ako jednej z kľúčových priorít EÚ;

6. opätovne pripomína, že podľa článku 49 ZEÚ môže každý štát v Európe požiadať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné slobody, ľudské práva a práva menšín a pridŕža sa zásad právneho štátu;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom Albánska, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Srbska.

 

Posledná úprava: 23. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia