<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 42k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно стратегията за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка</Titre>


<Depute>Рафаеле Станканели</Depute>


B9‑0162/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно стратегията за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2017 г. относно стратегията ЕС — Африка: стимул за развитието, както и съобщението на Комисията относно нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места (COM(2018)643), по-специално така наречения „инвестиционен план за Африка“,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като подчертава, че със своята повърхност от 25426 кв. км. и население от над пет милиона души, Сицилия е най-големият остров в Средиземноморието, както и че се намира по средата между Гибралтар и Суецкия канал;

Б. като припомня, че борбата с първопричините за емиграцията е в тясна и пряка зависимост от стабилността и икономическото развитие на африканския континент;

В. като има предвид, че понастоящем ЕС е основният търговски партньор на Африка, основният инвеститор в африканския континент, както и най-важният пазар на местоназначение за продуктите, произвеждани в тази част на света, и като има предвид, че според изчисления до 2050 г. в Африка ще живеят 2,5 милиарда души;

1. призовава Европейската комисия да предприеме действия за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговията с Африка.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност