<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 41k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir leis an straitéis chun an tSicil a chur chun cinn mar an príomh-mhol lóistíochta in AE don trádáil leis an Afraic</Titre>


<Depute>Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0162/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an straitéis chun an tSicil a chur chun cinn mar an príomh-mhol lóistíochta in AE don trádáil leis an Afraic

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint dá rún an 16 Samhain 2017 maidir le Straitéis AE-an Afraic: spreagadh don fhorbairt agus an teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach maidir le comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus Poist Inbhuanaithe (COM(2018)643), go háirithe maidir le ‘Plean Infheistíochta AE don Afraic’, mar a thugtar air,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. á chur i dtreis gurb í an tSicil, a bhfuil 25 426 km² d’fhairsinge agus daonra de bhreis is 5 mhilliún duine inti, an t-oileán is mó sa Mheánmhuir agus go bhfuil sí lonnaithe leath bealaigh idir Giobráltar agus Canáil Suez;

B. ag meabhrú di go bhfuil an comhrac i gcoinne bhunchúiseanna na heisimirce ag brath go dlúth agus go díreach ar chobhsaíocht agus ar fhorbairt eacnamaíoch ilchríoch na hAfraice;

C. de bhrí gurb é AE an príomh-chomhpháirtí trádála atá ag an Afraic faoi láthair, an príomhinfheisteoir in ilchríoch na hAfraice agus an margadh cinn scríbe is tábhachtaí i gcás táirgí a dhéantar sa chuid seo den domhan agus de bhrí go meastar go mbeidh 2.5 bhilliún duine ina gcónaí san Afraic faoi 2050;

1. Á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach bearta a chur chun feidhme chun an tSicil a chur chun cinn mar an príomh-mhol lóistíochta in AE don trádáil leis an Afraic.

An nuashonrú is déanaí: 31 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais