Postup : 2019/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0189/2019

Předložené texty :

B9-0189/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0189/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType><TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0187/2019

B9‑0189/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 10. listopadu 2019 o situaci v Bolívii,

 s ohledem na bolívijské referendum z ledna 2009, kterým se schválila nová ústava,

 s ohledem na rozhodnutí bolívijského ústavního soudu z dubna 2013,

 s ohledem na bolívijské referendum z února 2016, kterým se zamítlo zrušení omezení počtu funkčních období prezidenta,

 s ohledem na rozhodnutí bolívijského ústavního soudu z listopadu 2017, kterým se zrušilo omezení počtu funkčních období prezidenta,

 s ohledem na sdělení bolívijského ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019,

 s ohledem na částečné předběžné výsledky (TREP) oznámené vrchním volebním tribunálem (TSE) dne 20. října 2019,

 s ohledem na prohlášení volební pozorovatelské mise Organizace amerických států (OAS) v Bolívii ze dne 21. října 2019,

 s ohledem na prohlášení skupiny auditorů k volebnímu procesu v Bolívii ze dne 10. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. listopadu 2019,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bolívii,

 s ohledem na konečné výsledky zveřejněné vrchním volebním tribunálem (TSE) dne 25. října 2019,

 s ohledem na předběžné závěry zprávy Organizace amerických států generálnímu sekretariátu ze dne 20. října 2019,

 s ohledem na prezidentský dekret č. 4078 vydaný prozatímní prezidentkou Jeanine Áñezovou Chávezovou dne 15. listopadu 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evo Morales kontroverzně zastával úřad prezidenta bez přerušení od 22. ledna 2006 do 10. listopadu 2019 na základě sporných metod používaných k vyvíjení tlaku na nejvyšší ústavní orgán za účelem úpravy pravidel tak, aby mohl setrvat ve funkci, což ústava Bolívie neumožňovala až do roku 2014;

B. vzhledem k tomu, že v referendu z roku 2016, jehož prostřednictvím chtěl Morales zrušit omezení počtu funkčních období, a tudíž usilovat o výkon čtvrtého funkčního období, lidé těsnou většinou hlasovali proti; vzhledem k tomu, že se přesto rozhodl, že bude toto rozhodnutí ignorovat, a i nadále usiloval o změnu ústavy v tomto bodě;

C. vzhledem k tomu, že ústavní soud zrušil omezení počtu funkčních období právě v okamžiku, aby Moralesovi umožnil se účastnit voleb v roce 2019 do čtvrtého po sobě jdoucího prezidentského funkčního období, v důsledku zjevného a silného ovlivňování nejvyšší ústavní výkonné moci (ústavního soudu) ze strany Moralesovy vlády;

D. vzhledem k tomu, že dne 20. října 2019 proběhly v Bolívii prezidentské volby a kromě poměrně napjaté atmosféry nebyly pozorovány žádné projevy násilí až do zveřejnění konečných výsledků;

E. vzhledem k tomu, že prozatímní bolívijská vláda podala minulý pátek trestní oznámení na bývalého prezidenta Eva Moralese za údajnou vzpouru a terorismus;

F. vzhledem k tomu, že tribunál TSE vydal neočekávaný a neodůvodněný příkaz zastavit sčítání hlasů do pondělí 21. října 2019 19:00, kdy Morales během několika minut dosáhl vedení o více než 10 procent v důsledku snah o zasahování do sčítání hlasů ze strany Moralesovy vlády, které později potvrdila auditní zpráva Organizace amerických států;

G. vzhledem k tomu, že orgán pověřený řízením voleb postrádal veškerou věrohodnost; vzhledem k tomu, že za těchto okolností bolívijský lid neuznal výsledky těchto voleb a odsoudil údajný volební podvod;

H. vzhledem k tomu, že v auditní zprávě Organizace amerických států byly zjištěny nedostatky ve čtyřech oblastech: IT systém pro TREP a konečné výsledky, řetězec kontroly volebních materiálů, zákonnost formulářů s výsledky a skutečnost, že s nimi nebylo manipulováno, a statistická analýza výsledků – a autoři zprávy dospěli k závěru, že volby by měly být prohlášeny za neplatné a měly by se konat nové volby, jakmile budou nastaveny vhodné podmínky, včetně nového tribunálu TSE;

I. vzhledem k tomu, že Evo Morales i Álvaro García Linera 10. listopadu rezignovali na funkce prezidenta, resp. viceprezidenta, v návaznost na nátlak veřejnosti a výzvy ozbrojených sil k jejich rezignaci a požádali o azyl v Mexiku;

J. vzhledem k tomu, že druhá místopředsedkyně senátu, senátorka Jeanine Áñezová Chávezová, byla jmenována prozatímní prezidentkou v souladu s čl. 169 odst. 1 bolívijské ústavy a s podporou bolívijského ústavního soudu, který připomněl, že prezidentská posloupnost nesmí být nikdy přerušena; vzhledem k tomu, že v důsledku několika rezignací byla druhá místopředsedkyně Jeanine Áñezová oprávněna převzít výkon funkce prozatímní prezidentky spolu s povinností rychle svolat nové prezidentské volby, protože jde o jedinou demokratickou a ústavní cestu, jak stávající krizi vyřešit; vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2019 se prozatímní vláda a zákonodárci Bolívie ze strany sesazeného kandidáta Eva Moralese pokusili o uzavření dohody s cílem uspořádat nové prezidentské volby;

K. vzhledem k tomu, že podle ústavy se mají nové volby konat do 90 dnů ode dne, kdy převezme úřad prozatímní prezident;

L. vzhledem k tomu, že násilí a protesty si vyžádaly stovky obětí;

1. důrazně se staví proti současné vlně násilných konfrontací mezi členy a stoupenci proti sobě stojících stran a proti možné hrozbě další postupné eskalace a vyjadřuje soustrast všem rodinným příslušníkům obětí;

2. vítá jednomyslné rozhodnutí obou komor bolívijského Kongresu schválit zákon, kterým se ruší platnost výsledků prezidentských voleb, jež v zemi proběhly v minulém měsíci, a umožňuje se konání nových voleb;

3. odsuzuje nedostatečnou transparentnost a věrohodnost a pokus o volební podvod, kterého se dopustily bolívijské orgány, a tak připravily bolívijské občany o právo si svobodně a demokraticky zvolit prezidenta;

4. vyjadřuje silné znepokojení ohledně sporné flexibility, s níž Morales upravil pravidla tak, aby sloužila jeho záměru, tedy setrvání u moci po dobu 10 let, čímž došlo k rozdělení země, které v konečném důsledku vedlo k násilným projevům, které byly zaznamenány v říjnu a v listopadu 2019 a které stále probíhají;

5. důrazně odsuzuje volební podvod, který představuje závažný trestný čin; připomíná, že podle bolívijského práva musí být osoby a organizace zapojené do takového nelegálního procesu automaticky vyloučeny z volebních orgánů a volby musí být prohlášeny za neplatné;

6. vyzývá všechny strany, aby dodržovaly a zachovávaly zásady právního státu, a tak zaručily a ochránily demokracii a demokratické předání moci;

7. znovu připomíná, že je důležité zachovávat opatrnost pří výkonu práv svěřených ozbrojeným silám na základě prezidentského dekretu č. 4078;

8. připomíná prohlášení prozatímní prezidentky Áñezové v reakci na nařčení vznesená během několika uplynulých týdnů, v němž Áñezová potvrzuje, že činnost ozbrojených sil bude i nadále pod kontrolou vlády;

9. domnívá se, že je mimořádně důležité, aby bývalí hlavní kandidáti Carlos Mesa a Evo Morales aktivně a veřejně vyzvali k ukončení protestů a násilí ve jménu hledání ústavního řešení současné politické a správní patové situace;

10. důrazně odsuzuje stahy bývalého prezidenta Moralese v exilu podkopávat demokratický proces a nové volby šířením nenávistné propagandy a aktivním podněcováním veřejnosti k odporu proti prozatímní vládě a ozbrojeným silám, které ho již nepodporují;

11. vyzývá, aby byly osoby zodpovědné za oběti na životech v řadách civilních protestujících po uzavření nestranného vyšetřování postaveny před soud;

12. důrazně podporuje výzvy k uspořádání nových voleb již v lednu 2020 a k hledání dalších řešení, která pomohou připravit půdu pro nové demokratické prezidentské volby a zákonné předání moci;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi a vládě Bolívie.

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí