Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0189/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0189/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a bolíviai helyzetről

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0187/2019

Eljárás : 2019/2896(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0189/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0189/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0189/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről

(2019/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a bolíviai helyzetről szóló 2019. november 10-i nyilatkozatára,

 tekintettel az új alkotmányt jóváhagyó 2009. januári bolíviai népszavazásra,

 tekintettel a Bolíviai Alkotmánybíróság 2013. áprilisi ítéletére,

 tekintettel a Bolíviában 2016 februárjában tartott népszavazásra, amely elutasítja az elnök hivatali idejére vonatkozó korlátozás eltörlését,

 tekintettel a Bolíviai Alkotmánybíróság 2017. novemberi ítéletére, amely eltörli az elnök hivatali idejére vonatkozó korlátozást,

  tekintettel a Bolíviai Alkotmánybíróság 2019. november 12-i ítéletére,

 tekintettel a Legfelsőbb Választási Bíróság által 2019. október 20-án bejelentett részleges előzetes eredményekre (TREP),

 tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) bolíviai választási megfigyelő missziójának 2019. október 21-i nyilatkozatára,

 tekintettel a venezuelai választási folyamat ellenőrző csoportjának 2019. november 10-i nyilatkozatára;

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet 2019. november 16-i nyilatkozatára,

 tekintettel a bolíviai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

 tekintettel a Legfelsőbb Választási Bíróság által 2019. október 25-én közzétett végleges eredményekre,

 tekintettel az AÁSZ a főtitkárságnak címzett előzetes megállapításairól szóló 2019. október 20-i jelentésére,

 tekintettel Jeanine Áñez Chávez ideiglenes elnök 2019. november 15-i 4078. sz. elnöki rendeletére,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Evo Morales 2006. január 22. és 2019. november 10. között vitatott módon, megszakítás nélkül töltötte be az elnöki tisztséget azon bírált módszerek eredményeként, amelyekkel nyomást gyakorolt a legmagasabb alkotmányos hatóságra annak érdekében, hogy az lehetővé tegye hivatalban maradását, amit Bolívia alkotmánya 2014-ig nem tett lehetővé;

B. mivel a 2016-os népszavazáson, amely révén Morales a hivatali idő korlátozásának eltörlésével a negyedik hivatali ciklusát próbálta lehetővé tenni, a szavazók szűk többséggel elutasították az arra irányuló javaslatot; mivel ennek ellenére úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja a fenti döntést, és továbbra is az alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek megváltoztatására törekedett;

C. mivel az Alkotmánybíróság éppen időben megszüntette a hivatali idő korlátait ahhoz, hogy lehetővé tegye Morales számára, hogy részt vegyen a 2019-es választásokon, a negyedik egymást követő elnöki ciklusért indulva, a Morales-kormány által a legmagasabb alkotmányos végrehajtó hatalomra (az Alkotmánybíróságra) gyakorolt kirívó és erős befolyás eredményeként;

D. mivel 2019. október 20-án Bolíviában elnökválasztásra került sor, és a mérsékelten feszült légkörtől eltekintve a végleges eredmények eléréséig nem észleltek erőszakos eseményeket;

E. mivel Bolívia ideiglenes kormánya múlt pénteken büntetőjogi panaszt nyújtott be Evo Morales volt elnök ellen állítólagos lázítás és terrorizmus miatt;

F. mivel a Legfelsőbb Választási Bíróság váratlan és indokolatlan utasítást adott a szavazatszámlálás leállítására 2019. október 21. hétfő 19.00-ig, majd ezt követően a Morales-kormány beavatkozása révén a szavazásba Morales perceken belül több mint 10%-kal vezetett, amit később az AÁSZ ellenőrzési jelentése is megerősített;

G. mivel a választások lebonyolításáért felelős szerv minden hitelességet nélkülözött; mivel ilyen körülmények között a bolíviai nép nem ismerte el a választások eredményeit, és elítélte az állítólagos választási csalásokat;

H. mivel az AÁSZ ellenőrzési jelentése négy területen tárt fel szabálytalanságokat: a részleges előzetes és a végső eredmények informatikai rendszere, a választási anyagok felügyeleti lánca, az eredmények formanyomtatványainak jogszerűsége és integritása, valamint az eredmények statisztikai elemzése, és arra a következtetésre jutott, hogy a választási eredményeket meg kell semmisíteni, és új választásokat kell tartani, amint a megfelelő feltételek teljesülnek, beleértve egy új Legfelsőbb Választási Bíróság felállítását is;

I. mivel november 10-én Evo Morales és Álvaro García Linera lemondtak elnöki, illetve alelnöki tisztségükről, a nyilvánosság nyomását és a fegyveres erők lemondásra való felhívását követően, és Mexikóban kértek menekültstátuszt;

J. mivel a szenátus második alelnökét, Jeanine Áñez Chávez szenátort a bolíviai alkotmány 169. cikkének (1) bekezdésével összhangban ideiglenes elnöknek nevezték ki, a bolíviai alkotmánybíróság támogatásával, amely ismételten hangsúlyozta, hogy hogy az ország sohasem maradhat elnök nélkül; mivel számos lemondás következtében Jeanine Áñez második alelnök jogosulttá vált az ideiglenes elnöki tisztség betöltésére, azzal a kötelezettséggel, hogy haladéktalanul új elnökválasztást írjon ki, ami az egyetlen demokratikus és alkotmányos módja a jelenlegi válság megoldásának; mivel 2019. november 14-én Bolívia ideiglenes kormánya és Evo Morales tisztségéből eltávolított jelölt pártjának jogalkotói megpróbáltak megállapodásra jutni egy új elnökválasztás tartásáról;

K. mivel az alkotmány értelmében az ideiglenes elnök hivatalba lépését követő 90 napon belül új választásokat kell tartani;

L. mivel az erőszak és a tiltakozások több száz áldozatot követeltek;

1. legmélyebb tiltakozását fejezi ki a szembenálló pártok és követőik közötti erőszakos összecsapások jelenlegi hulláma, valamint a további fokozatos eszkalációk esetleges veszélye kapcsán, és részvétét fejezi ki az áldozatok valamennyi családtagjának;

2. üdvözli a bolíviai kongresszus mindkét kamarájának egyhangú döntését azon törvénytervezet jóváhagyásáról, amely hatályon kívül helyezi az ország múlt hónapban tartott elnöki szavazásának eredményeit, és lehetővé teszi új választások megtartását;

3. elítéli a bolíviai hatóságok részéről az átláthatóság és a hitelesség hiányát, valamint a csalásra tett kísérletet, mivel ezáltal aláásták a bolíviai polgárok azon jogát, hogy szabadon és demokratikusan megválaszthassák elnöküket;

4. komoly aggodalmának ad hangot Morales vitatható rugalmassága miatt, amellyel több mint 10 éven keresztül megszegte a szabályokat annak érdekében, hogy hatalmon maradjon, ezáltal megosztva az országot, és végül kiváltva a 2019 októberében és novemberében tapasztalt erőszakos eseményeket, amelyek még mindig nem értek véget;

5. határozottan elítéli a választási csalást, amely súlyos bűncselekménynek minősül; emlékeztet arra, hogy a bolíviai jogszabályok értelmében az ilyen jogellenes eljárásokban részt vevő személyeket és szervezeteket automatikusan ki kell zárni a választási testületekből, és a választásokat meg kell semmisíteni;

6. felszólítja valamennyi felet, hogy tartsák tiszteletben és tartsák fenn a jogállamiságot a demokrácia és a demokratikus hatalomátadás biztosítása és védelme érdekében;

7. ismét hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 4078. sz. elnöki rendeletben a fegyveres erőknek biztosított jogok gyakorlása során körültekintően járjanak el;

8. emlékeztet Áñez ideiglenes elnöknek az elmúlt hetekben tett állításokra válaszul adott nyilatkozataira, amelyek megerősítik, hogy a fegyveres erők továbbra is a kormány ellenőrzése alatt állnak;

9. úgy véli, hogy alapvető fontosságú, hogy Carlos Mesa és Evo Morales korábbi csúcsjelöltek aktívan és nyilvánosan felszólítsanak a tiltakozások és az erőszak megszüntetésére, támogatva a jelenlegi politikai és közigazgatási patthelyzet alkotmányos megoldását;

10. határozottan elítéli a száműzetésben lévő Morales volt elnök arra irányuló erőfeszítéseit, hogy aláássa a demokratikus folyamatot és az új választásokat azáltal, hogy gyűlöletpropagandát terjeszt, és aktívan arra buzdítja a közvéleményt, hogy lépjen fel az ideiglenes kormány és a fegyveres erők ellen, amelyek már nem támogatják őt;

11. felszólít, hogy polgári tüntetők soraiból kikerülő áldozatokért felelőseket pártatlan vizsgálatot követően állítsák bíróság elé;

12. határozottan támogatja azokat a felhívásokat, amelyek szerint 2020 januárjától új választásokat kell tartani, és további megoldásokat kell találni az új, demokratikus elnökválasztás és a jogszerű hatalomváltás előkészítésére;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Bolívia kormányának.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat