Návrh usnesení - B9-0185/2019Návrh usnesení
B9-0185/2019

NÁVRH USNESENÍ o nedávných opatřeních Ruské federace zaměřených proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0182/2019

Postup : 2019/2938(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0185/2019
Předložené texty :
B9-0185/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0185/2019

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných opatřeních Ruské federace zaměřených proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem,

 s ohledem na výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s litevským ministrem spravedlnosti dne 12. listopadu 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že regionální soud ve Vilniusu vydal dne 27. března 2019 rozsudek v tzv. „kauze 13. ledna“, v níž byli bývalý ministr obrany Sovětského svazu Dmitrij Jazov, bývalý velitel posádky sovětské armády ve Vilniusu Vladimir Uschopčik, bývalý velitel speciálních jednotek KGB Michail Golovatov a 64 ruských, běloruských a ukrajinských občanů shledáni vinnými z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za svou účast na sovětském útoku, k němuž došlo dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky jsou momentálně předmětem odvolacího řízení;

B. vzhledem k tomu, že všichni pachatelé tohoto útoku s výjimkou dvou bývalých důstojníků sovětské armády – Jurije Mela a Gennadije Ivanova – byli souzeni v nepřítomnosti a byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání až 14 let; vzhledem k tomu, že rozsudky vydané na jaře 2019 se týkají tragických událostí, k nimž došlo po litevském vyhlášení nezávislosti dne 11. března 1990 a sovětských pokusech o odvrácení této nezávislosti, které začaly hospodářskou blokádou na podzim 1990 a vyvrcholily v lednu 1991 brutálním pokusem o svržení litevské vlády;

C. vzhledem k tomu, že při těchto událostech přišlo 14 civilistů o život a více než 800 osob bylo zraněno, když se pokojně snažili bránit vilniuskou televizní věž; vzhledem k tomu, že represivní opatření sovětských armádních sil pokračovala až do pokusu o převrat, k němuž došlo v Moskvě v srpnu 1991;

D. vzhledem k tomu, že litevské snahy o vyšetření této události a postavení podezřelých před soud představovaly zdlouhavý proces ztěžovaný odmítáním spolupráce ze strany ruských a běloruských orgánů, které ignorovaly nebo zamítaly žádosti Litvy o právní pomoc, přičemž poslední žádost, na kterou bylo částečně reagováno, byla zaslána v roce 2008;

E. vzhledem k tomu, že prvotní reakce Ruska na rozhodnutí soudu byla negativní, když ruská Státní duma prohlásila, že proces byl „politicky motivovaný“ a představoval „pokus o přepsání dějin“, a ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že „věc nenechá bez další odezvy“;

F. vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil v období od července 2018 do dubna 2019 několik trestních řízení proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování či rozhodnutí v tzv. kauze 13. ledna, a to na základě článků 299 a 305 trestního zákoníku Ruské federace, v nichž se stanoví trestní odpovědnost za „vědomé uvalení trestní odpovědnosti na nevinnou osobu“ a za „vědomé vydání nespravedlivého rozsudku, rozhodnutí nebo učinění jakéhokoli jiného právního úkonu soudcem“;

G. vzhledem k tomu, že Rusko se může pokusit žádat o vydání mezinárodních zatykačů na litevské úředníky zapojené do tohoto procesu;

H. vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena; vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, aby byla dodržována zásada právního státu jakožto základní hodnota Unie a aby bylo respektováno právo, hodnoty a zásady EU;

I. vzhledem k tomu, že mezi tyto zásady patří: zákonnost, tzn. transparentní, odpovědný, demokratický a pluralistický proces přijímání právních předpisů, právní jistota, vyloučení svévolnosti výkonných pravomocí, nezávislé a nestranné soudy, účinný soudní přezkum zahrnující důsledné dodržování základních práv a rovnost před zákonem;

1. odsuzuje trestní řízení zahájená ruskými orgány proti litevským úředníkům zapojeným do tzv. kauzy 13. ledna; odsuzuje kroky ruských orgánů jako nezákonné a jasně porušující zásady právního státu;

2. vyjadřuje svou solidaritu s litevskými úředníky a soudci obžalovanými v této kauze Ruskem a se snahami litevské vlády upozornit na tento případ a omezit škody a nebezpečí, které hrozí osobám, jež byly neprávem obviněny ruskými orgány;

3. vyzývá ruské orgány, aby tyto žaloby stáhly a aby v tomto případě nežádaly o vydání mezinárodních zatykačů, ať už prostřednictvím Interpolu nebo bilaterálně; vyzývá ruské orgány, aby přestaly bránit vyšetřování a aby plně spolupracovaly s litevskými orgány na řešení tohoto případu a potrestání pachatelů;

4. vyzývá předsedy Rady a Komise a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali, aby na ně různými prostředky při schůzkách s Ruskem upozorňovali a aby o jednáních s ruskými orgány informovali Parlament, a přitom dali Rusku jasně najevo, že Evropská unie je v tomto případě i v jiných souvisejících případech jednotná a solidární; naléhavě žádá členské státy, aby tento případ zmínily při komunikaci s ruskými orgány;

5. vyzývá všechny členské státy a další signatáře statutu Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol), aby ignorovaly veškeré mezinárodní zatykače proti obviněným litevským úředníkům; vyzývá Interpol, aby ignoroval veškeré ruské žádosti o takovéto zatykače;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě a Komisi, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace, Europolu a Interpolu.

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí