Процедура : 2019/2883(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0157/2019

Внесени текстове :

B9-0157/2019

Разисквания :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Тинеке Стрик, Катрин Роуът, Виола фон Крамон-Таубадел, Давид Корман, Филип Ламбертс, Яник Жадо, Ромео Франц, Киран Къф, Моника Вана, Юта Паулус, Михаел Блос, Ернест Уртасун</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания

(2019/2883(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

 като взе предвид Декларацията от София в резултат от срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г. относно стратегията за разширяване и основните предизвикателства през периода 2013—2014 г. (COM(2013)0700),

 като взе предвид пътната карта на Комисията за либерализиране на визовия режим,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 17 и 18 октомври 2019 г. относно разширяването,

 като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между Гърция и бивша югославска република Македония от 17 юни 2018 г., известно още като споразумението от Преспа,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2019 г.“ (COM(2019)0260), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Северна Македония за 2019 г.“ (SWD(2019)0218),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2019 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2019 г.“, придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Албания за 2019 г.“, (SWD(2018)0215)),

 като взе предвид предходните си резолюции относно Албания и бившата югославска република Македония, по-специално тези от 15 февруари 2017 г.[1] и 29 ноември 2018 г.[2] относно докладите на Комисията от 2016 и 2018 г. относно Албания и тези от 14 юни 2017 г.[3] и 29 ноември 2018 г.[4] относно докладите на Комисията от 2016 г. и 2018 г. относно бившата югославска република Македония/Северна Македония,

 като взе предвид присъединяването на Албания към НАТО през 2009 г. и факта, че в момента Северна Македония е на път да стане 30-ият член на НАТО,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че през 2003 г. Европейският съвет в Солун подчерта подкрепата си за бъдещата интеграция на държавите от Западните Балкани в европейски структури и заяви, че тяхното окончателно членство в Съюза е основен приоритет за ЕС и че Балканите следва да бъдат неразделна част от обединена Европа;

Б. като има предвид, че по време на срещата на върха между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2017 г. ЕС потвърди отново недвусмислената си подкрепа за перспективата за членство в ЕС за Западните Балкани;

В. като има предвид, че всяка страна, обхваната от процеса на разширяване, се оценява поотделно въз основа на собствените ѝ заслуги спрямо постигнатия напредък по критериите, определени от Европейския съвет, а скоростта и качеството на реформите определят графика за присъединяване към ЕС;

Г. като има предвид, че перспективата за членство в ЕС представлява основен стимул за реформи в страните от Западните Балкани; като има предвид, че процесът на разширяване изигра решаваща роля по отношение на стабилизирането на Западните Балкани;

Д. като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са от съществено значение за напредъка на държавите по пътя към присъединяване към ЕС;

Е. като има предвид, че докладите на Комисията за напредъка през 2016 г. и 2018 г. препоръчаха започването на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония;

Ж. като има предвид, че сключването на споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. за уреждане на различията и установяване на стратегическо партньорство между бившата югославска република Македония и Гърция бе един решителен етап, който създаде модел за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани, засили духа на добросъседски отношения и регионално сътрудничество и следва да проправи пътя към европейската интеграция на Северна Македония;

З. като има предвид, че през август 2017 г. България и тогавашната бивша югославска република Македония подписаха двустранен договор за приятелство, който сложи край на противоречията между двете държави и ги доближи до партньорството в духа на ЕС;

И. като има предвид, че бе постигнат добър напредък по отношение на съдебната реформа в Албания, която цели подобряване на независимостта, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции в страната и повишаване на доверието на хората в съдебните органи;

Й. като има предвид, че поради ветото на президента на Френската република Европейският съвет от 17 и 18 октомври 2019 г. не успя да постигне съгласие относно започването на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония; като има предвид, че това е третият случай, в който Европейският съвет се оказа неспособен да постигне положително решение относно разширяването след заседанията на Европейския съвет през юни 2018 г. и 2019 г.; като има предвид, че Европейският съвет стигна до заключението да разгледа отново въпроса за разширяването преди срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Загреб през май 2020 г.;

1. изразява съжаление във връзка с решението на Европейския съвет да се отложи отново започването на преговорите за присъединяване с Албания и Северна Македония;

2. подчертава, че като не изпълнява своите обещания и ангажименти спрямо двете страни, ЕС рискува да загуби доверието в себе си; изразява твърдото си убеждение, че политиката на ЕС за разширяване е двупосочен процес, при който и двете страни трябва да спазват своите ангажименти и да изпълняват дадените обещания, за да останат надеждни участници и надеждни партньори в една все по-нестабилна среда;

3. припомня на държавите членки, че политиката на разширяване трябва да се ръководи от обективни критерии, а не от съображения, свързани с вътрешна политика или двустранни спорове в отделните държави членки; заявява, че политиката на разширяване на ЕС е най-ефективният инструмент на външната политика на Съюза и че по-нататъшното ѝ разпадане би могло да доведе до нестабилна ситуация в държавите в непосредственото съседство на ЕС;

4. припомня, че от 2016 г. насам Комисията препоръчва започването на преговори за присъединяване с Албания, а още от 2009 г. насам препоръчва същото по отношение на Северна Македония, тъй като и двете отговарят на обективните критерии;

5. приветства споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция и бившата югославска република Македония и приветства двете страни за положените от тях значителни усилия за постигане на взаимно удовлетворяващо решение на въпроса за името, който дълго време бе причина за застоя на страната по пътя към европейската ѝ интеграция; приветства Република Северна Македония за приноса ѝ за мира на Балканите и за това, че се открои като блестящ пример за намиране на мирно решение на дългогодишни спорове;

6. напълно подкрепя препоръката на Комисията относно Албания като признание за усилията ѝ за реформи; счита, че бързото стартиране на процеса на скрининг и на преговорите за присъединяване ще запази и увеличи темпото на реформите; счита, че започването на преговорите ще осигури допълнителни стимули за демократизация и ще подобри контрола, отчетността и пълното зачитане на правата на малцинствата и в двете държави;

7. припомня, че младите хора в региона имат високи очаквания по отношение на присъединяването към ЕС и счита, че липсата на ясна перспектива за бъдещето би довела до миграция от региона;

8. призовава Комисията да продължи съвместно с държавите членки и партньорите от Западните Балкани изпълнението на шестата водеща инициатива за помирение и добросъседски отношения от стратегията за разширяване от 2018 г., включително чрез подкрепа на инициативи като Регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и други нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия между 1 януари 1991 г. и 31 декември 2001 г. (RECOM), Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO), както и отчитащото различните гледни точки преподаване на историята и работата по отношение на историческата памет в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

9. настоятелно призовава на своето следващо заседание на 12 и 13 декември 2019 г. Европейският съвет да поеме своята отговорност и да намери конкретен компромис, който даде възможност за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония; подкрепя започването на успореден процес на реформиране на методологията на политиката на разширяване на ЕС, без обаче тази реформа да се използва като средство за спиране на процеса на разширяване, и подчертава, че започването на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония не е пречка за този процес;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителствата и парламентите на Албания, Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани.

[1] OВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 122.

[2] Приети текстове, P8_TA(2018)0481.

[3] OВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 88.

[4] Приети текстове, P8_TA(2018)0480.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност