Procedure : 2019/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0187/2019

Indgivne tekster :

B9-0187/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0187/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0187/2019

B9‑0187/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til redegørelse af 22. oktober 2019 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om valgprocessen i Bolivia og af 15. november 2019 om situationen i Bolivia,

 der henviser til erklæring af 21. oktober 2019 fra Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') valgobservationsmission i Bolivia,

 der henviser til erklæring af 10. november 2019 fra gruppen af revisorer om valgprocessen i Bolivia,

 der henviser til erklæring af 16. november 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

 der henviser til folkeafstemningen om forfatningen, som blev afholdt i Bolivia den 21. februar 2016,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at præsident- og parlamentsvalget i Bolivia den 20. oktober 2019 fandt sted i et stærkt polariseret miljø på grund af striden om accept af præsident Evo Morales' kandidatur;

B. der henviser til, at stemningen på valgdagen den 20. oktober var forholdsvis rolig på trods af en usædvanlig anspændt og splittet valgkamp;

C. der henviser til, at Bolivias forfatning specifikt forbyder en præsident at sidde i tre på hinanden følgende valgperioder; der henviser til, at præsident Morales i 2016 i strid med forfatningen opfordrede til, at der blev afholdt en national folkeafstemning om muligheden for at stille op til valg igen; der henviser til, at præsident Morales så bort fra folkets beslutning og gennemtvang en appel til forfatningsdomstolen om godkendelse af hans kandidatur, som til sidst blev bekræftet af højesteret;

D. der henviser til, at Bolivias forfatning fastsætter, at tærsklen for at vinde et præsidentvalg i første runde ligger på 50 % af alle stemmer plus én eller mindst 40 % af stemmerne plus et forspring på 10 % i forhold den præsidentkandidat, der har fået næstflest stemmer;

E. der henviser til, at præsident Morales – da 83 % af stemmerne var blevet talt op af systemet til indberetning af foreløbige resultater (TREP) – havde fået 45 % af stemmerne, mens oppositionens kandidat Carlos Mesa havde fået 38 %; der henviser til, at en fortsættelse af ovennævnte tendens under normale omstændigheder skulle have ført til en anden stemmerunde den 15. december 2019;

F. der henviser til, at den øverste valgdomstol traf en overraskende afgørelse om at afbryde den elektroniske optælling (TREP), som først startede op igen, da 97 % af alle stemmer var blevet talt op; der henviser til, at det meddelte resultat vendte den oprindelige tendens; der henviser til, at forfatningsdomstolen udelukkede muligheden for en anden stemmerunde med den begrundelse, at den påkrævede procentforskel på 10 % mellem de to førende kandidater var nået;

G. der henviser til, at den øverste valgdomstols handlinger udløste uenighed og mistanke om svindel, ikke kun blandt tilhængere af oppositionens kandidater, men også blandt de nationale og internationale observatører og størstedelen af det internationale samfund;

H. der henviser til, at præsident Morales offentligt udråbte sig selv til vinder af valget, selv inden alle officielle resultater var blevet indberettet og offentliggjort;

I. der henviser til, at erklæringer fra OAS, EU og det internationale samfund gav udtryk for alvorlig bekymring over den uberettigede afbrydelse af stemmeoptællingen, som tydede på en mulig partisk tilgang fra valgkommissionens observatører; der henviser til, at nationale og internationale partnere anbefalede at afholde anden valgrunde som en vej ud af den politiske krise;

J. der henviser til, at den uventede afbrydelse af stemmeoptællingen og præsident Morales' sejrserklæring førte til omfattende protester og mobilisering fra oppositionstilhængernes side og fra præsident Morales' egne tilhængere; der henviser til, at disse demonstrationer har givet anledning til stor bekymring i hele det internationale samfund og indtil nu har medført, at mindst 23 mennesker er blevet dræbt, flere hundrede er blevet såret og over 600 er blevet anholdt;

K. der henviser til, at organet med ansvar for at administrere valget ikke havde nogen troværdighed, og at ét af medlemmerne trådte tilbage under optællingen; der henviser til, at oppositionen ikke anerkendte resultatet af valget, der var blevet gennemført under sådanne omstændigheder, og fordømte den påståede valgsvindel;

L. der henviser til, at EU ikke sendte en fuldgyldig valgobservationsmission, men kun var repræsenteret af et lille teknisk hold bestående af tre lavtrangerende tjenestemænd;

M. der henviser til, at både regeringen og valgmyndighederne med henblik på at genskabe tilliden accepterede, at et professionelt hold fra OAS gennemførte en teknisk bindende revision; der henviser til, at denne revision fik støtte fra FN's generalsekretær;

N. der henviser til, at resultatet af OAS-revisionen, der blev offentliggjort den 10. november 2019, viste massiv valgsvindel, navnlig manipulation med computersystemet og manipulation med stemmesedler og selve stemmerne;

O. der henviser til, at mange højtrangerende statslige repræsentanter, herunder præsidenten, vicepræsidenten, formanden for Senatet og repræsentanter fra valgorganet, trådte tilbage efter fremlæggelsen af OAS' revisionsrapport den 10. november, hvori der blev opfordret til, at valgprocessen blev annulleret og gjort om; der henviser til, at Evo Morales og visse andre medlemmer af hans regering besluttede at forlade landet og opgive deres hverv;

P. der henviser til, at flere fratrædelser har givet anden næstformand for Senatet Jeanine Áñez ret til midlertidigt at overtage præsidentposten med pligt til hurtigt at udskrive et nyt præsidentvalg, som er den eneste demokratiske og forfatningsmæssige måde til at løse den nuværende krise; der henviser til, at Bolivias midlertidige regering og lovgivere fra den afsatte kandidat Evo Morales' parti den 14. november 2019 forsøgte at nå til enighed om at afholde et nyt præsidentvalg;

1. fordømmer den manglende gennemsigtighed og troværdighed i valgprocessen og de bolivianske myndigheders forsøg på svindel, der har undergravet de bolivianske borgeres ret til frit og demokratisk at vælge landets præsident;

2. udtrykker sin faste afvisning af den vold og ødelæggelse, der fulgte efter valget den 20. oktober, og udtrykker sin medfølelse med alle ofrenes familiemedlemmer;

3. udtrykker sin fulde støtte til og anerkendelse af OAS-valgobservatørernes arbejde, idet de arbejder under ekstremt vanskelige forhold;

4. fordømmer forsøget på valgsvindel, som udgør en alvorlig forbrydelse; minder om, at personer og organisationer, der er involveret i sådanne ulovlige processer, i henhold til Bolivias lovgivning automatisk skal udelukkes fra valgorganer, og at valget skal annulleres;

5. påskønner de militærfolk og politibetjente, der besluttede at udvise tilbageholdenhed og ikke undertrykke de bolivianske borgere;

6. opfordrer de nye midlertidige myndigheder til at tage de nødvendige skridt til at ændre situationen og genskabe tilliden og tiltroen til valgprocessen; opfordrer til, at der etableres en dialog med henblik på straks at organisere et nyt demokratisk, inklusivt, gennemsigtigt og retfærdigt valg med et nyligt sammensat valgorgan som en vej ud af den nuværende krise; glæder sig over de første skridt, der er taget i denne henseende;

7. bifalder opfordringen til valg allerede i januar 2020 som bevis for de midlertidige myndigheders vilje til hurtigt at finde en vej ud af krisen; opfordrer de midlertidige myndigheder til at tage ansvar for procedurens troværdighed ved at afholde ordentligt gennemførte og inklusive valg, hvori de politiske aktører har mulighed for at konkurrere i overensstemmelse med den bolivianske lovgivning og den forfatningsmæssige orden;

8. opfordrer alle de forskellige politiske aktører og ansvarshavende i hæren til at afstå fra vold og til at sikre, at der afholdes en demokratisk og fredelig dialog i overensstemmelse med den bolivianske forfatning;

9. kræver, at den nye valgproces finder sted med tilstedeværelse af troværdige og gennemsigtige internationale observatører, som frit kan fremsætte deres uafhængige bemærkninger;

10. udtrykker sin vilje til at bistå i en sådan valgproces og opfordrer NF/HR til at udsende en fuldgyldig EU-valgobservationsmission;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bolivias regering, det andinske parlament og EUROLAT-forsamlingen.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik