Eljárás : 2019/2883(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0157/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0157/2019

Viták :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 48k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről

(2019/2883(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i theszaloníki ülésének a nyugat-balkáni államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi következtetéseire,

 tekintettel az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó végén kiadott 2018. május 17-i szófiai nyilatkozatra,

 tekintettel a Bizottságnak a bővítési stratégiáról és a legfontosabb kihívásokról (2013–2014) szóló, 2013. október 16-i közleményére (COM(2013)0700),

 tekintettel a Bizottság vízumliberalizációs menetrendjére,

 tekintettel a Tanács bővítéssel kapcsolatos 2019. október 17–18-i következtetéseire,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 817(1993) és 845(1993) sz. határozatában ismertetett nézeteltérések rendezéséről, az 1995. évi ideiglenes megállapodás megszüntetéséről, valamint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország közötti stratégiai partnerség kialakításáról szóló, 2018. június 17-i záró megállapodásra, amely preszpai megállapodásként is ismert,

 tekintettel a „2019. évi közlemény az EU bővítési stratégiájáról” című, 2019. május 29-i bizottsági közleményre (COM(2019)0260), és az azt kísérő, Észak-Macedóniáról szóló 2019. évi jelentést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0218),

 tekintettel a „2019. évi közlemény az EU bővítési stratégiájáról” című bizottsági közleményre és az azt kísérő, Albániáról szóló 2019. évi jelentést tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2018)0215),

 tekintettel az Albániáról és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Bizottság Albániáról szóló 2016. és 2018. évi jelentéseiről szóló 2017. február 15-i[1] és 2018. november 29-i[2] állásfoglalására, valamint a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról/Észak-Macedóniáról szóló 2016. és 2018. évi jelentéseiről szóló 2017. június 14-i[3] és 2018. november 29-i[4] állásfoglalására,

 tekintettel Albánia 2009-es NATO-csatlakozására, valamint arra, hogy Észak-Macedónia jó úton halad afelé, hogy a NATO 30. tagjává váljon,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2003-ban az Európai Tanács thesszaloníki ülése hangsúlyozta, hogy támogatja nyugat-balkáni országok jövőbeli integrációját az európai struktúrákba, és kimondta, hogy ezen országok Unióhoz való csatlakozásának végső célja az EU egyik kiemelt prioritása, és hogy a Balkán az egyesült Európa szerves részévé fog válni;

B. mivel a 2017. május 17-i EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozón az EU megerősítette, hogy egyértelműen támogatja a Nyugat-Balkán EU-tagságának perspektíváját;

C. mivel minden egyes bővítési országot saját érdemei alapján külön értékelnek az Európai Tanács által meghatározott kritériumok szerint elért eredményeinek megfelelően, és az EU-csatlakozás menetrendjét a reformok gyorsasága és minősége határozza meg;

D. mivel az EU-tagság kilátása a reformok egyik alapvető ösztönzője volt a nyugat-balkáni országokban; mivel a bővítési folyamat döntő szerepet játszott a Nyugat-Balkán stabilizálása tekintetében;

E. mivel a regionális együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok elengedhetetlenek az érintett országok előrehaladásához az uniós csatlakozás felé vezető úton;

F. mivel a Bizottság 2016. és 2018. évi eredményjelentései a csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolták Albániával és Észak-Macedóniával egyaránt;

G. mivel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Görögország közötti nézeteltérések rendezéséről és stratégiai partnerség kialakításáról szóló, 2018. június 17-i preszpai megállapodás a nyugat-balkáni régió stabilitásának modelljét képviselő, mérföldkövet jelentő megállapodás, amely javította a jószomszédi kapcsolatok és a regionális együttműködés szellemét, és előkészítette az utat Észak-Macedónia európai integrációja előtt;

H. mivel 2017 augusztusában Bulgária és az akkori Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság barátságról szóló kétoldalú szerződést kötött, amely lezárta a két ország közötti vitás kérdéseket, és közelebb hozta őket egymáshoz az uniós irányultságú partnerség révén;

I. mivel Albániában jól haladt az igazságügyi reform, amelynek célja az ország igazságszolgáltatási intézményei függetlenségének, elszámoltathatóságának, professzionalizmusának és hatékonyságának javítása és a nép bírói testületekbe vetett bizalmának fokozása;

J. mivel a Francia Köztársaság elnökének vétója miatt az Európai Tanács 2019. október 17–18-i ülésén nem tudott megállapodni a csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával való megkezdéséről; mivel az Európai Tanács 2018. és 2019. júniusi ülése óta ez már a harmadik alkalom, hogy az Európai Tanács képtelennek bizonyult a bővítéssel kapcsolatos pozitív döntés meghozatalára; mivel az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 2020 májusában Zágrábban tartandó EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt vissza fog térni a bővítés kérdésére;

1. sajnálkozását fejezi ki az Európai Tanács azon döntése miatt, hogy ismét elhalasztja az Albániával és Észak-Macedóniával folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitását;

2. hangsúlyozza, hogy az említett két országnak tett ígéretei és kötelezettségvállalásai teljesítésének elmulasztásával az EU szavahihetőségének elvesztését kockáztatja; határozottan úgy véli, hogy az EU bővítési politikája kétirányú utca, ahol mindkét oldalnak be kell tartania kötelezettségvállalásait és ígéreteit annak érdekében, hogy szavahihető szereplők és megbízható partnerek maradjanak egy egyre bizonytalanabb környezetben;

3. emlékezteti a tagállamokat, hogy a bővítési politikát objektív kritériumoknak és nem belpolitikai megfontolásoknak vagy az egyes tagállamok közötti kétoldalú vitás kérdéseknek kell irányítaniuk; kijelenti, hogy az EU bővítési politikája az Unió legeredményesebb külpolitikai eszköze, és további lebontása ingatag helyzethez vezethet az Unióban és közvetlen szomszédságában;

4. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 2016 óta javasolja a csatlakozási tárgyalások megnyitását Albániával, Észak-Macedónia esetében pedig 2009 óta ajánlja ugyanezt, mivel mindkét ország megfelel az objektív kritériumoknak;

5. üdvözli a Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti 2018. június 17-i preszpai megállapodást, és elismerését fejezi ki minkét fél felé a hosszú ideig az ország európai integrációja felé vezető folyamat megakadása fő okának tartott elnevezés kérdésével kapcsolatos kölcsönösen kielégítő megoldás elérése érdekében tett jelentős erőfeszítéseikért; elismerését fejezi ki az Észak-macedón Köztársaságnak, amiért hozzájárult a Balkán békéjéhez, és kiemelkedő példát mutatott az elhúzódó viták békés rendezésére;

6. teljes mértékben támogatja a Bizottság Albániával kapcsolatos ajánlását, elismerve az ország reformok terén tett biztató erőfeszítéseit; úgy véli, hogy az átvilágítási folyamat és a csatlakozási tárgyalások mihamarabbi megindítása fenntartja és fokozza majd a reformok lendületét; úgy véli, hogy a tárgyalások megkezdése további ösztönzést jelent majd a demokratizálódás és az ellenőrzés és az elszámoltathatóság bővítése, továbbá a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása számára mindkét országban;

7. emlékeztet arra, hogy a régió ifjúsága nagy várakozással tekint az EU-csatlakozásra, és úgy véli, hogy a világos perspektíva nélküli jövő a régióból való kivándorláshoz vezet;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a nyugat-balkáni partnerekkel közösen lépjenek előre a 2018-as bővítési stratégia megbékéléssel és jószomszédi viszonnyal kapcsolatos 6. kiemelt céljának megvalósítása terén, többek között támogatva olyan kezdeményezéseket, mint az 1991. január 1. és 2001. december 31. között a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket és az emberi jogok megsértésének más súlyos eseteit vizsgáló regionális tényfeltáró bizottság (RECOM) és a regionális ifjúsági együttműködési iroda (RYCO), valamint az Európa Tanács normáinak megfelelő több nézőpontú történelemoktatás és emlékezetmunka;

9. sürgeti az Európai Tanácsot, hogy 2019. december 12–13-i következő ülésén vállalja a felelősséget, és találjon olyan konkrét kompromisszumot, amely lehetővé teszi a csatlakozási tárgyalások megkezdését Albániával és Észak-Macedóniával; támogatja az EU bővítési politikája módszertanának megreformálására irányuló párhuzamos folyamatot, amennyiben ezt a reformot nem használják fel a bővítési folyamat leállítására, és hangsúlyozza, hogy a csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával való megindítása nem zárja ki ezt a folyamatot;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok, Albánia, Észak-Macedónia, valamint a többi nyugat-balkáni ország kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] HL C 252., 2018.7.18., 122. o.

[2] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0481

[3] HL L 331., 2018.9.18., 88. o.

[4] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0480

Utolsó frissítés: 2019. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat