<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 41k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om en strategi for at udnytte Sicilien som EU's vigtigste logistiske knudepunkt for handel med Afrika</Titre>


<Depute>Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0162/2019

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om en strategi for at udnytte Sicilien som EU's vigtigste logistiske knudepunkt for handel med Afrika

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om EU-Afrika strategien: en stærk drivkraft for udvikling og Kommissionens meddelelse om en ny alliance for bæredygtige investeringer og beskæftigelse i Afrika (COM(2018)643) med særlig henvisning til den såkaldte "EU-investeringsplan for Afrika".

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. understreger, at Sicilien med et areal på 25 426 km² og en befolkning på over fem millioner er den største ø i Middelhavet og ligger midt mellem Gibraltar og Suezkanalen;

B. erindrer om, at håndtering af de grundlæggende årsager til udvandring er tæt og direkte knyttet til det afrikanske kontinents stabilitet og økonomiske udvikling;

C. der henviser til, at EU i øjeblikket er Afrikas største handelspartner, den største investor på det afrikanske kontinent og ikke mindst det vigtigste destinationsmarked for de produkter, der fremstilles i denne del af verden, og at det beregnes, at der i 2050 vil være 2,5 mia. mennesker i Afrika;

1. opfordrer Europa-Kommissionen til at iværksætte foranstaltninger til at anerkende Sicilien som EU's vigtigste logistiske knudepunkt for handel med Afrika.

Seneste opdatering: 30. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik