<Date>{05/11/2019}5.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0164/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 43k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно започването на преговори с Албания и Северна Македония</Titre>


<Depute>Доминик Билд</Depute>


B9‑0164/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори с Албания и Северна Македония

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя правилник,

А. като има предвид, че между 2007 г. и 2020 г. Албания би получила от предприсъединителни фондове сума в размер на 1,24 милиарда евро, а Северна Македония – 1,23 милиарда евро, в допълнение към друга европейска подкрепа, и че гражданите на тези държави се ползват от премахването на визите за краткосрочно пребиваване, Северна Македония – от декември 2009 г. насам, а Албания – от декември 2010 г. насам, както и от програми като „Еразъм +“, в които са участвали приблизително 2 300 граждани на Северна Македония и 5 453 албански граждани в периода 2015—2019 г.;

Б. като има предвид, че Албания и Северна Македония са засегнати по-специално от висока безработица (22,4% в Северна Македония), ниско равнище на средната работна заплата и тревожни показатели на Transparency International за корупцията, в чиято класация Албания слезе на по-долно място между 2017 и 2018 г.[1];

В. като има предвид, че според бюлетина на изпълнителната дирекция на Комитета по антитероризъм на Съвета за сигурност на ООН Албания е представлявала част от европейския регион с най-висока концентрация на бойци на „Ислямска държава“[2];

1. изразява безпокойство, че въпросът за започването на преговорите ще бъде разгледан на срещата на високо равнище в Загреб през 2020 г., и призовава Комисията и държавите членки да приключат тези преговори, както и отпускането на средства по предприсъединителните фондове.

[2] „Три държави, Босна и Херцеговина, Албания и Косово играят ролята на важни страни за входящ контрол. С приблизително 1 000 чуждестранни бойци, които са се присъединили или към филиали на Ал Кайда, или към ИДИЛ, това е регионът с най-висока концентрация на бойци на ИДИЛ в Европа.“ Изпълнителна дирекция на Комитета по антитероризъм на Съвета за сигурност на ООН, Бюлетин, март 2017 г.

Последно осъвременяване: 12 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност