<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0162/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 41k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om strategin för att utnyttja Sicilien som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika</Titre>


<Depute>Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0162/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om strategin för att utnyttja Sicilien som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling och kommissionens meddelande om en ny allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen (COM(2018)0643), med särskild hänvisning till EU:s så kallade investeringsplan för Afrika,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sicilien, som har en yta på 25 426 km² och en befolkning på över 5 miljoner invånare, är den största ön i Medelhavet och ligger mitt emellan Gibraltar och Suezkanalen.

B. Man bör minnas att insatserna mot de bakomliggande orsakerna till emigration är starkt och direkt beroende av stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen på den afrikanska kontinenten.

C. För närvarande är EU Afrikas främsta handelspartner, den största investeraren på den afrikanska kontinenten och den viktigaste destinationsmarknaden för produkter som tillverkas i denna del av världen. Man uppskattar att det fram till 2050 kommer att finnas 2,5 miljarder invånare i Afrika.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att Sicilien ska erkännas som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika.

Senaste uppdatering: 6 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy