Procedura : 2019/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0189/2019

Teksty złożone :

B9-0189/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0189/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 46k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji w Boliwii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0187/2019

B9‑0189/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

(2019/2896(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 10 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji w Boliwii,

 uwzględniając przeprowadzone w Boliwii w styczniu 2009 r. referendum zatwierdzające nową konstytucję,

 uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego Boliwii z kwietnia 2013 r.,

 uwzględniając przeprowadzone w Boliwii w lutym 2016 r. referendum, w którego wyniku propozycja zniesienia ograniczenia liczby kadencji prezydenta została odrzucona,

 uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego Boliwii z listopada 2017 r., który zniósł ograniczenie liczby kadencji prezydenta,

 uwzględniając komunikat Trybunału Konstytucyjnego Boliwii z 12 listopada 2019 r.,

 uwzględniając częściowe wstępne wyniki (CWW) ogłoszone przez Najwyższy Sąd Wyborczy (NSW) 20 października 2019 r.,

 uwzględniając sprawozdanie misji obserwacji wyborów Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w Boliwii z 21 października 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie grupy kontrolerów procesu wyborczego w Boliwii z 10 listopada 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z 16 listopada 2019 r.,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii,

 uwzględniając ostateczne wyniki ogłoszone przez Najwyższy Sąd Wyborczy (NSW) 25 października 2019 r.,

 uwzględniając wstępne ustalenia OPA dla sekretariatu generalnego z 20 października 2019 r.,

 uwzględniając dekret prezydencki nr 4078 wydany przez tymczasową prezydent Jeanine Áñez Chávez 15 listopada 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Evo Morales pełnił nieprzerwanie funkcję prezydenta od 22 stycznia 2006 r. do 10 listopada 2019 r., ponieważ używał kontrowersyjnych i kwestionowanych metod nacisku na najwyższy organ konstytucyjny, który miał naginać przepisy w celu umożliwienia mu pozostania na stanowisku, na co konstytucja Boliwii nie zezwalała do 2014 r.;

B. mając na uwadze, że w przeprowadzonym w 2016 r. referendum, za którego pośrednictwem Morales chciał uzyskać czwartą kadencję, uchylając ograniczenie liczby kadencji prezydenta, naród odrzucił tę propozycję niewielką większością głosów; mając na uwadze, że pomimo to Morales postanowił zignorować tę decyzję i nadal wywierał presję, aby obchodzić konstytucję w tej kwestii;

C. mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny – po wywieranym przez rząd Moralesa rażącym i zdecydowanym nacisku na najwyższy organ władzy wykonawczej – zniósł ograniczenie liczby kadencji w terminie, który umożliwił Moralesowi udział w wyborach w 2019 r. i ubieganie się o czwarty kolejny mandat prezydencki;

D. mając na uwadze, że wybory prezydenckie w Boliwii odbyły się 20 października 2019 r., a poza umiarkowanie napiętą atmosferą nie odnotowano żadnych gwałtownych wydarzeń aż do ogłoszenia ostatecznych wyników:

E. mając na uwadze, że w ostatni piątek tymczasowy rząd Boliwii oskarżył Evo Moralesa o zdradę stanu i terroryzm;

F. mając na uwadze, że NSW wydał nieoczekiwane i nieuzasadnione polecenie, aby wstrzymać liczenie głosów do poniedziałku 21 października 2019 r. do godz. 19.00, oraz że natychmiast potem w przeciągu kilku minut Morales przejął prowadzenie o ponad 10% w wyniku nacisków swojego rządu, co następnie potwierdziła OPA w sprawozdaniu z audytu;

G. mając na uwadze, że organ odpowiedzialny za zarządzanie wyborami nie był wiarygodny; mając na uwadze, że w tych okolicznościach Boliwijczycy nie uznali wyników wyborów i zarzucili oszustwa wyborcze;

H. mając na uwadze, że OPA w sprawozdaniu z audytu wspomina o nieprawidłowościach dotyczących czterech obszarów: systemu informatycznego wykorzystywanego do celów CWW i wyników końcowych, łańcucha nadzoru nad materiałami wyborczymi, zgodności z prawem i integralności formularzy wyników, analizy statystycznej wyników, i stwierdza, że wyniki wyborów należy unieważnić i przeprowadzić nowe wybory, gdy tylko zapewnione zostaną odpowiednie warunki, łącznie z powołaniem nowego NSW;

I. mając na uwadze, że 10 listopada Evo Morales i Álvaro García Linera ustąpili ze stanowisk – odpowiednio – prezydenta i wiceprezydenta wskutek społecznego nacisku i apeli sił zbrojnych o dymisję, a następnie wystąpili o azyl w Meksyku;

J. mając na uwadze, że druga wiceprzewodnicząca senatu senator Jeanine Áñez Chávez została powołana na stanowisko tymczasowej prezydent na podstawie art. 169.1 konstytucji Boliwii i przy poparciu ze strony Trybunału Konstytucyjnego Boliwii, który podkreślał, że prezydentury nie wolno przerywać; mając na uwadze, że kilka rezygnacji uprawniło drugą wiceprzewodniczącą Jeanine Añez do objęcia tymczasowej prezydentury z obowiązkiem szybkiego ogłoszenia nowych wyborów prezydenckich, będących jedynym demokratycznym i konstytucyjnym sposobem rozwiązania obecnego kryzysu; mając na uwadze, że 14 listopada 2019 r. tymczasowy rząd Boliwii i prawnicy z partii obalonego kandydata Evo Moralesa próbowali dojść do porozumienia w sprawie przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich;

K. mając na uwadze, że zgodnie z konstytucją nowe wybory należy przeprowadzić w przeciągu 90 dni od objęcia urzędu przez prezydenta tymczasowego;

L. mając na uwadze, że przemoc i protesty spowodowały setki rannych;

1. wyraża najgłębszy sprzeciw wobec obecnej fali gwałtownych konfrontacji między członkami i zwolennikami ścierających się partii oraz możliwej dalszej ich eskalacji, a także przekazuje kondolencje członkom rodzin ofiar;

2. z zadowoleniem przyjmuje jednogłośną decyzję obu izb Kongresu Boliwii dotyczącą przyjęcia ustawy, która anuluje wyniki wyborów prezydenckich w tym kraju przeprowadzonych w ostatnim miesiącu i umożliwia przeprowadzenie nowych wyborów;

3. krytykuje brak przejrzystości i wiarygodności oraz próbę popełnienia oszustwa przez władze boliwijskie, co podważyło prawo obywateli Boliwii do swobodnego i demokratycznego wyboru ich prezydenta;

4. wyraża głębokie zaniepokojenie dotyczące spornej elastyczności, z jaką Evo Morales naginał przepisy, aby służyły mu one do pozostania na stanowisku przez ponad 10 lat, co podzieliło kraj i w końcowym efekcie doprowadziło do gwałtownych starć, które wybuchły w październiku i listopadzie 2019 r. i które nadal trwają;

5. zdecydowanie potępia oszustwa wyborcze, które są poważnym przestępstwem; przypomina, że na podstawie boliwijskich przepisów osoby i organizacje, które dopuściły się takich nielegalnych zachowań, muszą być automatycznie wykluczone z organów wyborczych, a wybory należy unieważnić;

6. apeluje do wszystkich partii o przestrzeganie i utrzymanie praworządności w celu zagwarantowania i ochrony demokracji oraz demokratycznego przekazania władzy;

7. ponownie zwraca uwagę na znaczenie ostrożności przy wykonywaniu praw przyznanych siłom zbrojnym dekretem prezydenckim nr 4078;

8. przypomina oświadczenia złożone przez tymczasową prezydent Áñez w odpowiedzi na zarzuty z ostatnich tygodni, która potwierdziła, że siły zbrojne nadal działają pod kontrolą rządu;

9. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest czynne i publiczne wezwanie przez byłych głównych kandydatów Carlosa Mesę i Evo Moralesa do zakończenia protestów i przemocy, co byłoby wsparciem dla konstytucyjnego rozwiązania obecnego impasu politycznego i administracyjnego;

10. zdecydowanie potępia próby podważenia procesu demokratycznego i nowych wyborów przez byłego prezydenta Moralesa, który uprawia propagandę nienawiści i czynnie zachęca społeczeństwo do przeciwstawiania się rządowi tymczasowemu i siłom zbrojnym, które już go nie popierają;

11. apeluje, aby osoby odpowiedzialne za spowodowanie ofiar wśród cywilnych manifestantów postawić przed sądem po przeprowadzeniu bezstronnego dochodzenia;

12. zdecydowanie popiera apele o przeprowadzenie nowych wyborów już w styczniu 2020 r. oraz o dalsze rozwiązania, które utorowałyby drogę nowym demokratycznym wyborom prezydenckim i zgodnemu z prawem przekazaniu władzy;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Boliwii.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności