Postopek : 2019/2883(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0157/2019

Predložena besedila :

B9-0157/2019

Razprave :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Glasovanja :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0157/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 45k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo </Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0156/2019

B9-0157/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo

(2019/2883(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

 ob upoštevanju izjave iz Sofije, podane na vrhu EU-Zahodni Balkan 17. maja 2018,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. oktobra 2013 o širitveni strategiji in glavnih izzivih za obdobje 2013–2014 (COM(2013)0700),

 ob upoštevanju časovnega načrta Komisije za liberalizacijo vizumskega režima,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. in 18. oktobra 2019 o širitvi,

 ob upoštevanju končnega sporazuma z dne 17. junija 2018 o rešitvi sporov, opisanih v resolucijah Varnostnega sveta Združenih narodov št. 817 (1993) in 845 (1993), odpovedi začasnega sporazuma iz leta 1995 in vzpostavitvi strateškega partnerstva med Grčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo z dne 17. junija 2018, imenovanega tudi Prespanski sporazum,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2019 (COM(2019)0260), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Severni Makedoniji za leto 2019 (SWD(2019)0218),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2019 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2019, ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Albaniji za leto 2019 (SWD(2019)0215),

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Albaniji in nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, zlasti resolucij z dne 15. februarja 2017[1] in 29. novembra 2018[2] o poročilih Komisije o Albaniji za leti 2016 in 2018 ter resolucij z dne 14. junija 2017[3] in 29. novembra 2018[4] o poročilih Komisije o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji/Severni Makedoniji za leti 2016 in 2018,

 ob upoštevanju, da je Albanija leta 2009 pristopila k zvezi NATO in da bo Severna Makedonija kmalu postala 30. članica te zveze,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je Evropski svet v Solunu leta 2003 poudaril svojo podporo prihodnjemu vključevanju držav Zahodnega Balkana v evropske strukture in izjavil, da je njihovo končno članstvo v Uniji prednostna naloga EU ter da je Balkan sestavni del združene Evrope;

B. ker je EU na vrhu EU-Zahodni Balkan 17. maja 2017 ponovno izrazila nedvoumno podporo možnemu članstvu držav Zahodnega Balkana v EU;

C. ker se napredek vsake države širitve presoja posamično glede na merila, ki jih je določil Evropski svet, in ker časovnica za pristop k EU temelji na hitrosti in kakovosti reform;

D. ker je bila možnost članstva v EU glavna spodbuda za reforme v državah Zahodnega Balkana; ker je imel proces širitve odločilno vlogo pri stabilizaciji Zahodnega Balkana;

E. ker so za napredek teh držav na poti pristopa k EU bistvenega pomena regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi;

F. ker je Komisija v poročilih o napredku za leti 2016 in 2018 priporočila začetek pristopnih pogajanj tako z Albanijo kot s Severno Makedonijo;

G. ker je Prespanski sporazum z dne 17. junija 2018 o rešitvi sporov in vzpostavitvi strateškega partnerstva med Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Grčijo prelomnega pomena in zgled za doseganje stabilnosti in sprave v celotni zahodnobalkanski regiji, prispeva k večji pripravljenosti za boljše medsosedske odnose in regionalno sodelovanje ter bi moral biti podlaga za vključevanje Severne Makedonije v EU;

H. ker sta Bolgarija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija avgusta 2017 podpisali dvostransko pogodbo o prijateljstvu, s katero sta rešili spore med državama in se približali v okviru partnerstva, usmerjenega v EU;

I. ker je Albanija dosegla znaten napredek pri reformi pravosodja, katere cilj je povečati neodvisnost, odgovornost, strokovnost in učinkovitost pravosodnih institucij v državi ter povečati zaupanje prebivalcev v pravosodne organe;

J. ker se zaradi veta predsednika Francoske republike Evropski svet 17. in 18. oktobra 2019 ni mogel dogovoriti o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo; ker Evropski svet po zasedanjih junija 2018 in 2019 tako že tretjič ni mogel doseči pozitivne odločitve o širitvi; ker je Evropski svet sklenil, da se bo vprašanju širitve ponovno posvetil še pred vrhom EU-Zahodni Balkan, ki bo maja 2020 v Zagrebu;

1. obžaluje odločitev Evropskega sveta, da ponovno preloži začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo;

2. poudarja, da EU s tem, ko ni izpolnila obljub in zavez do obeh držav, tvega, da bo izgubila verodostojnost; je trdno prepričan, da je širitvena politika EU vzajemnega značaja in da morata obe strani spoštovati svoje obveznosti in izpolniti obljube, da bi ostali verodostojni in zanesljivi partnerici v vse bolj nestabilnem okolju;

3. opozarja države članice, da je treba pri širitveni politiki izhajati iz objektivnih meril, ne pa iz notranjepolitičnih stališč ali dvostranskih sporov v posameznih državah članicah; ugotavlja, da je širitvena politika Unije njen najučinkovitejši zunanjepolitični instrument in da bi njena nadaljnja slabitev lahko vodila k vse bolj nestabilnim razmeram v bližnji soseščini EU;

4. opozarja, da Komisija priporoča začetek pristopnih pogajanj z Albanijo od leta 2016, vse od leta 2009 pa priporoča, naj se pristopna pogajanja začnejo s Severno Makedonijo, saj obe izpolnjujeta objektivna merila;

5. pozdravlja Prespanski sporazum z dne 17. junija 2018 med Grčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ter obema stranema izreka pohvalo za znatna prizadevanja, da bi dosegli obojestransko zadovoljivo rešitev glede vprašanja imena, zaradi katerega slednja država dolgo ni dosegla napredka na poti k evropski integraciji; Republiki Severne Makedonije izraža priznanje za prispevek k miru na Balkanu in ker je postavila odličen zgled za iskanje mirne rešitve dolgotrajnih sporov;

6. v celoti podpira priporočilo Komisije o Albaniji v zvezi s priznavanjem prizadevanj za reforme, ki so zelo spodbudna; meni, da se bo sedanja pripravljenost za reforme ohranila in povečala, če bomo hitro začeli postopek pregleda in pristopna pogajanja; meni, da bi začetek pogajanj v obeh državah še spodbudil demokratizacijo ter povečal nadzor, odgovornost in spoštovanje pravic manjšin;

7. opozarja, da imajo mladi v tej regiji visoka pričakovanja glede pristopa k EU, in meni, da bodo razmere brez jasne perspektive za prihodnost privedle do izseljevanja iz regije;

8. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami in partnericami z Zahodnega Balkana nadaljuje izvajanje šeste vodilne pobude o spravi in dobrih sosedskih odnosih v okviru širitvene strategije iz leta 2018 ter naj med drugim podpre pobude, kot so regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih kršitvah človekovih pravic, storjenih na ozemlju nekdanje Jugoslavije med 1. januarjem 1991 in 31. decembrom 2001 (RECOM), Regionalni urad za sodelovanje mladih (RYCO) ter poučevanje zgodovine in obeleževanje dogodkov iz več zornih kotov v skladu s standardi Sveta Evrope;

9. poziva Evropski svet, naj na svojem naslednjem zasedanju 12. in 13. decembra 2019 prevzame odgovornost in poišče konkreten kompromis, ki bo omogočal začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo; se zavzema, da se hkrati začne proces za reformo metodologije širitvene politike EU, pod pogojem, da se reforma ne bo izkoristila za ustavitev procesa širitve, in poudarja, da pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo tega procesa ne onemogočajo;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, Albanije, Severne Makedonije in drugih držav Zahodnega Balkana.

[1] UL C 252, 18.7.2018, str. 122.

[2] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0481.

[3] UL C 331, 18.9.2018, str. 88.

[4] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0480.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov