Procedūra : 2019/2896(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0189/2019

Pateikti tekstai :

B9-0189/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0189/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 46k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Bolivijoje</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0187/2019

B9‑0189/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje

(2019/2896(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. lapkričio 10 d. pareiškimą dėl padėties Bolivijoje,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. sausio mėn. Bolivijoje surengtame referendume buvo patvirtinta nauja Konstitucija,

 atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. Bolivijos Konstitucinio Teismo sprendimą,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. vasario mėn. Bolivijoje surengtame referendume nepritarta prezidento kadencijos apribojimo panaikinimui,

 atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. Bolivijos Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriuo panaikintas prezidento kadencijos apribojimas,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 12 d. Bolivijos Konstitucinio Teismo pranešimą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 20 d. Bolivijos vyriausiojo rinkimų teismo paskelbtus dalinius preliminarius rezultatus,

 atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (OAS) rinkimų stebėjimo misijos Bolivijoje 2019 m. spalio 21 d. pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 10 d. rinkimų proceso Bolivijoje auditorių grupės pareiškimą,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2019 m. lapkričio 16 d. pareiškimą,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Bolivijoje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 25 d. Bolivijos vyriausiojo rinkimų teismo paskelbtus galutinius rezultatus,

 atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos 2019 m. spalio 20 d. bendram sekretoriatui pateiktą ataskaitą su preliminariomis išvadomis,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 15 d. laikinosios Prezidentės Jeanine Áñez Chávez dekretą Nr. 4078,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Evo Morales be pertraukos nuo 2006 m. sausio 22 d. iki 2019 m. lapkričio 10 d. ėjo prezidento pareigas ir tai yra kontroversinis dalykas, įvykęs dėl to, kad buvo taikomi abejotini metodai, siekiant daryti spaudimą aukščiausiajai konstitucinei institucijai, kad ji pakoreguotų taisykles ir taip E. Morales toliau galėtų eiti pareigas, nes pagal Bolivijos konstituciją iki 2014 m. tai nebuvo įmanoma;

B. kadangi 2016 m. referendumu E. Morales siekė užsitikrinti ketvirtą kadenciją ir panaikinti kadencijos apribojimus, tačiau apribojimų panaikinimas buvo žmonių nedidele balsų persvara atmestas; kadangi jis vis dėlto nusprendė nepaisyti minėto sprendimo ir toliau atkakliai siekė, kad Konstitucijos atitinkama nuostata būtų pakeista;

C. kadangi Konstitucinis Teismas panaikino kadencijos apribojimus prieš pat rinkimus, kad E. Morales galėtų dalyvauti 2019 m. rinkimuose siekdamas ketvirtos prezidento kadencijos iš eilės, o apribojimai buvo panaikinti dėl akivaizdžios ir stiprios E. Moraleso vyriausybės darytos įtakos aukščiausiajai konstitucinei vykdomajai valdžiai (Konstituciniam Teismui);

D. kadangi 2019 m. spalio 20 d. Bolivijoje įvyko prezidento rinkimai ir, nors buvo juntama šiokia tokia įtampa, jokių smurtinių protrūkių iki galutinių rezultatų paskelbimo nebuvo pastebėta;

E. kadangi laikinoji Bolivijos vyriausybė praeitą penktadienį prieš buvusį Prezidentą Evo Moralesą pateikė baudžiamąjį skundą dėl įtariamo kurstymo maištauti ir terorizmo;

F. kadangi Bolivijos vyriausiasis rinkimų teismas pateikė netikėtą ir nemotyvuotą nurodymą sustabdyti balsų skaičiavimą iki 2019 m. spalio 21 d., pirmadienio, 19.00 val., po to E. Morales per keletą minučių ėmė pirmauti daugiau nei 10 % – tai įvyko dėl E. Moraleso vyriausybės kišimosi į balsavimo procesą, tai patvirtinta ir Amerikos valstybių organizacijos audito ataskaitoje;

G. kadangi už rinkimų administravimą atsakinga institucija nebuvo patikima; kadangi tokiomis aplinkybėmis Bolivijos žmonės nepripažino rinkimų rezultatų ir pasmerkė įtariamą rinkimų klastojimą;

H. kadangi Amerikos valstybių organizacijos audito ataskaitoje nurodyta, jog nustatyta pažeidimų šiose keturiose srityse: daliniams preliminariems rezultatams ir galutiniams rezultatams skirtos IT sistemos, rinkimų priemonių saugojimo grandinės, rezultatų formų teisėtumo bei vientisumo ir statistinės rezultatų analizės srityse, ir joje padaryta išvada, kad rinkimų rezultatai turėtų būti panaikinti, kuo greičiau turėtų būti surengti nauji rinkimai ir paskirtas naujas Vyriausiasis rinkimų teismas;

I. kadangi po viešo spaudimo ir ginkluotųjų pajėgų raginimų atsistatydinti lapkričio 10 d. atsistatydino ir paprašė prieglobsčio Meksikoje ir Prezidentas Evo Morales, ir Viceprezidentas Álvaro García Linera;

J. kadangi Senato pirmininko antroji pavaduotoja senatorė Jeanine Áñez Chávez paskelbta Bolivijos laikinąja prezidente pagal Bolivijos konstitucijos 169 straipsnio 1 dalį pritariant Bolivijos Konstituciniam Teismui, kuris pakartojo, kad šalis negali būti be prezidento; kadangi dėl keleto asmenų atsistatydinimų pirmininko antroji pavaduotoja Jeanine Áñez gavo teisę eiti laikinosios prezidentės pareigas ir pareigą greitai surengti naujus prezidento rinkimus, nes tai vienintelis demokratinis ir konstitucinis būdas įveikti dabartinę krizę; kadangi 2019 m. lapkričio 14 d. Bolivijos laikinoji vyriausybė ir teisės aktų leidėjai, priklausantys nušalinto Evo Moraleso partijai, bandė pasiekti susitarimą dėl naujų prezidento rinkimų;

K. kadangi, remiantis Konstitucija, nauji rinkimai turi būti surengti per 90 dienų nuo to momento, kai laikinasis prezidentas pradeda eiti pareigas;

L. kadangi dėl smurto ir protestų sužeisti ar žuvo šimtai žmonių;

1. kuo griežčiausiai smerkia dabartinių smurtinių susirėmimų tarp priešiškų partijų narių ir pasekėjų bangą ir galimą gręsiantį tolesnį padėties blogėjimą ir reiškia užuojautą visiems nukentėjusiųjų šeimų nariams;

2. palankiai vertina abiejų Bolivijos Kongreso rūmų vieningą sprendimą patvirtinti įstatymo projektą, kuriuo panaikinami praėjusio mėnesio šalies prezidento rinkimų rezultatai ir sudaromos sąlygos surengti naujus rinkimus;

3. smerkia nepakankamą skaidrumą bei patikimumą ir Bolivijos valdžios institucijų bandymą sukčiauti taip pažeidžiant Bolivijos piliečių teisę laisvai ir demokratiškai išsirinkti savo prezidentą;

4. reiškia didelį susirūpinimą dėl kontraversinio lankstumo, kuriuo pasinaudodamas E. Morales pakoregavo taisykles siekdamas tikslo ilgiau nei 10 metų išsilaikyti valdžioje, nes dėl to šalis buvo padalyta ir 2019 m. spalio mėn. ir lapkričio mėn. prasiveržusio smurto išpuoliai vis dar tęsiasi;

5. griežtai smerkia rinkimų klastojimą, nes tai yra sunkus nusikaltimas; primena, kad pagal Bolivijos teisės aktus asmenys ir organizacijos, dalyvaujantys tokiuose neteisėtuose procesuose, turi būti iš karto šalinami iš rinkimų organų ir rinkimai turi būti panaikinti;

6. ragina visas šalis gerbti ir puoselėti teisinės valstybės principą siekiant užtikrinti ir apsaugoti demokratiją ir demokratinį valdžios perdavimo procesą;

7. pakartoja, kad svarbu vadovautis atsargumo principu naudojantis teisėmis, suteiktomis ginkluotosioms pajėgoms prezidento dekretu Nr. 4078;

8. primena laikinosios Prezidentės J. Áñez pareiškimus, kuriuos ji pateikė reaguodama į per pastarąsias savaites pateiktus įtarimus ir kuriais dar kartą patvirtino, kad vyriausybė ir toliau kontroliuoja ginkluotąsias pajėgas;

9. mano, kad itin svarbu, jog buvę pagrindiniai kandidatai Carlos Mesa ir Evo Morales aktyviai ir viešai ragintų nutraukti protestus ir smurtą, kad būtų rastas konstitucinis sprendimas, kaip išeiti iš dabartinės politinės ir administracinės aklavietės;

10. griežtai smerkia iš šalies išvykusio buvusio Prezidento E. Moraleso pastangas pakenkti demokratiniam procesui ir naujiems rinkimams skleidžiant neapykantą kurstančią propagandą ir aktyviai skatinant visuomenę priešintis laikinajai vyriausybei ir ginkluotosioms pajėgoms, kurios jo neberemia;

11. ragina atlikti nešališką tyrimą ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenis, atsakingus už civilių protestuotojų sužeidimus ar žūtį;

12. tvirtai pritaria raginimams surengti naujus rinkimus jau 2020 m. sausio mėn. ir ieškoti naujų sprendimų, kurie sudarytų sąlygas užtikrinti demokratiškai vykdomus naujus prezidento rinkimus ir teisėtą įgaliojimų perdavimą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Bolivijos vyriausybei.

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika