<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 41k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>strategiasta Sisilian hyödyntämiseksi EU:n tärkeimpänä logistiikkakeskuksena Afrikan kanssa käytävää kauppaa varten</Titre>


<Depute>Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0162/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma strategiasta Sisilian hyödyntämiseksi EU:n tärkeimpänä logistiikkakeskuksena Afrikan kanssa käytävää kauppaa varten

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen ja komission tiedonannon uudesta Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssista: investointeja ja työpaikkoja koskeva yhteistyö uudelle tasolle (COM(2018)0643), ja ottaa erityisesti huomioon niin sanotun EU:n investointiohjelman Afrikkaa varten,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. korostaa, että Sisilia, jonka pinta-ala on 25 426 neliökilometriä ja väkiluku yli 5 miljoonaa, on Välimeren suurin saari ja se sijaitsee Gibraltarin ja Suezin kanavan puolivälissä;

B. muistuttaa, että maastamuuton perimmäisiin syihin puuttuminen riippuu tiiviisti ja välittömästi Afrikan mantereen vakaudesta ja taloudellisesta kehityksestä;

C. ottaa huomioon, että EU on tällä hetkellä Afrikan suurin kauppakumppani, Afrikan mantereen suurin investoija sekä maailman tässä osassa valmistettujen tuotteiden tärkeimmät kohdemarkkinat ja että vuoteen 2050 mennessä Afrikassa arvioidaan olevan 2,5 miljardia ihmistä;

1. kehottaa komissiota ryhtymään toimiin Sisilian hyödyntämiseksi EU:n tärkeimpänä logistiikkakeskuksena Afrikan kanssa käytävää kauppaa varten.

Päivitetty viimeksi: 25. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö