Postup : 2019/2938(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0186/2019

Predkladané texty :

B9-0186/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0186/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Abir Al‑Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0182/2019

B9‑0186/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse

(2019/2938(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže regionálny súd vo Vilniuse vydal 27. marca 2019 rozsudok v tzv. prípade 13. január, ktorým boli Dmitrij Jazov, bývalý minister obrany Sovietskeho zväzu, Vladimír Uschopčik, bývalý veliteľ posádky sovietskeho vojska vo Vilniuse, Michail Golovatov, bývalý veliteľ špeciálnych síl KGB, a 64 ruských, bieloruských a ukrajinských občanov uznaní vinnými z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti za ich účasť na sovietskej agresii z 13. januára 1991 vo Vilniuse; keďže tieto rozsudky sú v súčasnosti predmetom odvolania;

B. keďže všetci obžalovaní – s výnimkou dvoch bývalých sovietskych dôstojníkov Jurija Mela a Gennadija Ivanova – boli súdení v neprítomnosti; keďže obžalovaní dostali tresty odňatia slobody v dĺžke až 14 rokov; keďže rozsudky vydané na jar 2019 sa týkajú tragických udalostí po vyhlásení nezávislosti Litvy 11. marca 1990 a pokusov Sovietskeho zväzu donútiť Litvu zrušiť vyhlásenie nezávislosti, ktoré začali hospodárskou blokádou na jeseň 1990 a vyvrcholili brutálnym úsilím o zvrhnutie litovskej vlády v januári 1991;

C. keďže počas týchto udalostí bolo zabitých 14 civilistov a viac ako 800 osôb bolo zranených, keď sa vo väčšine prípadov nenásilnou formou snažili brániť televíznu vežu vo Vilniuse; keďže supresívne opatrenia bezpečnostných síl Sovietskeho zväzu pokračovali až do pokusu o štátny prevrat, ku ktorému došlo 23. augusta 1991 v Moskve;

D. keďže úsilie Litvy o vykonanie vyšetrovania a predvedenie podozrivých osôb pred súd predstavovalo zdĺhavý proces a bolo znemožnené tým, že ruské a bieloruské orgány odmietali spolupracovať, pretože buď ignorovali, alebo zamietli žiadosti Litvy o právnu pomoc, a posledná čiastočne zodpovedaná žiadosť je z roku 2008;

E. keďže pôvodná ruská reakcia na rozhodnutie súdu bola negatívna, pričom ruská Štátna duma uviedla, že súdne konanie bolo „politicky motivované“ a „pokusom o prepísanie histórie“, a ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že „to neponechá bez odpovede“;

F. keďže v období od júla 2018 do apríla 2019 vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal viaceré trestné konania voči litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní tzv. prípadu 13. január alebo na vynesení rozsudku v ňom, na základe článkov 299 a 305 trestného poriadku Ruskej federácie, v ktorých sa stanovuje trestná zodpovednosť za „vedomé vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči nevinnej osobe“ a za „vedomé vyhlásenie sudcom (sudcami) nespravodlivého rozsudku, rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného právneho aktu“;

1. berie na vedomie, že opatrenia orgánov Ruskej federácie týkajúce sa litovských sudcov a prokurátorov porušujú základné právne hodnoty, a to nezávislosť úradníkov súdov a prokuratúry, ako aj zásadu, že ľudské práva a slobody možno zákonne obmedziť len na účely, na ktoré sa takéto obmedzenia ukladajú podľa medzinárodného práva;

2. vyjadruje solidaritu s litovskými úradníkmi a sudcami, ktorých Rusko obvinilo v tomto prípade, a podporuje úsilie litovskej vlády upriamiť pozornosť na tento prípad a obmedziť ujmu a nebezpečenstvo hroziace osobám, ktoré ruské orgány neprávom obvinili;

3. vyzýva ruské orgány, aby tieto obvinenia zrušili a upustili od pokusov o vydanie medzinárodných zatýkacích rozkazov v tomto prípade, či už prostredníctvom Interpolu alebo na bilaterálnej úrovni; odsudzuje opatrenia ruských orgánov, keďže sú nezákonné a v rozpore so zásadami právneho štátu;

4. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečili, že uvedené prípady budú v plnom rozsahu známe všetkým členským štátom a budú predložené na zasadnutí Rady pre zahraničné veci a tiež že ruské orgány budú v plnej miere informované o jednote a solidarite Európskej únie v tomto prípade, ako aj v iných súvisiacich prípadoch;

5. očakáva, že všetky inštitúcie EÚ a všetky členské štáty nastolia tento prípad pri rokovaniach s ruskými orgánmi;

6. vyzýva Komisiu pre kontrolu spisov Interpolu, ktorá zodpovedá za predchádzanie zneužívaniu zatýkacích rozkazov na politické účely, aby obozretne pristupovala ku každej žiadosti o vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu voči obvineným litovským úradníkom;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, prezidentovi, vláde a Štátnej dume Ruskej federácie, Europolu a Interpolu.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia