Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0187/2019

Predkladané texty :

B9-0187/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0187/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0187/2019

B9‑0187/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku(PK/VP) z 22. októbra 2019 o volebnom procese v Bolívii a z 15. novembra 2019 o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie Organizácie amerických štátov (OAŠ) v Bolívii z 21. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie skupiny audítorov procesu volieb v Bolívii z 10. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej zo 16. novembra 2019,

 so zreteľom na ústavné referendum v Bolívii, ktoré sa uskutočnilo 15. a 21. februára 2016,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 20. októbra 2019 sa v Bolívii uskutočnili prezidentské a parlamentné voľby, ktoré prebiehali vo veľmi polarizovanej atmosfére spôsobenej sporom o prijatí kandidatúry prezidenta Eva Moralesa;

B. keďže atmosféra v deň volieb 20. októbra bola relatívne pokojná napriek mimoriadne napätej a ostrej volebnej kampani;

C. keďže ústava Bolívie výslovne zakazuje zastávať funkciu prezidenta tri krát po sebe; keďže prezident Morales v roku 2016 v rozpore s ústavným zákonom zvolal národné referendum o možnosti svojej opätovnej účasti na voľbách; keďže prezident Morales odmietol rozhodnutie ľudu a presadil odvolanie na Ústavnom súde, aby mu schválil kandidatúru, ktorú mu napokon potvrdil aj najvyšší súd;

D. keďže podľa ústavy Bolívie je na víťazstvo v prezidentských voľbách v prvom kole potrebných 50 % všetkých hlasov plus jeden, alebo aspoň 40 % hlasov s náskokom 10 % pred druhým kandidátom na prezidenta v poradí;

E. keďže po sčítaní 83 % hlasov v systéme na zasielanie predbežných výsledkov (TREP) dosahoval prezident Morales 45 % a opozičný kandidát Carlos Mesa 38 % hlasov; keďže tento trend, ak by pokračoval, by za normálnych okolností mal viesť k druhému kolu volieb plánovanému na 15. decembra 2019;

F. keďže najvyšší volebný súd prijal prekvapivé rozhodnutie o prerušení elektronického počítania hlasov (TREP), ktoré sa reštartovalo po sčítaní 97 % všetkých hlasov; keďže oznámený výsledok zvrátil počiatočný trend; keďže Ústavný súd vylúčil možnosť druhého kola volieb na základe toho, že bol dosiahnutý požadovaný percentuálny rozdiel 10 % medzi prvými dvoma kandidátmi;

G. keďže kroky najvyššieho volebného súdu vyvolali nesúhlas a podozrenie z podvodu nielen medzi stúpencami opozičných kandidátov, ale aj medzi národnými a medzinárodnými pozorovateľmi a vo väčšine medzinárodného spoločenstva;

H. keďže prezident Morales sa verejne vyhlásil za víťaza volieb ešte pred tým, ako boli zaslané a oznámené verejnosti všetky oficiálne výsledky;

I. keďže OAŠ, EÚ a medzinárodné spoločenstvo vyjadrili vážne obavy, pokiaľ ide o neodôvodnené prerušenie počítania hlasov, ktoré naznačovalo možný zaujatý prístup pozorovateľov volebnej komisie; keďže domáci a medzinárodní partneri odporučili zorganizovať druhé kolo volieb ako východisko z politickej krízy;

J. keďže nečakané prerušenie sčítavania hlasov a vyhlásenie víťazstva prezidenta Moralesa viedli k masívnym protestom a mobilizácii prívržencov opozície, ako aj prívržencov samotného prezidenta Moralesa; keďže tieto demonštrácie vyvolali veľké znepokojenie celého medzinárodného spoločenstva a doteraz viedli k smrti najmenej 23 ľudí, stovkám zranených a viac ako 600 zatknutiam v súvislosti s nimi;

K. keďže orgán zodpovedný za správu volieb nemal žiadnu dôveryhodnosť, pričom jeden z jeho členov odstúpil počas sčítania; keďže opozícia neuznala výsledok volieb vykonaných za takýchto okolností a odsúdila podozrenie z volebného podvodu;

L. keďže EÚ nevyslala plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu, ale bola zastúpená len malým technickým tímom pozostávajúcim z troch nízko postavených úradníkov;

M. keďže s cieľom obnovenia dôvery vláda aj volebné orgány prijali technický záväzný audit od profesionálneho tímu OAŠ; keďže tento audit mal podporu generálneho tajomníka OSN;

N. keďže výsledok auditu OAŠ, ktorý bol uverejnený 10. novembra 2019, uznal masívny volebný podvod, a to manipuláciu so systémom sčítavania a manipuláciu s hlasovacími lístkami a voľbami ako takými;

O. keďže po predložení audítorskej správy OAŠ 10. novembra, v ktorej sa žiadalo o zrušenie volebného procesu a jeho opakovanie, došlo k odstúpeniu mnohých vysokopostavených štátnych úradníkov vrátane prezidenta, viceprezidenta, predsedu parlamentu a zástupcov volebných orgánov; keďže Evo Morales a niektorí ďalší členovia jeho vlády sa rozhodli opustiť krajinu a vzdať sa svojich funkcií;

P. keďže viaceré odstúpenia oprávnili druhú viceprezidentku Jeanine Áñezovú prevziať funkciu dočasnej prezidentky s povinnosťou rýchlo vyhlásiť nové prezidentské voľby, čo je jediný demokratický a ústavný spôsob na vyriešenie súčasnej krízy; keďže 14. novembra 2019 sa dočasná vláda a zákonodarcovia Bolívie zo strany Eva Moralesa snažili dosiahnuť dohodu o usporiadaní nových prezidentských volieb;

1. odsudzuje nedostatočnú transparentnosť a dôveryhodnosť volebného procesu a pokus bolívijských orgánov o spáchanie podvodu, ktorým oslabili právo bolívijských občanov slobodne a demokraticky voliť prezidenta;

2. ostro odmieta násilie a ničenie, ktoré nasledovalo po voľbách z 20. októbra, a vyjadruje sústrasť všetkým rodinným príslušníkom obetí;

3. vyjadruje plnú podporu a uznanie práci volebných pozorovateľov OAŠ pôsobiacich v mimoriadne ťažkých podmienkach;

4. odsudzuje pokus o volebný podvod, ktorý predstavuje závažný trestný čin; pripomína, že podľa bolívijských právnych predpisov musia byť osoby a organizácie zapojené do takýchto nezákonných procesov automaticky vylúčené z volebných orgánov a voľby musia byť anulované;

5. víta rozhodnutia tých vojenských a policajných príslušníkov, ktorí prejavili zdržanlivosť a nevykonali represie proti občanom Bolívie;

6. vyzýva nové dočasné orgány, aby podnikli potrebné kroky na zmenu situácie a obnovenie dôvery vo volebný proces; vyzýva na vytvorenie dialógu s cieľom okamžite zorganizovať nové demokratické, inkluzívne, transparentné a spravodlivé voľby s novo zloženým volebným orgánom, ktoré považuje za východisko zo súčasnej krízy; víta prvé kroky v tomto smere;

7. víta výzvu na konanie nových volieb už v januári 2020 ako dôkaz vôle dočasných orgánov na rýchle nájdenie východiska z krízy;  vyzýva dočasné orgány, aby prevzali zodpovednosť za dôveryhodnosť postupu tým, že zorganizujú riadne vykonané a inkluzívne voľby, v ktorých budú mať politické subjekty príležitosť súťažiť v súlade s bolívijskými zákonmi a ústavným poriadkom;

8. vyzýva všetkých politických aktérov a tých, ktorí majú v armáde zodpovedné pozície, aby sa zdržali násilia a zabezpečili, že proces demokratického a mierového dialógu bude prebiehať v súlade s bolívijskou ústavou;

9. žiada, aby sa nový volebný proces uskutočnil za prítomnosti dôveryhodných a transparentných medzinárodných pozorovateľov, ktorí budú môcť slobodne pôsobiť a uverejňovať svoje nezávislé pripomienky;

10. vyjadruje svoju pripravenosť pomáhať v takomto volebnom procese a vyzýva PK/VP, aby vyslala plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu EÚ;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde a parlamentu Bolívie, Andskému parlamentu a zhromaždeniu Eurolat.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia