Procedură : 2019/2883(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0157/2019

Texte depuse :

B9-0157/2019

Dezbateri :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Voturi :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

(2019/2883(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere concluziile președinției Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003 privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

 având în vedere Declarația de la Sofia, adoptată la finalul summitului UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 privind Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014 (COM(2013)0700),

 având în vedere foaia de parcurs a Comisiei privind liberalizarea vizelor,

 având în vedere concluziile Consiliului din 17 și 18 octombrie 2019 privind extinderea,

 având în vedere Acordul final privind soluționarea diferențelor, astfel cum se descrie în Rezoluțiile 817 (1993) și 845 (1993) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, încetarea Acordului interimar din 1995 și instituirea la 17 iunie 2018 a unui parteneriat strategic între Grecia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, cunoscut și ca Acordul de la Prespa,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 intitulată „Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE” (COM(2019)0260), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2019 privind Macedonia de Nord” (SWD(2019)0218),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 intitulată „Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE”, însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2019 privind Albania” (SWD(2019)0215),

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, în special rezoluțiile din 15 februarie 2017[1] și 29 noiembrie 2018[2] referitoare la rapoartele Comisiei privind Albania din 2016 și 2018, precum și cele din 14 iunie 2017[3] și 29 noiembrie 2018[4] referitoare la rapoartele Comisiei privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei/Macedonia de Nord pe 2016 și 2018,

 având în vedere aderarea Albaniei la NATO în 2009 și faptul că Macedonia de Nord este în prezent pe cale să devină cel de al 30-lea membru al NATO,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Consiliul European de la Salonic din 2003 și-a subliniat sprijinul pentru viitoarea integrare a țărilor din Balcanii de Vest în structurile europene și a declarat că aderarea lor finală la Uniune reprezintă o prioritate majoră pentru UE și că Balcanii vor face parte integrantă dintr-o Europă unificată;

B. întrucât, la summitul UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2017, UE și-a reafirmat sprijinul fără echivoc pentru perspectiva aderării la UE a Balcanilor de Vest;

C. întrucât fiecare țară candidată este evaluată individual pe baza propriilor merite în raport cu progresele înregistrate în ceea ce privește criteriile stabilite de Consiliul European, iar ritmul și calitatea reformelor determină calendarul de aderare la UE;

D. întrucât perspectiva aderării la UE a constituit un stimulent fundamental pentru reforme în țările din Balcanii de Vest; întrucât procesul de extindere a jucat un rol decisiv în ceea ce privește stabilizarea Balcanilor de Vest;

E. întrucât cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate sunt esențiale pentru progresul țărilor în direcția aderării la UE;

F. întrucât rapoartele Comisiei pe 2016 și 2018 privind progresele înregistrate recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și cu Macedonia de Nord;

G. întrucât Acordul de la Prespa din 17 iunie 2018 privind soluționarea diferențelor și instituirea unui parteneriat strategic între fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Grecia este un acord de referință, care reprezintă un model de stabilitate și reconciliere în întreaga regiune a Balcanilor de Vest, întărește spiritul bunelor relații de vecinătate și al cooperării regionale și ar trebui să deschidă calea integrării europene a Macedoniei de Nord;

H. întrucât, în august 2017, Bulgaria și, pe atunci, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au semnat un tratat bilateral de prietenie care a pus capăt controverselor dintre cele două țări și le-a apropiat printr-un parteneriat orientat către UE;

I. întrucât s-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește reforma sistemului judiciar din Albania, care vizează îmbunătățirea independenței, răspunderii, profesionalismului și eficienței instituțiilor judiciare ale țării și creșterea încrederii cetățenilor în organele judiciare;

J. întrucât, din cauza vetoului Președintelui Republicii Franceze, Consiliul European din 17 și 18 octombrie 2019 nu a fost în măsură să convină asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord; întrucât este a treia oară când Consiliul European s-a dovedit incapabil de a ajunge la o decizie pozitivă privind extinderea, după Consiliile Europene din iunie 2018 și 2019; întrucât Consiliul European a decis să revină la chestiunea extinderii înainte de summitul UE‑Balcanii de Vest care va avea loc la Zagreb în mai 2020,

1. își exprimă regretul față de decizia Consiliului European de a amâna încă o dată deschiderea negocierilor cu Albania și Macedonia de Nord;

2. subliniază că, ignorându-și promisiunile și angajamentele asumate față de ambele țări, UE riscă să își piardă credibilitatea; crede cu tărie că politica de extindere a UE funcționează în ambele sensuri, ambele părți trebuind să își respecte angajamentele și să își țină promisiunile făcute pentru a rămâne actori credibili și parteneri de încredere într-un mediu tot mai volatil;

3. reamintește statelor membre că politica de extindere trebuie să fie ghidată de criterii obiective și nu de considerente care țin de politica internă sau de controverse bilaterale ale statelor membre; afirmă că politica de extindere a UE a fost cel mai eficace instrument de politică externă al Uniunii și că destructurarea sa suplimentară ar putea duce la o situație instabilă în vecinătatea imediată a UE;

4. reamintește că, începând din 2016, Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și, din 2009, a făcut aceeași recomandare în privința Macedoniei de Nord, deoarece ambele țări îndeplinesc criteriile obiective;

5. salută Acordul de la Prespa din 17 iunie 2018 dintre Grecia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și felicită ambele părți pentru eforturile lor semnificative în vederea găsirii unei soluții reciproc satisfăcătoare la problema numelui țării, pe seama căreia a fost pusă multă vreme stagnarea țării în ceea ce privește integrarea europeană; felicită Republica Macedonia de Nord pentru contribuția sa la pacea în Balcani și pentru că oferă un exemplu excelent despre cum se poate găsi o soluție pașnică la o dispută de lungă durată;

6. sprijină pe deplin recomandarea Comisiei privind Albania și recunoașterea eforturilor încurajatoare de reformă; consideră că o deschidere rapidă a procesului de examinare și a negocierilor de aderare va susține și va intensifica impulsul reformelor; consideră că deschiderea negocierilor ar oferi stimulente suplimentare pentru democratizare și ar consolida controlul, responsabilitatea și respectarea deplină a drepturilor minorităților în cele două țări;

7. reamintește că tinerii din regiune au așteptări mari în ceea ce privește aderarea la UE și este de părere că un viitor fără o perspectivă clară va duce la migrație dinspre această regiune;

8. face apel la Comisie să continue, alături de statele membre și de partenerii din Balcanii de Vest, să pună în aplicare inițiativa emblematică numărul 6 privind reconcilierea și bunele relații de vecinătate din strategia de extindere din 2018, inclusiv inițiativele de sprijin cum ar fi Comisia regională pentru stabilirea faptelor cu privire la crimele de război și alte încălcări ale drepturilor omului comise în fosta Iugoslavie între 1 ianuarie 1991 și 31 decembrie 2001 (RECOM), Biroul de Cooperare Regională pentru Tineret (RYCO) și predarea istoriei și munca de rememorare plecând de la perspective multiple în conformitate cu standardele Consiliului Europei;

9. îndeamnă Consiliul European ca, la următoarea sa reuniune din 12-13 decembrie 2019, să își asume responsabilitatea și să găsească un compromis concret care să permită începerea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord; sprijină declanșarea în paralel a procesului de reformare a metodologiei UE privind politica de extindere, câtă vreme această reformă nu este folosită ca mijloc de sistare a procesului de extindere, și subliniază că această reformă nu este împiedicată de începerea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Albaniei, Macedoniei de Nord și celorlalte țări din Balcanii de Vest.

 

[1] JO C 252, 18.7.2018, p. 122.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2018)0481

[3] JO C 331, 18.9.2018, p. 88.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2018)0480

Ultima actualizare: 23 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate