Projekt rezolucji - B9-0162/2019Projekt rezolucji
B9-0162/2019

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką

  15.10.2019

  złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

  Raffaele Stancanelli

  B9‑0162/2019

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką

  Parlament Europejski,

   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie strategii UE-Afryka: impuls na rzecz pobudzenia rozwoju oraz komunikat Komisji w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy (COM(2018)643), ze szczególnym uwzględnieniem planu inwestycji UE dla Afryki,

   uwzględniając art. 143 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że Sycylia, której obszar wynosi 25 426 km² i która liczy sobie ponad 5 milionów mieszkańców, jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym i znajduje się w połowie drogi między Gibraltarem a ujściem Kanału Sueskiego;

  B. mając na uwadze, że zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji jest ściśle i bezpośrednio związane z poziomem stabilizacji i rozwoju gospodarczego na kontynencie afrykańskim;

  C. mając na uwadze, że obecnie UE jest głównym partnerem gospodarczym Afryki, głównym inwestorem na tym kontynencie, a także stanowi największy rynek zbytu dla produktów stamtąd pochodzących; mając na uwadze, że szacuje się, iż do roku 2050 Afryka liczyć będzie 2,5 miliarda mieszkańców;

  1. wzywa Komisję Europejską do podjęcia kroków w celu przyjęcia strategii podkreślającej znaczenie Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką.

  Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2019
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności