Propunere de rezoluţie - B9-0181/2019Propunere de rezoluţie
B9-0181/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la criza organului de apel al OMC

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Anna‑Michelle Asimakopoulou
în numele Comisiei pentru comerț internațional


Procedură : 2019/2918(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0181/2019
Texte depuse :
B9-0181/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0181/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza organului de apel al OMC

(2019/2918(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Acordul de la Marrakech din 15 aprilie 1994 privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC),

 având în vedere articolul 17 din Memorandumul de înțelegere privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor, prin care s-a înființat organul permanent de apel din cadrul Organului de soluționare a litigiilor al OMC,

 având în vedere comunicarea semnată de Uniunea Europeană, China, Canada, India, Norvegia, Noua Zeelandă, Elveția, Australia, Republica Coreea, Islanda, Singapore, Mexic, Costa Rica și Muntenegru adresată Consiliului General al OMC la 11 decembrie 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) și comunicarea semnată de Uniunea Europeană, China, India și Muntenegru adresată Consiliului General al OMC la 11 decembrie 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

 având în vedere acordul dintre UE și Canada privind procedura provizorie de arbitraj în apel, încheiat la 25 iulie 2019, în temeiul articolului 25 din Memorandum de înțelegere privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor, precum și un acord similar cu Norvegia, convenit la 21 octombrie 2019,

 având în vedere procesul informal privind chestiuni referitoare la funcționarea organului de apel, desfășurat sub auspiciile Consiliului General și rapoartele puse la dispoziția Consiliului General al OMC de către ambasadorul Noii Zeelande, David Walker, 28 februarie 2019 (JOB/GC/215), la 7 mai 2019 (JOB/GC/217), la 23 iulie 2019 (JOB/GC/220) și la 15 octombrie 2019 (JOB/GC/222), precum și proiectul de decizie al Consiliului General privind funcționarea organului de apel, prezentat de ambasadorul David Walker Consiliului General la 15 octombrie 2019, anexat la raportul său din aceeași dată,

 având în vedere declarația Comisiei din 26 noiembrie 2019,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru comerț internațional,

A. întrucât OMC a fost creată pentru a întări multilateralismul, a promova un regim economic incluziv la nivel mondial și a stimula un sistem comercial multilateral deschis, bazat pe reguli și nediscriminatoriu;

B. întrucât sistemul de soluționare a litigiilor din cadrul OMC, grație caracterului său obligatoriu, celor două niveluri de examinare a dosarelor și independenței și imparțialității judecătorilor implicați, a contribuit cu succes la asigurarea respectării normelor OMC și la securitatea și previzibilitatea sistemului comercial multilateral, evitându-se astfel recurgerea la măsuri unilaterale;

C. întrucât organului de apel al OMC îi revine un rol esențial în cadrul sistemului de soluționare a litigiilor al OMC;

D. întrucât, începând cu 2017, SUA blochează înlocuirea oricăruia dintre cei șapte membri ai organului de apel și respinge numeroasele propuneri de a lansa procesul de selecție pentru a completa posturile vacante rămase;

E. întrucât mandatele a doi dintre cei trei membri ai organului de apel vor expira la 10 decembrie 2019, acesta nemaifiind în măsură să examineze noi cazuri de apel, deoarece pentru aceasta trebuie să existe trei membri,

1. este profund îngrijorat de faptul că, în lipsa unei soluții, organul de apel nu va mai putea funcționa după 10 decembrie 2019, ceea ce ar putea afecta foarte grav sistemul comercial multilateral bazat pe reguli;

2. deplânge faptul că discuțiile care au loc între membrii OMC nu au dat încă rezultate pozitive;

3. sprijină pe deplin procesul informal mediat de ambasadorul David Walker și consideră că propunerile sale constituie o bază foarte bună pentru găsirea unei soluții satisfăcătoare, care să răspundă preocupărilor comune privind funcționarea organului de apel și necesitatea reformării acestuia; invită toți membrii OMC să se implice în mod constructiv în aceste discuții, pentru a se putea completa posturile vacante cât mai curând posibil, garantând totodată că OMC dispune de resursele financiare și umane necesare;

4. invită Comisia să discute în continuare cu toți membrii OMC, inclusiv cu Statele Unite, pentru a debloca de urgență procedura de numire, chiar și după 10 decembrie 2019, dacă va fi necesar;

5. reamintește importanța dialogului interparlamentar ca modalitate de a contribui la discuțiile aflate în desfășurare și la realizarea unei soluții pozitive;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale OMC, precum și directorului general al OMC.

 

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate