Postup : 2019/2938(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0186/2019

Předložené texty :

B9-0186/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0081

<Date>25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0186/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o krocích, které podniká Ruská federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0182/2019

B9-0186/2019

Usnesení Evropského parlamentu o krocích, které podniká Ruská federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

(2019/2938(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Regionální soud ve Vilniusu vydal dne 27. března 2019 rozsudek v tzv. „případu událostí z 13. ledna“, v němž byli bývalý ministr obrany Sovětského svazu Dmitrij Jazov, bývalý velitel posádky sovětské armády ve Vilniusu Vladimir Uskhopchik, bývalý velitel speciálních jednotek KGB Michail Golovatov a 64 ruských, běloruských a ukrajinských občanů shledáni vinnými z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za svou účast na sovětském útoku, k němuž došlo dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu; vzhledem k tomu, že tyto rozsudky jsou momentálně předmětem odvolacího řízení;

B. vzhledem k tomu, že všichni obžalovaní s výjimkou bývalých sovětských důstojníků Jurije Mela a Gennadije Ivanova byli souzeni v nepřítomnosti; vzhledem k tomu, že obžalovaní byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání až 14 let; vzhledem k tomu, že rozsudky vydané na jaře 2019 se týkají tragických událostí, k nimž došlo po litevském vyhlášení nezávislosti dne 11. března 1990 a sovětských pokusech přimět Litvu k odvolání vyhlášení nezávislosti, které začaly hospodářskou blokádou na podzim 1990 a vyvrcholily v lednu 1991 brutálním pokusem o svržení litevské vlády;

C. vzhledem k tomu, že při těchto událostech přišlo 14 civilistů o život a více než 800 osob bylo zraněno, a to většinou při pokojné obraně vilniuské televizní věže; vzhledem k tomu, že represivní opatření bezpečnostních sil Sovětského svazu pokračovala až do moskevského srpnového puče dne 23. srpna 1991;

D. vzhledem k tomu, že úsilí Litvy o vyšetření událostí a postavení podezřelých osob před soud bylo zdlouhavým procesem, který ruské a běloruské orgány mařily odmítáním spolupráce, neboť ignorovaly nebo zamítaly žádosti Litvy o právní pomoc, přičemž poslední žádost, na kterou příslušné orgány zareagovaly jen částečně, je z roku 2008;

E. vzhledem k tomu, že reakce Ruska na rozhodnutí soudu byla negativní, přičemž ruská Státní duma prohlásila, že proces byl „politicky motivovaný“ a představoval „pokus o přepsání dějin“ a ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že „věc nenechá bez další odezvy“;

F. vzhledem k tomu, že Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil v období od července 2018 do dubna 2019 několik trestních řízení proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování či rozhodování v případu událostí z 13. ledna, a to na základě článků 299 a 305 trestního zákoníku Ruské federace, v nichž se stanoví trestní odpovědnost za „vědomé uvalení trestní odpovědnosti na nevinnou osobu“ a za „vědomé vydání nespravedlivého rozsudku, rozhodnutí nebo učinění jakéhokoli jiného právního úkonu soudcem“;

1. konstatuje, že opatření orgánů Ruské federace namířená proti litevským soudcům a státním zástupcům porušují základní právní hodnoty, konkrétně nezávislost pracovníků soudů a úřadu státního zástupce, jakož i zásadu, že lidská práva a svobody lze zákonně omezovat pouze pro účely, pro něž taková omezení stanoví mezinárodní právo;

2. vyjadřuje svou solidaritu s litevskými úředními osobami a soudci obviněnými v tomto případu Ruskem a se snahami litevské vlády o to, upozornit na tento případ a omezit újmu a nebezpečí hrozící osobám, které byly nespravedlivě obviněny ruskými orgány;

3. vyzývá ruské orgány, aby tyto žaloby stáhly a aby v tomto případu nežádaly o vydání mezinárodních zatykačů, ať už prostřednictvím Interpolu nebo bilaterálně; odsuzuje opatření ruských orgánů jako nezákonná a odporující zásadám právního státu;

4. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily, že tyto případy budou v plné míře známy všem členským státům a budou předloženy Radě pro zahraniční věci a že ruské orgány budou plně informovány o jednotnosti a solidaritě Evropské unie v tomto i v jiných souvisejících případech;

5. očekává, že všechny orgány EU a všechny členské státy na tento případ upozorní při své komunikaci s ruskými orgány;

6. vyzývá Komisi pro kontrolu spisů Interpolu, mezi jejíž úkoly patří zabránit vydávání neoprávněných zatýkacích rozkazů politické povahy, aby projevila zvýšenou ostražitost v souvislosti s případnými mezinárodními zatykači na obviněné litevské činitele;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace, Europolu a Interpolu.

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí