Предложение за резолюция - B9-0187/2019Предложение за резолюция
B9-0187/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Боливия

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Антонио Таяни, Михаел Галер, Леополдо Лопес Хил, Естебан Гонсалес Понс, Пилар дел Кастильо Вера, Франсиско Хосе Милян Мон, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Изабел Визелер-Лима, Иван Щефанец, Хавиер Сарсалехос, Желяна Зовко, Дейвид Макалистър, Даниел Каспари, Владимир Билчик, Паулу Ранжел
от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0187/2019

Процедура : 2019/2896(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0187/2019
Внесени текстове :
B9-0187/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0187/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Боливия

(2019/2896(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно изборния процес в Боливия от 22 октомври 2019 г. и относно положението в Боливия от 15 ноември 2019 г.,

 като взе предвид изявлението на мисията на Организацията на американските държави (ОАД) за наблюдение на изборите в Боливия от 21 октомври 2019 г.,

 като взе предвид изявлението на групата одитори относно изборния процес в Боливия от 10 ноември 2019 г.,

 като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле от 16 ноември 2019 г.,

 като взе предвид конституционния референдум, проведен в Боливия на 21 февруари 2016 г.,

 като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Боливия,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 20 октомври 2019 г. в Боливия се проведоха президентски и парламентарни избори в една силно поляризирана обстановка поради противоречието около приемането на кандидатурата на президента Ево Моралес;

Б. като има предвид, че атмосферата в изборния ден на 20 октомври беше относително спокойна въпреки извънредно напрегнатата и разединяваща предизборна кампания;

В. като има предвид, че Конституцията на Боливия изрично забранява провеждането на три последователни президентски мандата; като има предвид, че противно на конституционното право, през 2016 г. президентът Моралес свика национален референдум относно възможността отново да се яви на избори; като има предвид, че президентът Моралес не взе предвид решението на народа, внесе жалба пред Конституционния съд с цел принудително одобряване на кандидатурата му, която в крайна сметка беше потвърдена от Върховния съд;

Г. като има предвид, че съгласно Конституцията на Боливия прагът за спечелване на президентски избори на първия кръг е 50% от всички гласове плюс един или най-малко 40% от гласовете с 10% преднина спрямо втория кандидат за президент;

Д. като има предвид, че когато системата за предаване на предварителни резултати (TREP) преброи 83% от гласовете, според резултатите 45% бяха в полза на президента Моралес и 38% в полза на опозиционния кандидат Карлос Меса; като има предвид, че продължаването на гореспоменатата тенденция при нормални обстоятелства би трябвало да доведе до втори тур на гласуване, предвиден за 15 декември 2019 г.;

Е. като има предвид, че Върховният избирателен съд взе изненадващо решение за прекъсване на електронното преброяване (TREP), което беше възобновено едва след като 97% от всички гласове бяха преброени; като има предвид, че обявеният резултат обърна първоначалната тенденция; като има предвид, че Конституционният съд изключи възможността за втори тур на гласуване на основание на факта, че е достигната изискваната процентна разлика от 10% между първите двама кандидати;

Ж. като има предвид, че действията на Върховния избирателен съд породиха несъгласие и подозрение за измама не само сред поддръжниците на опозиционните кандидати, но и сред националните и международните наблюдатели и по-голямата част от международната общност;

З. като има предвид, че президентът Моралес публично се обяви за победител на изборите, дори още преди всички официални резултати да са били предадени и обявени публично;

И. като има предвид, че в изявления на ОАД, на ЕС и на международната общност беше изразена сериозна загриженост във връзка с необоснованото прекъсване на преброяването на гласовете, което сочи възможен пристрастен подход на наблюдателите от избирателната комисия; като има предвид, че препоръката на националните и международните партньори беше да се организира втори кръг на изборите като начин да се избегне политическата криза;

Й. като има предвид, че неочакваното прекъсване на преброяването на гласовете и обявяването на победа от президента Моралес доведе до масови протести и мобилизиране от поддръжници на опозицията, както и от поддръжници на самия президент Моралес; като има предвид, че тези демонстрации са повод за голяма загриженост на цялата международна общност и досега са довели до смъртта на най-малко 23 души, стотици ранени и над 600 задържани;

К. като има предвид, че на органа, натоварен с администрирането на изборите, липсва каквато и да е надеждност, като един от неговите членове е подал оставка по време на преброяването; като има предвид, че опозицията не призна резултатите от изборите, проведени при подобни обстоятелства, и осъди предполагаемите изборни измами;

Л. като има предвид, че ЕС не изпрати пълноправна мисия за наблюдение на изборите, а беше представен само от малък технически екип, състоящ се от три длъжностни лица с нисък ранг;

М. като има предвид, че с цел възстановяване на доверието правителството и изборните органи приеха обвързващ технически одит от страна на професионален екип от ОАД; като има предвид, че този одит беше подкрепен от генералния секретар на ООН;

Н. като има предвид, че резултатът от одита на ОАД, публикуван на 10 ноември 2019 г., показа масови изборни измами, а именно манипулиране на изчислителната система и манипулиране на бюлетините и на самите гласове;

О. като има предвид, че след представянето на 10 ноември на одитния доклад на ОАД, в който се призовава за анулиране и повторно провеждане на изборния процес, множество високопоставени държавни служители подадоха оставка, включително президентът, вицепрезидентът, председателят на Сената и представители на изборния орган; като има предвид, че Ево Моралес и някои други членове на неговото правителство решиха да напуснат държавата и да се откажат от функциите си;

П. като има предвид, че вторият вицепрезидент г-жа Янине Анес пое временното президентство вследствие на няколко оставки и със задължението бързо да обяви нови президентски избори, което е единственият демократичен и конституционен път за разрешаване на настоящата криза; като има предвид, че на 14 ноември 2019 г. временното правителство на Боливия и законодатели от партията на отхвърления кандидат Ево Моралес се опитаха да постигнат споразумение за провеждане на нови президентски избори;

1. осъжда липсата на прозрачност и надеждност на изборния процес и опита за извършване на измами от страна на боливийските органи, с което се накърнява правото на боливийските граждани свободно и демократично да избират своя президент;

2. твърдо отхвърля насилието и разрушаването след изборите от 20 октомври и поднася своите съболезнования на всички членове на семействата на жертвите;

3. изразява пълната си подкрепа и признание за работата на наблюдателите на избори от ОАД, работещи при изключително трудни условия;

4. осъжда опита за изборна измама, който представлява тежко престъпление; припомня, че съгласно законодателството на Боливия физическите лица и организациите, участващи в подобни незаконни процеси, трябва да бъдат изключвани автоматично от избирателните органи и изборите трябва да бъдат анулирани;

5. приветства решенията на онези военни и полицейски служители, които показаха сдържаност и не репресираха боливарските граждани;

6. призовава новите временни органи да предприемат необходимите стъпки за промяна на положението и за възстановяване на доверието и увереността в изборния процес; призовава за установяване на диалог с цел незабавно организиране на нови приобщаващи, прозрачни и честни избори, с новоучреден избирателен орган, като начин за излизане от настоящата криза; приветства първите стъпки, постигнати в това отношение;

7. приветства призива за провеждане на избори още през януари 2020 г. като доказателство за желанието на временните органи бързо да намерят изход от кризата; призовава временните органи да поемат отговорност за надеждността на процедурата чрез организиране на правилно проведени и приобщаващи избори, при които политическите участници имат възможност да се конкурират в съответствие с боливийското право и конституционния ред;

8. призовава всички различни политически участници и лицата с отговорни длъжности в армията да се въздържат от насилие и да гарантират, че процесът на демократичен и мирен диалог се води в съответствие с Конституцията на Боливия;

9. изисква новият изборен процес да се проведе в присъствието на надеждни и прозрачни международни наблюдатели, които са свободни да действат и да споделят своите независими наблюдения;

10. изразява своята готовност да съдейства за подобен изборен процес и призовава ЗП/ВП да изпрати пълноправна мисия на ЕС за наблюдение на избори;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Боливия, Андския парламент и Парламентарната асамблея на Евролат.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност