Procedure : 2019/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0189/2019

Indgivne tekster :

B9-0189/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0189/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0187/2019

B9‑0189/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til erklæringen af 10. november 2019 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Bolivia,

 der henviser til Bolivias folkeafstemning i januar 2009 om godkendelse af den nye forfatning,

 der henviser til afgørelsen fra forfatningsdomstolen i Bolivia fra april 2013,

 der henviser til Bolivias folkeafstemning i februar 2016 om afskaffelse af tidsbegrænsningen for præsidentposten,

 der henviser til afgørelsen fra forfatningsdomstolen i Bolivia fra november 2017, der fjerner tidsbegrænsningen for præsidentposten,

 der henviser til meddelelsen fra forfatningsdomstolen i Bolivia af den 12. november 2019,

 der henviser til de delvise foreløbige resultater, som er meddelt af den øverste valgdomstol den 20. oktober 2019,

 der henviser til erklæringen af 21. oktober 2019 fra Organisationen for Amerikanske Staters Valgobservationsmission i Bolivia,

 der henviser til redegørelse af 10. november 2019 fra gruppen af revisorer om valgprocessen i Bolivia,

 der henviser til erklæring af 16. november 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

 der henviser til de endelige resultater, som er meddelt af den øverste valgdomstol den 25. oktober 2019,

 der henviser til den foreløbige rapport til generalsekretariatet af 20. oktober 2019 fra Organisationen for Amerikanske Staters Valgobservationsmission,

 der henviser til præsidentdekret nr. 4078 af 15. november 2019 fra den midlertidige præsident Jeanine Áñez Chávez,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Evo Morales kontroversielt har bestredet posten som præsident uafbrudt mellem den 22. januar 2006 og den 10. november 2019 som følge af anfægtede metoder, der blev anvendt til at presse den øverste forfatningsgivende myndighed til at bøje reglerne for at give ham mulighed for at forblive i embedet, hvilket Bolivias forfatning ikke tillod indtil 2014;

B. der henviser til, at folkeafstemningen i 2016, hvorigennem Morales forsøgte at opnå en fjerde valgperiode ved at afskaffe tidsbegrænsningen, blev forkastet af befolkningen med et lille flertal; der henviser til, at han ikke desto mindre besluttede at se bort fra denne afgørelse og fortsatte med at presse på for at få omstødt forfatningen på dette punkt;

C. der henviser til, at forfatningsdomstolen fjernede tidsbegrænsningerne for at give Morales mulighed for at deltage i valget i 2019 for en fjerde fortløbende præsidentperiode på grund af den voldsomme og kraftige indflydelse, som Morales’ regering havde udøvet over den øverste forfatningsgivende magt (forfatningsdomstolen);

D. der henviser til, at der blev afholdt præsidentvalg i Bolivia den 20. oktober 2019, og at der, bortset fra en moderat anspændt atmosfære, ikke var blevet konstateret voldelige udbrud frem til de endelige resultater;

E. der henviser til, at Bolivias midlertidige regering indgav en klage over den tidligere præsident Evo Morales sidste fredag for påstået oprør og terrorisme;

F. der henviser til, at den øverste valgdomstol gav en uventet og ubegrundet ordre til at standse stemmeoptællingen frem til mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.00, hvorefter Morales på ganske få minutter førte med over 10 % som følge af, at Morales’ regering havde blandet sig i afstemningen, hvilket senere blev bekræftet af Organisationen for Amerikanske Staters Valgobservationsmission;

G. der henviser til, at det organ, der har ansvaret for at administrere valget, ikke har nogen troværdighed; der henviser til, at befolkningen i Bolivia under sådanne omstændigheder ikke anerkendte valgresultatet og fordømte den påståede valgsvindel;

H. der henviser til, at revisionsrapporten fra Organisationen for Amerikanske Staters Valgobservationsmission konstaterede uregelmæssigheder på fire områder: IT-systemet for de delvise foreløbige resultater og de endelige resultater, sporbarhedskæden for valgmaterialer, lovligheden og integriteten af resultatformularerne samt en statistisk analyse af resultaterne, og rapporten konkluderede, at valgresultatet bør annulleres, og at der skal afholdes et nyt valg, så snart der er indført passende betingelser, herunder en ny øverst valgdomstol;

I. der henviser til, at både Evo Morales og Álvaro García Linera trådte tilbage som henholdsvis præsident og vicepræsident, den 10. november, efter offentligt pres og opfordringer fra de væbnede styrker om deres tilbagetræden, og at de har søgt om asyl i Mexico;

J. der henviser til, at den anden næstformand for Senatet, senator Jeanine Áñez Chávez, i overensstemmelse med artikel 169, stk. 1, i forfatningen i Bolivia og med opbakning fra Bolivias forfatningsdomstol, er blevet udnævnt til fungerende formand, og gentager, at præsidentens arv aldrig må afbrydes; der henviser til, at flere fratrædelser har givet anden næstformand Jeanine Áñez ret til midlertidigt at overtage præsidentposten med pligt til hurtigt at udskrive et nyt præsidentvalg, eftersom dette er den eneste demokratiske og forfatningsmæssige måde at løse den nuværende krise på; der henviser til, at Bolivias midlertidige regering og lovgivere fra den afsatte kandidat Evo Morales' parti den 14. november 2019 forsøgte at nå til enighed om at afholde et nyt præsidentvalg;

K. der henviser til, at der ifølge forfatningen skal afholdes et nyt valg inden 90 dage efter en midlertidig præsident er blevet indsat;

L. der henviser til, at vold og protester har resulteret i hundredvis af ofre;

1. udtrykker sin dybeste modstand mod den nuværende bølge af voldelige konfrontationer mellem medlemmer og tilhængere af de stridende partier og den mulige trussel om, at volden eskalerer yderligere og udtrykker sin medfølelse med alle ofrenes familiemedlemmer;

2. glæder sig over den enstemmige beslutning fra begge kamre i Bolivias kongres om at godkende et lovforslag, der annullerer resultaterne af landets præsidentvalg i sidste måned og giver mulighed for afholdelse af et nyt valg;

3. fordømmer den manglende gennemsigtighed og troværdighed samt de bolivianske myndigheders forsøg på svindel, hvormed de undergraver de bolivianske borgeres ret til frit og demokratisk at vælge deres præsident;

4. udtrykker stor bekymring over den omstridte fleksibilitet, hvormed Morales har bøjet reglerne for at opfylde sit formål med at forblive ved magten i mere end 10 år, hvilket har delt landet og i sidste ende ført til de voldelige optøjer i oktober og november 2019, som stadig er i gang;

5. fordømmer på det kraftigste valgsvindel, som udgør en alvorlig forbrydelse; minder om, at personer og organisationer, der er involveret i sådanne ulovlige processer, i henhold til Bolivias lovgivning automatisk skal udelukkes fra valgorganer, og at valget skal annulleres;

6. opfordrer alle parter til at respektere og opretholde retsstatsprincippet med henblik på at sikre og beskytte demokratiet og en demokratisk magtoverdragelse;

7. gentager, at det er vigtigt at udvise forsigtighed ved udøvelsen af de rettigheder, som er blevet tildelt de væbnede styrker ved præsidentielt dekret nr. 4078;

8. tilbagekalder erklæringer fra den midlertidige præsident Áñez som svar på de påstande, der er fremsat i de seneste uger, og som bekræfter på ny, at de væbnede styrker fortsat virker under regeringens kontrol;

9. mener, at det er af afgørende betydning for de tidligere topkandidater Carlos Mesa og Evo Morales aktivt og offentligt at opfordre til at sætte en stopper for protesterne og volden til støtte for en forfatningsmæssig løsning på det nuværende politiske og administrative dødvande;

10. fordømmer på det kraftigste tidligere præsident Morales’ bestræbelser på at undergrave den demokratiske proces og et nyt valg ved at sprede hadefuld propaganda og aktivt opfordre befolkningen til at gå imod den midlertidige regering og de væbnede styrker, som ikke længere støtter ham;

11. opfordrer til, at de ansvarlige for ofre blandt de civile demonstranter retsforfølges efter en uvildig undersøgelse;

12. støtter kraftigt opfordringer til nye valg, der skal afholdes snarest i januar 2020, og til yderligere løsninger med henblik på at bane vejen for et nyt demokratisk præsidentvalg og lovlig magtoverdragelse;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Bolivias regering.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik