Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0181/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0181/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a WTO Fellebbezési Testületének válságáról

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Anna‑Michelle Asimakopoulou
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében


Eljárás : 2019/2918(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0181/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0181/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0181/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a WTO Fellebbezési Testületének válságáról

(2019/2918(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó, 1994. április 15-i Marrákesi Egyezményre,

 tekintettel a WTO Vitarendezési Testületének állandó Fellebbezési Testületét létrehozó, a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés 17. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió, Kína, Kanada, India, Norvégia, Új-Zéland, Svájc, Ausztrália, Koreai Köztársaság, Izland, Szingapúr, Mexikó, Costa Rica és Montenegró által a WTO Általános Tanácsához intézett, 2018. december 11-i közleményre (WT/GC/W/752/Rev. 2), valamint az Európai Unió, Kína, India és Montenegró által a WTO Általános Tanácsához intézett 2018. december 11-i közleményre (WT/GC/W/753/Rev.1),

 tekintettel az EU és Kanada közötti, a vitarendezési egyetértés 25. cikke szerinti, 2019. július 25-i időközi fellebbezési választottbírósági megállapodásra, valamint a Norvégiával 2019. október 21-én kötött hasonló megállapodásra,

 tekintettel a Fellebbezési Testület működésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó, az Általános Tanács égisze alatt zajló informális folyamatra, valamint az új-zélandi nagykövet, David Walker által a WTO Általános Tanácsának 2019. február 28-i (JOB/GC/215), 2019. május 7-i (JOB/GC/217), július 23-i (JOB/GC/220) és 2019. október 15-i (JOB/GC/222) jelentéseire, továbbá a Fellebbezési Testület működéséről szóló, Walker nagykövet által az Általános Tanácsnak 2019. október 15-én benyújtott és az ugyanezen a napon kelt jelentéséhez csatolt általános tanácsi határozattervezetre,

 tekintettel a Bizottság 2019. november 26-i nyilatkozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

A. mivel a WTO-t azért hozták létre, hogy megerősítse a multilateralizmust, előmozdítsa az inkluzív gazdasági világrendet és elősegítse egy nyitott, szabályokon alapuló és megkülönböztetésmentes multilaterális kereskedelmi rendszer kiépítését;

B. mivel a WTO vitarendezési rendszere kötelező jellegének, a kétszintű határozathozatalnak, valamint a döntőbírái függetlenségének és pártatlanságának köszönhetően sikeresen hozzájárult a WTO-szabályok tiszteletben tartásának biztosításához, valamint a multilaterális kereskedelmi rendszer biztonságához és kiszámíthatóságához, ezzel elkerülve az egyoldalú intézkedések alkalmazását;

C. mivel a WTO Fellebbezési Testülete alapvető szerepet játszik a WTO vitarendezési rendszerében;

D. mivel az Egyesült Államok 2017 óta akadályozza a héttagú Fellebbezési Testület bármely tagjának pótlását, és számos, a fennmaradó üres helyek betöltését célzó kiválasztási eljárás elindítására irányuló javaslatot elutasított;

E. mivel 2019. december 10-én a Fellebbezési Testület három fennmaradó tagjának megbízatása lejár, és a Fellebbezési Testület nem fog tudni új fellebbezéseket meghallgatni, mivel ehhez három tagra van szükség;

1. komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy megoldás hiányában a Fellebbezési Testület 2019. december 10. után meg fog szűnni, ami rendkívül súlyos következményekkel járhat a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi rendszerre nézve;

2. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a WTO tagjai között jelenleg folyó tárgyalások még nem hoztak pozitív eredményeket;

3. teljes mértékben támogatja a Walker nagykövet által elősegített informális eljárást, és úgy véli, hogy javaslatai nagyon jó alapot jelentenek egy olyan kielégítő megoldás megtalálásához, amely orvosolja a Fellebbezési Testület működésével és reformjának szükségességével kapcsolatban felmerült közös aggályokat; felkéri a WTO összes tagját, hogy konstruktívan vegyenek részt ezekben a tárgyalásokban annak érdekében, hogy a megüresedett helyeket a lehető leghamarabb be lehessen tölteni, egyben biztosítsák, hogy a WTO rendelkezzen a számára szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal;

4. felhívja a Bizottságot, hogy – szükség esetén még 2019. december 10. után is – folytassa az együttműködést a WTO valamennyi tagjával, köztük az Egyesült Államokkal, kiemelt ügyként kezelve, hogy elhárítsa a kinevezési eljárás útjában álló akadályokat;

5. emlékeztet a parlamentközi párbeszéd fontosságára, amely lehetővé teszi a folyamatban lévő vitákhoz való hozzájárulást és pozitív végeredmény elérését;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a WTO-tagok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a WTO főigazgatójának.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat