Prijedlog rezolucije - B9-0185/2019Prijedlog rezolucije
B9-0185/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nedavnim postupcima Ruske Federacije protiv litavskih sudaca, državnih tužitelja i istražitelja uključenih u istragu o tragičnim događajima 13. siječnja 1991. u Vilniusu

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0182/2019

Postupak : 2019/2938(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0185/2019
Podneseni tekstovi :
B9-0185/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B9‑0185/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nedavnim postupcima Ruske Federacije protiv litavskih sudaca, državnih tužitelja i istražitelja uključenih u istragu o tragičnim događajima 13. siječnja 1991. u Vilniusu

(2019/2938(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i odnosima EU-a i Rusije,

 uzimajući u obzir razmjenu gledišta s litavskim ministrom pravosuđa održanu 12. studenoga 2019. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove;

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je Regionalni sud u Vilniusu 27. ožujka 2019. donio presudu u tzv. predmetu „13. siječnja”, prema kojoj su bivši ministar obrane Sovjetskog Saveza Dmitrij Jazov, bivši zapovjednik garnizona sovjetske armije u Vilniusu Vladimir Ushopčik, bivši zapovjednik specijalnih snaga KGB-a Mihail Golovatov te još 64 državljana Rusije, Bjelarusa i Ukrajine proglašeni krivima za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog sudjelovanja u sovjetskom napadu 13. siječnja 1991. u Vilniusu; buduće da je na te presude uložena žalba;

B. budući da se sudski postupak protiv svih počinitelja toga napada, osim protiv dvojice bivših sovjetskih časnika, Jurija Mela i Genadija Ivanova, vodio u odsutnosti te da su optuženima izrečene kazne u trajanju do 14 godina zatvora; budući da se te presude, donesene u proljeće 2019., odnose na tragične događaje koji su uslijedili nakon litavskog proglašenja neovisnosti 11. ožujka 1990. i pokušaja Sovjetskog Saveza da se ta neovisnost opozove, koji su započeli s gospodarskom blokadom u jesen 1990., a kulminirali brutalnim pokušajem svrgavanja litavske vlade u siječnju 1991.;

C. budući da je u tim događajima ubijeno 14 i ranjeno 800 civila koji su nenasilno pokušavali obraniti televizijski toranj u Vilniusu; budući da su takva supresivna djelovanja sovjetskih oružanih snaga nastavljena sve do pokušaja državnog udara u kolovozu 1991. u Moskvi;

D. budući da su napori Litve da se ti događaji istraže, a počinitelji privedu pravdi bili dio dugotrajnog procesa koji su ruske i bjeloruske vlasti opstruirale odbijanjem suradnje, s obzirom na to da su ili ignorirale ili odbacivale zahtjeve Litve za pružanje pravne pomoći, s tim da je posljednji, djelomični odgovor na neki zahtjev pružen 2008. godine;

E. budući da je prvotna ruska reakcija na sudsku presudu bila negativna, pri čemu je ruska Duma ustvrdila da je sudski postupak bio „politički motiviran” i „pokušaj ponovnog pisanja povijesti”, a rusko je Ministarstvo vanjskih poslova objavilo „da taj slučaj neće ostati bez odgovora”;

F. budući da je Istražni odbor Ruske Federacije između srpnja 2018. i travnja 2019. pokrenuo više kaznenih postupaka protiv litavskih sudaca, državnih tužitelja i istražitelja koji su sudjelovali u istrazi ili sudskom postupku u predmetu „13. siječnja”, na temelju članaka 299. i 305. Kaznenog zakona Ruske Federacije, u kojima se navodi da postoji kaznena odgovornost za „namjerno pripisivanje kaznene odgovornosti nevinim osobama” te za „ suce koji svjesno izriču nepravedne presude, odluke ili druge sudske akte”;

G. budući da bi Rusija mogla pokušati zatražiti međunarodni uhidbeni nalog za litavske dužnosnike koji su sudjelovali u tom postupku;

H. budući da je vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima se temelji Unija; budući da je Komisija, zajedno s Parlamentom i Vijećem, u skladu s Ugovorima odgovorna za jamčenje poštovanja vladavine prava kao temeljne vrijednosti Unije te za jamčenje poštovanja prava, vrijednosti i načela Unije;

I. budući da ta načela uključuju: zakonitost, koja podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički postupak provedbe zakona; pravnu sigurnost; zabranu proizvoljnosti izvršnih ovlasti; neovisne i nepristrane sudove; učinkovito sudsko preispitivanje, uključujući puno poštovanje temeljnih prava; i jednakost pred zakonom;

1. osuđuje kazneni postupak koji su ruske vlasti pokrenule protiv litavskih dužnosnika uključenih u predmet „13. siječnja”; poteze ruskih vlasti osuđuje kao nezakonite i kao jasno kršenje vladavine prava;

2. izražava svoju solidarnost s litavskim dužnosnicima i sucima koje je Rusija optužila u tom predmetu te s naporima litavske vlade da skrene pozornost na taj slučaj i ograniči štetu i opasnost s kojima se suočavaju oni koje su ruske vlasti nepravedno optužile;

3. poziva ruske vlasti da odbace te optužbe i da se suzdrže od izdavanja bilo kakvih međunarodnih uhidbenih naloga u tom slučaju, bilo preko Interpola bilo bilateralno; poziva ruske vlasti da prestanu opstruirati istražni postupak i da u potpunosti surađuju s litavskim vlastima kako bi se predmet riješio a počinitelji kaznili;

4. poziva predsjednike Vijeća i Komisije te potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da nastave pomno pratiti takve slučajeve, da ta pitanja postavljaju tijekom različitih susreta i sastanaka s Rusijom te da izvijeste Parlament o razmjenama mišljenja s ruskim vlastima, kojima trebaju jasno staviti do znanja da je Europska unija u ovom slučaju, kao i u drugim povezanim slučajevima, jedinstvena i solidarna; poziva države članice da u komunikaciji s ruskim vlastima raspravljaju o ovom pitanju;

5. poziva sve države članice EU-a i druge potpisnice Ustava Interpola da zanemare eventualne međunarodne uhidbene naloge protiv optuženih litavskih dužnosnika; poziva Interpol da zanemari eventualne ruske zahtjeve za takve naloge;

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću i Komisiji, glavnom tajniku Vijeća Europe, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije, Europolu i Interpolu.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti