<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 41k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką</Titre>


<Depute>Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0162/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie strategii UE-Afryka: impuls na rzecz pobudzenia rozwoju oraz komunikat Komisji w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy (COM(2018)643), ze szczególnym uwzględnieniem planu inwestycji UE dla Afryki,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Sycylia, której obszar wynosi 25 426 km² i która liczy sobie ponad 5 milionów mieszkańców, jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym i znajduje się w połowie drogi między Gibraltarem a ujściem Kanału Sueskiego;

B. mając na uwadze, że zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji jest ściśle i bezpośrednio związane z poziomem stabilizacji i rozwoju gospodarczego na kontynencie afrykańskim;

C. mając na uwadze, że obecnie UE jest głównym partnerem gospodarczym Afryki, głównym inwestorem na tym kontynencie, a także stanowi największy rynek zbytu dla produktów stamtąd pochodzących; mając na uwadze, że szacuje się, iż do roku 2050 Afryka liczyć będzie 2,5 miliarda mieszkańców;

1. wzywa Komisję Europejską do podjęcia kroków w celu przyjęcia strategii podkreślającej znaczenie Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką.

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności