Procedură : 2019/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0167/2019

Texte depuse :

B9-0167/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 44k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia

(2019/2891(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în Polonia nu există în prezent planuri de adoptare a unor acte legislative care să interzică sau să pedepsească furnizarea de educație sexuală; întrucât cursurile de educație familială sunt predate de 21 de ani și includ, printre altele, cursuri de sexualitate umană; întrucât predarea acestor cursuri nu este în niciun caz amenințată;

B. întrucât Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene afirmă că Uniunea respectă pe deplin „responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional”, încredințându-i în același timp sarcina de a sprijini, completa și coordona dezvoltarea educației;

C. întrucât Convenția cu privire la drepturile copilului impune statelor părți obligația de a acorda prioritate „interesului superior al copilului”, „ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal” (articolul 3), care, la rândul lor, au dreptul „de a asigura, de o manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale copilului, îndrumarea și orientarea necesare în exercitarea de către copil a drepturilor recunoscute în prezenta convenție” (articolul 5);

1. ia act de faptul că creșterea copiilor ar trebui să aibă loc în principal în familie și că Convenția europeană a drepturilor omului consideră că „nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept”;

2. ia act de faptul că educația sexuală este foarte strâns legată de convingerile religioase și ideologice și, prin urmare, nu ar trebui să aibă loc împotriva voinței părinților;

3. consideră că societatea poloneză și autoritățile poloneze au pe deplin dreptul și obligația de a organiza un sistem educațional, inclusiv educația sexuală, în conformitate cu voința democratică a majorității;

4. consideră, de asemenea, că societatea poloneză și autoritățile poloneze au dreptul și datoria de a proteja copiii de expunerea la orice conținut pentru care aceștia nu sunt pregătiți și de a-i proteja de orice expunere la abuzuri sexuale în conformitate cu voința democratică a majorității și cu respectarea legii;

5. regretă faptul că multe state membre ale UE, inclusiv Germania, Austria, Suedia și Finlanda, au introdus educația sexuală obligatorie, interferând astfel cu dreptul părinților de a-și crește copiii în conformitate cu credințele lor;

6. salută faptul că, în unele state membre, inclusiv în Polonia, părinții pot alege, în conformitate cu convingerile lor și cu dreptul la viața de familie, dacă să își trimită sau nu copilul la cursuri de educație sexuală și că elevii pot decide ei înșiși cum să abordeze acest subiect atunci când devin adulți;

7. ia act de faptul că, în Polonia, un profesor este obligat să dezvăluie toate informațiile referitoare la obiectivele și conținutul programei de învățământ, la manualele școlare și la măsurile didactice legate de educația sexuală și că organizațiile neguvernamentale își pot desfășura activitatea în școli numai după obținerea consimțământului și a acordului prealabil al directorului școlii referitor la conținutul activității respective și după obținerea aprobării consiliului părinților;

8. regretă faptul că directorii de școli încalcă adesea legea aplicabilă și invită organizații care organizează cursuri de educație sexuală fără cunoștința sau consimțământul părinților;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că unele grupuri din Parlamentul European au încercat să intervină în chestiuni pe care tratatele le rezervă statelor membre;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

 

Ultima actualizare: 11 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate