Postup : 2019/2938(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0185/2019

Predkladané texty :

B9-0185/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0185/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0182/2019

B9‑0185/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse

(2019/2938(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

 so zreteľom na výmeny názorov vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci s litovským ministrom spravodlivosti z 12. novembra 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže krajský súd vo Vilniuse 27. marca 2019 vydal rozsudok v tzv. prípade 13. január, v ktorom bývalého ministra obrany Sovietskeho zväzu Dmitrija Jazova, bývalého veliteľa posádky sovietskeho vojska vo Vilniuse Vladimíra Uschopčika,  bývalého veliteľa špeciálnych síl KGB Michaila Golovatova a 64 ruských, bieloruských a ukrajinských občanov uznal vinnými z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v dôsledku ich účasti na sovietskom útoku z 13. januára 1991 vo Vilniuse; keďže tieto rozsudky sú v súčasnosti predmetom odvolania;

B. keďže všetci páchatelia tohto útoku s výnimkou dvoch bývalých sovietskych armádnych dôstojníkov – Jurija Mela a Gennadija Ivanova – boli súdení v neprítomnosti, pričom obžalovaní boli odsúdení na tresty odňatia slobody v maximálnej dĺžke 14 rokov; keďže rozsudky vydané na jar 2019 sa týkajú tragických udalostí po vyhlásení nezávislosti Litvy 11. marca 1990 a pokusov Sovietskeho zväzu zrušiť uvedenú nezávislosť, ktoré začali hospodárskou blokádou na jeseň 1990 a vyvrcholili brutálnym úsilím o zvrhnutie litovskej vlády v januári 1991;

C. keďže počas týchto udalostí bolo zabitých 14 civilistov a viac ako 800 ľudí bolo zranených, keď sa nenásilnou formou snažili brániť televíznu vežu vo Vilniuse; keďže represívne konanie sovietskych ozbrojených síl vyústilo až do pokusu o prevrat, ku ktorému došlo v auguste 1991 v Moskve;

D. keďže úsilie Litvy o vykonanie vyšetrovania a predvedenie podozrivých osôb pred súd predstavovalo zdĺhavý proces a bolo znemožnené tým, že ruské a bieloruské orgány odmietali spolupracovať, pretože buď ignorovali, alebo zamietli žiadosti Litvy o právnu pomoc, a posledná čiastočne zodpovedaná žiadosť je z roku 2008;

E. keďže pôvodná ruská reakcia na rozhodnutie súdu bola negatívna, pričom ruská Štátna duma uviedla, že súdne konanie bolo „politicky motivované“ a „pokusom o prepísanie histórie“, a ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že „vec neponechá bez odozvy“;

F. keďže v období od júla 2018 do apríla 2019 vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal viaceré trestné konania voči litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní tzv. prípadu 13. január alebo na vynesení rozsudku v ňom, na základe článkov 299 a 305 trestného poriadku Ruskej federácie, v ktorých sa stanovuje trestná zodpovednosť za „vedomé vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči nevinnej osobe“ a za „vedomé vynesenie nespravodlivého rozsudku, rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného právnického aktu sudcom (sudcami)“;

G. keďže Rusko sa môže pokúsiť získať medzinárodné zatykače na litovských úradníkov zapojených do tohto procesu;

H. keďže zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorej je postavená myšlienka EÚ; keďže podľa zmlúv je Komisia spolu s Parlamentom a Radou zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásad právneho štátu ako základnej hodnoty Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva, hodnôt a zásad EÚ;

I. keďže medzi tieto zásady patrí: zákonnosť, ktorá predpokladá transparentný, zodpovedný, demokratický a pluralistický proces prijímania zákonov; právna istota; zákaz svojvoľných výkonných právomocí; nezávislé a nestranné súdy; účinné súdne preskúmanie vrátane úplného dodržiavania základných práv; a rovnosť pred zákonom;

1. odsudzuje trestné konania iniciované ruskými orgánmi proti litovským úradníkom zapojeným do tzv. prípadu 13. január; odsudzuje činy, ktoré ruské orgány vykonávajú, ako nelegitímne a v jasnom rozpore so zásadami právneho štátu;

2. vyjadruje solidaritu s litovskými úradníkmi a sudcami, ktorých ruské orgány v tomto prípade obviňujú, a s úsilím litovskej vlády upriamiť pozornosť na tento prípad a obmedziť ujmu a nebezpečenstvo hroziace tým osobám, ktoré ruské orgány neprávom obvinili;

3. vyzýva ruské orgány, aby tieto obvinenia zrušili a upustili od pokusov o vydanie medzinárodných zatykačov v tomto prípade, či už prostredníctvom Interpolu alebo na bilaterálnej úrovni; vyzýva ruské orgány, aby prestali mariť proces vyšetrovania a plne spolupracovali s litovskými orgánmi pri riešení prípadu a sankcionovaní páchateľov;

4. vyzýva predsedov Rady a Komisie a PK/VP, aby tieto prípady naďalej pozorne sledovali, aby na ne rôznymi spôsobmi na stretnutiach s Ruskom upozorňovali a informovali Parlament o výmenách názorov s ruskými orgánmi, a pritom dali ruským orgánom najavo, že Európska únia je v tomto prípade, ako aj v iných súvisiacich prípadoch, jednotná a solidárna; naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa pri komunikácii s ruskými orgánmi o tomto prípade zmienili;

5. vyzýva všetky členské štáty EÚ a ostatných signatárov stanov Úradu medzinárodnej kriminálnej polície – Interpolu, aby ignorovali akékoľvek medzinárodné zatykače na obvinených litovských úradníkov; vyzýva Interpol, aby ignoroval všetky žiadosti Ruska o takéto zatykače;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade a Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, prezidentovi, vláde a Štátnej dume Ruskej federácie, Europolu a Interpolu.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia