Postopek : 2019/2876(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0179/2019

Predložena besedila :

B9-0179/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0179/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 47k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN o otrokovih pravicah</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}v imenu skupine ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0179/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN o otrokovih pravicah

(2019/2876(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989,

 ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji[1],

 ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora OZN za pravice otrok o pravici otrok, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

 ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN o otrokovih pravicah,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker člen 1 Konvencije OZN o otrokovih pravicah določa, da „otrok pomeni vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej“, in ker preambula določa, da otroci potrebujejo posebno nego in zaščito, „vključno z ustreznim pravnim varstvom pred rojstvom in po njem“;

B. ker je Konvencija OZN o otrokovih pravicah ena od najbolj množično ratificiranih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, saj so jo ratificirale vse države članice, in določa jasne pravne obveznosti za spodbujanje, zaščito in varstvo pravic vsakega otroka pod njihovo jurisdikcijo;

C. ker v EU živi približno 100 milijonov otrok, kar predstavlja 20 % prebivalstva; ker otroci v državah v razvoju predstavljajo približno 40 % prebivalstva;

D. ker je stopnja rodnosti v EU 1,6 otroka na žensko, kar je daleč pod ravnjo, potrebno za obnavljanje prebivalstva, in povzroča dramatično „demografsko zimo“; ker so zato otroci pod pritiskom, saj predstavljajo upanje za prihodnost Evrope;

E. ker je na milijone evropskih otrok izgubljenih zaradi splava, ki ima celo vrsto negativnih psiholoških posledic za vse brate in sestre, ki so bili zaželeni, pa tudi za starše in družbo na splošno;

F. ker je skoraj vsaka četrta žrtev trgovine z ljudmi, zabeležene v EU, otrok, s katerim se trguje v EU in tudi v državi članici, iz katere prihaja; ker je med žrtvami nesorazmerno veliko deklic, s katerimi se trguje za namene spolnega izkoriščanja[2]; ker lahko v nekaterih primerih tihotapljenje mladoletnih migrantov privede do trgovine z ljudmi, saj se izkoriščanje in zloraba lahko začneta že med tranzitom ali v namembnem kraju, tudi če je bilo prvotno dano soglasje;

G. ker spolno zlorabljanje in izkoriščanje otrok na spletu pomeni hudo kršitev temeljnih pravic otrok, zaradi česar otroci utrpijo hude travme in dolgotrajne škodljive posledice, ki se lahko nadaljujejo tudi v odrasli dobi, ta pojav pa se tudi še naprej razvija; ker so nove oblike kaznivih dejanj, kot sta maščevalna pornografija in spolno izsiljevanje, v porastu na internetu in jih morajo države članice obravnavati s konkretnimi ukrepi; ker se je v skladu z najnovejšimi podatki število slik, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, na spletu močno in izjemno hitro povečalo zaradi široke uporabe interneta, in sicer naj bi bilo na spletu več kot 45 milijonov slik in videoposnetkov, za katere je bilo ugotovljeno, da prikazujejo spolno zlorabo otrok[3];

H. ker je izobraževanje v obliki formalnih, neformalnih in priložnostnih izobraževalnih metod v družini in državnih šolah eden od najboljših načinov za širjenje vrednot, kot so mir, razumevanje človekovega dostojanstva in pravičnost, in ker so za otrokovo izobraževanje odgovorni predvsem starši;

Splošne ugotovitve

1. meni, da je 30. obletnica Konvencije OZN o otrokovih pravicah priložnost, da se zagotovi njeno celovito izvajanje v politiki in praksi ter se sprejmejo dodatni ukrepi za dejansko spoštovanje pravic vseh otrok povsod po svetu, zlasti pa še najbolj ranljivih;

2. poziva države članice, naj s praktičnimi ukrepi otrokom omogočijo brezskrbno otroštvo, ne da bi morali biti obremenjeni s podnebjem, vojaškimi konflikti ali drugimi strašljivimi dogodki in zadevami, o katerih poročajo mediji;

Odprava vseh oblik nasilja nad otroki

3. obsoja vse oblike nasilja nad otroki, vključno s fizičnim, spolnim in verbalnim zlorabljanjem, nasiljem na spletu, prisilno poroko, otroškim delom, prostitucijo, trgovino z ljudmi, tihotapljenjem migrantov, mučenjem, splavom, drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem ali kaznovanjem, uboji iz časti, pohabljanjem ženskih spolnih organov, uporabo otrok vojakov in otrok kot živega ščita, prikrajševanjem, zanemarjanjem in neustreznim prehranjevanjem otrok; meni, da se tradicija, kultura, politična ideologija ali vera nikoli ne bi smele uporabljati kot opravičilo za nasilje nad otroki;

4. poziva države članice, naj odločno ukrepajo v boju proti spolni zlorabi otrok z vlaganjem v preventivne ukrepe, opredelitvijo posebnih programov za morebitne kršitelje in zagotavljanjem učinkovite podpore žrtvam;

5. poziva države članice, naj v celoti izvajajo Direktivo 2011/93/EU in svojo resolucijo z dne 14. decembra 2017 o izvajanju te direktive[4];

6. obsoja vse oblike nasilja nad deklicami in poziva države članice in verske voditelje, naj ukrepajo, da bi odpravili poroke otrok in pohabljanje ženskih spolnih organov;

Vlaganje v otroke

7. poziva države članice, naj vlagajo v izboljšanje kakovosti družinskega življenja, tako da se borijo proti negativnim stereotipom, ki veljajo za starše, ki se odločijo, da ne bodo delali, ter nudijo davčne in druge finančne spodbude, da bodo lahko družine namesto službi dale prednost družinskemu življenju v skladu s svojimi urniki;

8. ugotavlja, da je prihodnost Evrope odvisna od naše rodnosti; poziva države članice, naj spodbujajo družinam prijazno okolje, ki bo pri financiranju dajalo prednost spodbujanju naravne družine in mladim parom omogočalo, da imajo veliko otrok, s čimer bi preprečili demografski upad, in naj vire preusmerijo od spodbujanja množičnih migracij za nadomestitev prebivalstva in spodbujanja istospolnih zvez brez otrok;

9. poudarja, da je bistvenega pomena zaščititi temeljne pravice otrok v vseh fazah njihovega razvoja; ugotavlja tudi, da je celovit pristop Komisije k zdravju in pravicam na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, ki je v obdobju 2014–2016 stal 572 milijonov EUR, v nasprotju s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah, ki je namenjena zaščiti otrok v maternici; poziva Komisijo, naj to politiko spremeni in prednost nameni pravicam staršev ter ta sredstva vlaga v pravo zdravstveno varstvo mater;

Izobraževanje

10. poudarja, da morata biti odličnost in inovativnost vodilni načeli za izobraževanje in usposabljanje v digitalni dobi;

11. meni, da je treba pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke, spoštovati v vseh oblikah sodelovanja med starši, učitelji in šolami, še posebej ko gre za sodelovanje, ki staršem omogoča, da vplivajo na vodenje šol;

12. poziva države članice, naj vlagajo v izboljšanje standardov kakovosti na področju izobraževanja na splošno, zlasti v uradnem jeziku zadevne regije, in tako ne le posredujejo znanje na bolj smiseln in dostopen način, temveč tudi prenesejo kulturno dediščino na naslednjo generacijo;

13. poudarja, da je veliko bolj verjetno, da se bodo otroci, ki živijo v neokrnjenem domu z materjo in očetom[5], uspešno izobrazili, bili na splošno srečnejši ter boljšega duševnega in telesnega zdravja, in da je manj verjetno, da bodo ravnali impulzivno, potrebovali svetovanje ali terapijo za duševno zdravje, trpeli za depresijo ali imeli samomorilske misli[6]; ugotavlja, da je francoska nacionalna medicinska akademija 21. septembra 2019 izdala uradno izjavo, v kateri navaja, da ima vsak otrok pravico do očeta in matere, zlasti ker je to bistvenega pomena za njegovo osebnost; zato podpira politike, ki spodbujajo stabilne družine v otrokovem najboljšem interesu;

Ranljivi otroci

14. poudarja, da se morajo države članice odločno boriti proti vsem oblikam nasilja nad otroki, pri čemer se morajo spoprijeti s temeljnimi vzroki, zaradi katerih so otroci ranljivi, vključno z razpadom družin, odvzemom otroka enemu ali obema staršema, ekonomsko migracijo, zanašanjem na varuške in digitalne varuške ter zlorabo drog in alkohola;

15. spodbuja države članice k raziskovanju in oblikovanju političnih odločitev o negativnih posledicah za družine, ki jih imajo otroci, izgubljeni zaradi splava (sindrom preživelega po splavu), saj je dokazano, da je to glavni vzrok za depresijo otrok in odraslih v svetu;

16. spodbuja države članice, naj sprejmejo politiko, v skladu s katero bi si v primeru razpada družine starša enakovredno delila skrbništvo otrok, in naj preganjajo vsakršno diskriminacijo očetov, zaradi katere je na milijone otrok dejansko brez očeta, očetje pa se soočajo z depresijo in samomorilskimi mislimi;

17. poziva države članice, naj se učinkovito borijo proti revščini otrok;

 

°

° °

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

 

[4] UL C 369, 11.10.2018, str. 96.

[5] Anderson, J., Vpliv družinske strukture na zdravje otroka: učinki ločitve (The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce), The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, str. 378-387.

[6] Regnerus, M., Kako drugačni so odrasli otroci staršev v istospolnih zvezah? Ugotovitve študije o novih družinskih strukturah (How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study), Social Science Research, 41(4), 2012, str. 752-770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Zadnja posodobitev: 22. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov