Predlog resolucije - B9-0181/2019Predlog resolucije
B9-0181/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o krizi pritožbenega organa STO

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou)
v imenu Odbora za mednarodno trgovino


Postopek : 2019/2918(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0181/2019
Predložena besedila :
B9-0181/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0181/19

Resolucija Evropskega parlamenta o krizi pritožbenega organa STO

(2019/2918(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Marakeškega sporazuma z dne 15. aprila 1994 o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO),

 ob upoštevanju člena 17 Dogovora o pravilih in postopkih za reševanje sporov, s katerim se ustanovi stalni pritožbeni organ organa STO za reševanje sporov,

 ob upoštevanju sporočila Evropske unije, Kitajske, Kanade, Indije, Norveške, Nove Zelandije, Švice, Avstralije, Republike Koreje, Islandije, Singapurja, Mehike, Kostarike in Črne gore Generalnemu svetu STO z dne 11. decembra 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) ter sporočila Evropske unije, Kitajske, Indije in Črne gore Generalnemu svetu STO z dne 11. decembra 2018 (WT/GC/W/753/Rev. 1),

 ob upoštevanju začasne ureditve z arbitražo pritožb med EU in Kanado v skladu s členom 25 dogovora o reševanju sporov z dne 25. julija 2019 ter podobne ureditve z Norveško, o kateri je bil dogovor dosežen 21. oktobra 2019,

 ob upoštevanju neformalnega postopka v zvezi z zadevami, povezanimi z delovanjem pritožbenega organa pod okriljem Generalnega sveta, ter poročil, ki jih je veleposlanik Nove Zelandije David Walker predložil Generalnemu svetu STO 28. februarja 2019 (JOB/GC/215), 7. maja 2019 (JOB/GC/217), 23. julija 2019 (JOB/GC/220) in 15. oktobra 2019 (JOB/GC/222), ter osnutka sklepa Generalnega sveta o delovanju pritožbenega organa, ki ga je veleposlanik Walker predstavil Generalnemu svetu 15. oktobra 2019 in je priložen njegovemu poročilu,

 ob upoštevanju izjave Komisije z dne 26. novembra 2018,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za mednarodno trgovino,

A. ker je bila STO ustanovljena za krepitev multilateralizma, spodbujanje vključujočega svetovnega gospodarskega reda ter podpiranje odprtega, na pravilih temelječega in nediskriminatornega večstranskega trgovinskega sistema;

B. ker je sistem STO za reševanje sporov s svojo zavezujočo naravo, dvema ravnema odločanja ter neodvisnostjo in nepristranskostjo razsodnikov uspešno prispeval k zagotavljanju spoštovanja pravil STO in k varnosti in predvidljivosti večstranskega trgovinskega sistema ter je tako preprečeval uporabo enostranskih ukrepov;

C. ker je pritožbeni organ bistvenega pomena v sistemu STO za reševanje sporov;

D. ker Združene države Amerike od leta 2017 blokirajo zamenjavo katerega koli od sedmih članov pritožbenega organa in so zavrnile številne predloge za začetek izbirnega postopka za zapolnitev preostalih prostih mest;

E. ker se bosta 10. decembra 2019 iztekla mandata dveh od preostalih treh članov pritožbenega organa in ta ne bo mogel več razsojati o novih pritožbah, saj so za to potrebni trije člani;

1. je zelo zaskrbljen, da pritožbeni organ po 10. decembru 2019 ne bo več deloval, če ne bo rešitve, to pa bi lahko imelo zelo resne posledice za večstranski trgovinski sistem, ki temelji na pravilih;

2. obžaluje, da razprave, ki potekajo med članicami STO, še niso prinesle pozitivnih rezultatov;

3. v celoti podpira neformalni postopek, ki ga vodi veleposlanik Walker, in meni, da so njegovi predlogi zelo dobra podlaga za iskanje zadovoljive rešitve, ki bo upoštevala skupne pomisleke glede delovanja pritožbenega organa in potrebe po njegovi reformi; poziva vse članice STO, naj konstruktivno sodelujejo v teh razpravah, da bo mogoče čim prej zapolniti prosta mesta ter obenem tej organizaciji zagotoviti finančne in človeške vire, ki jih potrebuje;

4. poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje z vsemi članicami STO, tudi z Združenimi državami Amerike, da bi se čim prej končala blokada postopka imenovanj, po potrebi tudi po 10. decembru 2019;

5. opozarja na pomen medparlamentarnega dialoga kot sredstva za prispevanje k sedanjim razpravam in dosego pozitivnega razpleta;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom članic STO ter generalnemu direktorju STO.

 

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov