Propunere de rezoluţie - B9-0183/2019Propunere de rezoluţie
B9-0183/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0182/2019

Procedură : 2019/2938(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0183/2019
Texte depuse :
B9-0183/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0183/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiunile recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius

(2019/2938(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, la ingerințele străine și la relațiile dintre UE și Rusia, în special Rezoluția sa din 12 martie 2019[1],

 având în vedere schimbul recent de opinii din cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din 12 noiembrie 2019[2],

 având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 49,

 având în vedere Principiile de bază privind independența sistemului judiciar adoptate prin rezoluțiile 40/32, din 29 noiembrie 1985, și 40/146, din 13 decembrie 1985, ale Adunării Generale a ONU,

  având în vedere Recomandarea CM/Rec (2010)12 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, intitulată „Judecătorii: independență, eficiență și responsabilități”,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 27 martie, Tribunalul regional din Vilnius și-a pronunțat hotărârea în așa-numita „cauză 13 ianuarie”, în care 67 de cetățeni ruși, belaruși și ucraineni, inclusiv foști înalți oficiali ai Uniunii Sovietice, au fost găsiți vinovați de crime de război și crime împotriva umanității pentru implicarea lor în agresiunea sovietică din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius; întrucât inculpații au fost judecați in absentia, cu excepția a doi foștii ofițeri sovietici, condamnați la pedepse de până la 14 ani de închisoare; întrucât această hotărâre este în prezent atacată în recurs;

B. întrucât hotărârea se referă la evenimentele tragice care au urmat declarației lituaniene de independență din 11 martie 1990 și la utilizarea de către Uniunea Sovietică a forței militare împotriva demonstranților mișcării pentru independență, care au încercat în mod pașnic să apere sediul și turnul televiziunii de stat din Vilnius; întrucât această intervenție sovietică a condus la moartea a 14 demonstranți și rănirea a peste 800 de persoane;

C. întrucât autoritățile ruse și cele belaruse au refuzat să coopereze sau să răspundă la cererile de asistență juridică din partea Lituaniei în timpul anchetelor premergătoare procesului;

D. întrucât, în perioada iulie 2018-aprilie 2019, comisia de anchetă a Federației Ruse a inițiat mai multe proceduri penale împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor lituanieni implicați în cercetarea sau judecarea cauzei „13 ianuarie”, în temeiul articolelor 299 și 305 din Codul penal al Federației Ruse, care prevede răspunderea penală pentru „acuzarea penală cu bună știință a unei persoane nevinovate” și pentru „impunerea unor sentințe evident ilegale”; întrucât e posibil ca autoritățile ruse să încerce să solicite mandate internaționale de arestare împotriva funcționarilor lituanieni puși sub acuzare;

E. întrucât UE este o comunitate bazată pe un ansamblu de valori comune care includ pacea, libertatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului; întrucât aceste valori stau la baza relațiilor UE cu părțile terțe; întrucât Lituania este un stat membru al Uniunii Europene și acționează cu respectarea deplină a dreptului internațional, exercitându-și jurisdicția penală în conformitate cu principiul teritorial;

F. întrucât Rusia încalcă dreptul și angajamentele internaționale cu o frecvență tot mai mare și acționează în detrimentul bunelor relații de vecinătate; întrucât actualele tensiuni și confruntări persistente dintre UE și Rusia nu sunt în interesul niciuneia dintre părți;

G. întrucât statul de drept și un sistem judiciar independent sunt esențiale în societățile democratice reziliente;

1. își exprimă solidaritatea cu oficialii și judecătorii lituanieni acuzați pe nedrept de Rusia în această cauză, precum și cu eforturile guvernului lituanian de a atrage atenția asupra cazului și de a limita prejudiciile și pericolele cu care se confruntă persoanele cercetate de autoritățile ruse;

2. subliniază că sistemul judiciar trebuie să se pronunțe în cauzele care îi sunt înfățișate în mod imparțial, pe baza faptelor și conform legii, fără restricții, influențe neavenite, stimulente, presiuni, amenințări sau interferențe, directe sau indirecte, din partea niciunei părți și pentru niciun motiv;

3. condamnă acțiunile autorităților ruse ca fiind nelegitime și neconforme cu statul de drept și consideră că acestea interferează cu independența sistemului judiciar lituanian; invită autoritățile ruse să renunțe la aceste acuzații și să nu ceară mandate internaționale de arestare în această cauză, nici prin intermediul Interpol, nici bilateral;

4. încurajează UE să continue să își reitereze apelul către Rusia pentru a abroga sau a modifica toate legile incompatibile cu standardele internaționale; solicită Rusiei să înceteze imediat urmărirea penală a cetățenilor străini dacă aceasta nu este în conformitate cu normele internaționale; subliniază importanța cooperării dintre UE și Rusia în cadrul ordinii internaționale bazate pe norme;

5. face apel la statele membre să coopereze pe deplin la nivel european în ceea ce privește politica lor față de Rusia, deoarece mai multă consecvență și o mai bună coordonare sunt esențiale pentru o politică mai eficace a UE, precum și să depună mai multe eforturi pentru a crește reziliența și a găsi soluții practice care să susțină și să consolideze procesele democratice și independența sistemelor judiciare; se așteaptă ca toate instituțiile UE și toate statele membre să ridice problema acestui caz în schimburile lor cu autoritățile ruse;

6. solicită noii VP/ÎR și SEAE să facă astfel încât aceste cazuri să fie întru totul cunoscute de toate statele membre și să fie prezentate în cadrul Consiliului Afaceri Externe, iar autorităților ruse să li se arate clar unitatea și solidaritatea Uniunii Europene în acest caz, la fel ca și în alte cazuri conexe;

7. invită toate statele membre ale UE și alți semnatari ai Constituției Interpol să ignore toate mandatele internaționale de arestare împotriva funcționarilor lituanieni acuzați și solicită Interpol să nu dea curs niciunei cereri de astfel de mandate din partea Rusiei;

8. face apel la toate statele membre ale UE să nu transfere către Rusia niciun fel de date cu caracter personal care ar putea fi utilizate în procedurile penale desfășurate împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor lituanieni;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Consiliului Europei, președintelui, guvernului și Dumei de Stat a Federației Ruse, precum și Interpolului.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate