Rezolūcijas priekšlikums - B9-0185/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0185/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0182/2019

Procedūra : 2019/2938(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0185/2019
Iesniegtie teksti :
B9-0185/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0185/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā

(2019/2938(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un par ES un Krievijas attiecībām,

 ņemot vērā viedokļu apmaiņu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā ar Lietuvas tieslietu ministru 2019. gada 12. novembrī,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2019. gada 27. martā Viļņas apgabaltiesa taisīja spriedumu tā dēvētajā „13. janvāra” lietā, kurā Dmitry Yazov, bijušais Padomju Savienības aizsardzības ministrs, Vladimir Uschochik, padomju armijas bijušais Viļņas garnizona komandieris, Mikhail Golovatov, bijušais VDK īpašo spēku komandieris un 64 Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņi tika atzīti par vainīgiem kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci par to, ka viņi bija iesaistījušies padomju varas uzbrukumā Viļņā 1991. gada 13. janvārī; tā kā šie spriedumi pašlaik ir pārsūdzēti;

B. tā kā visi šā uzbrukuma veicēji tika tiesāti aizmuguriski, izņemot divus bijušos padomju armijas virsniekus Yuri Mel un Gennady Ivanov, un tiesājamiem tika noteikts cietumsods uz laiku līdz 14 gadiem; tā kā 2019. gada pavasarī pasludinātie spriedumi attiecas uz traģiskajiem notikumiem pēc Lietuvas neatkarības deklarācijas pieņemšanas 1990. gada 11. martā un uz tiem padomju mēģinājumiem atņemt neatkarību, kas sākās ar ekonomisko blokādi 1990. gada rudenī un noslēdzās ar brutālajiem centieniem gāzt Lietuvas valdību 1991. gada janvārī;

C. tā kā šo notikumu rezultātā tika nogalināti 14 civiliedzīvotāji un vairāk nekā 800 tika ievainoti, kamēr viņi miermīlīgi centās aizstāvēt Viļņas televīzijas torni; tā kā padomju bruņoto spēku  darbības, kurām bija apspiešanas raksturs, turpinājās līdz brīdim, kad Maskavā 1991. gada augustā notika apvērsuma mēģinājums;

D. tā kā Lietuvas centieni veikt izmeklēšanu un aizdomās turēto personu nodošana tiesai ir ilgstošs process un to kavēja Krievijas un Baltkrievijas varas iestāžu atteikšanās sadarboties, jo tās ignorēja vai atteica Lietuvas lūgumus pēc juridiskās palīdzības, pēdējo daļēji atbildot 2008. gadā;

E. tā kā Krievijas Valsts Domes sākotnējā reakcija uz tiesas spriedumu bija negatīva, apgalvojot, ka tiesas process ir „politiski motivēts”, „mēģinājums pārrakstīt vēsturi” un Krievijas Ārlietu ministrijai paziņojot, ka „bez turpmākas reakcijas to neatstās”;

F. tā kā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada aprīlim  Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komiteja ierosināja vairākas krimināllietas pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas bija iesaistīti tā dēvētās „13. janvāra” lietas izmeklēšanā vai iztiesāšanā, pamatojoties uz Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 299. un 305. pantu, kas paredz kriminālatbildību par „nevainīgu personu tīšu saukšanu pie kriminālatbildības” un par „tiesneša (tiesnešu) taisītu apzināti netaisnu tiesas spriedumu, lēmumu vai citu tiesu iestādes nolēmumu”;

G. tā kā Krievija var mēģināt iegūt starptautiskus apcietināšanas orderus pret šajā procesā iesaistītajām Lietuvas amatpersonām;

H. tā kā tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, uz ko balstās Savienība; tā kā Komisija kopā ar Parlamentu un Padomi saskaņā ar Līgumiem ir atbildīga par to, lai garantētu tiesiskuma ievērošanu kā Savienības pamatvērtību un nodrošinātu, ka tiek ievēroti ES tiesību akti, vērtības un principi;

I. tā kā tādi principi ietver: likumību, kas nozīmē pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku tiesību aktu ieviešanas procesu, juridisko noteiktību, izpildvaras patvaļīguma aizliegumu, neatkarīgas un objektīvas tiesas, tiesību efektīvu aizsardzību tiesā, tostarp cilvēktiesību neierobežotu ievērošanu un vienlīdzību likuma priekšā,

1. nosoda Krievijas varas iestāžu uzsākto kriminālprocesu pret Lietuvas amatpersonām, kas bija iesaistītas tā dēvētajā „13. janvāra” lietā; nosoda Krievijas varas iestāžu rīcību, kas ir nelikumīga un nepārprotami pārkāpj tiesiskumu;

2. pauž solidaritāti ar Lietuvas amatpersonām un tiesnešiem, ko šajā lietā apsūdz Krievija, un ar Lietuvas valdības centieniem informēt par šo lietu un ierobežot kaitējumu un apdraudējumu, ar ko saskaras Krievijas varas iestāžu nepamatoti apsūdzētās personas;

3. aicina Krievijas varas iestādes atteikties no šīm apsūdzībām un atturēties no jebkādu starptautisku aresta orderu pieprasīšanas šajā lietā, neiesaistot Interpolu, kā arī nepieprasot orderus divpusēju attiecību ietvaros; aicina Krievijas varas iestādes pārtraukt kavēt izmeklēšanas procesu un pilnībā sadarboties ar Lietuvas iestādēm, lai atrisinātu šo lietu un sodītu vainīgos;

4. aicina Padomes un Komisijas priekšsēdētājus un PV/AP turpināt cieši sekot šādiem gadījumiem, pieprasīt šo jautājumu izskatīšanu dažādos formātos un sanāksmēs ar Krieviju un ziņot Parlamentam par viedokļu apmaiņu ar Krievijas varas iestādēm, vienlaikus pilnībā apzinoties Eiropas Savienības vienotību un solidaritāti šajā lietā, tāpat kā citās saistītās lietās; mudina dalībvalstis atsaukties uz šo lietu, sazinoties ar Krievijas varas iestādēm;

5. aicina visas dalībvalstis un citas ICPO–Interpola dalībvalstis, kas parakstījušas, tās dibināšanas dokumentu, ignorēt jebkādus starptautiskos apcietināšanas orderus pret apsūdzētajiem Lietuvas ierēdņiem; aicina Interpolu neņemt vērā nevienu Krievijas lūgumu izsniegt šādus orderus;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt  Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei un Komisijai, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un Krievijas Federācijas Valsts Domei, Eiropolam un Interpolam.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika