Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0189/2019

Predkladané texty :

B9-0189/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0189/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0187/2019

B9‑0189/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 10. novembra 2019 o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na bolívijské referendum z januára 2009, v ktorom bola schválená nová ústava,

 so zreteľom na rozsudok Ústavného súdu Bolívie z apríla 2013,

 so zreteľom na bolívijské referendum z februára 2016, v ktorom bolo zamietnuté zrušenie obmedzenia funkčného obdobia prezidenta,

 so zreteľom na rozsudok Ústavného súdu Bolívie z novembra 2017 o zrušení obmedzenia funkčného obdobia prezidenta,

 so zreteľom na oznámenie Ústavného súdu Bolívie z 12. novembra 2019,

 so zreteľom na čiastočné predbežné výsledky (TREP) oznámené Najvyšším volebným súdom (TSE) 20. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie Organizácie amerických štátov (OAŠ) v Bolívii z 21. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie skupiny audítorov procesu volieb v Bolívii z 10. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej zo 16. novembra 2019,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na konečné výsledky oznámené Najvyšším volebným súdom (TSE) 25. októbra 2019,

 so zreteľom na predbežné nálezy správy OAŠ generálnemu sekretariátu z 20. októbra 2019,

 so zreteľom na prezidentský dekrét č. 4078 dočasnej prezidentky Jeanine Áñezovej Chávezovej z 15. novembra 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Evo Morales bol vo funkcii prezidenta bez prerušenia od 22. januára 2006 do 10. novembra 2019 na základe sporných metód, ktoré vyžíval na nátlak na najvyšší ústavný orgán, aby zmenil pravidlá a umožnil mu zotrvanie vo funkcii, ktoré ústava Bolívie do roku 2014 neumožňovala;

B. keďže v roku 2016 sa konalo referendum, ktorým sa Morales pokúšal o dosiahnutie štvrtého funkčného obdobia zrušením obmedzenia počtu funkčných období, ale ľudia ho tesne zamietli;  keďže sa však napriek tomu rozhodol ignorovať toto rozhodnutie a naďalej presadzovať zmenu ústavy týmto smerom;

C. keďže Ústavný súd zrušil obmedzenia volebných období presne včas na to, aby sa Morales mohol zúčastniť na voľbách v roku 2019 a získať tak štvrté po sebe nasledujúce prezidentské funkčné obdobie, po očividnom a silnom vplyve, ktorý mala Moralesova vláda nad najvyššou ústavnou výkonnou mocou (Ústavným súdom);

D. keďže 20. októbra 2019 sa v Bolívii uskutočnili prezidentské voľby a okrem mierne napätej atmosféry nedošlo až do konečných výsledkov k žiadnemu vypuknutiu násilia;

E. keďže dočasná vláda Bolívie podala minulý piatok trestné oznámenie proti bývalému prezidentovi Evovi Moralesovi za údajné podnecovanie vzbury a terorizmus;

F. keďže TSE vydala nečakaný a neodôvodnený príkaz zastaviť sčítavanie hlasov v pondelok 21. októbra 2019 o 19.00 h, po ktorom sa Moralesov náskok v priebehu niekoľkých minút zvýšil na viac ako 10 % v dôsledku zasahovania Moralesovej vlády, ktoré neskôr potvrdila aj audítorská správa OAŠ;

G. keďže orgán zodpovedný za správu volieb nemal žiadnu dôveryhodnosť; keďže za takýchto okolností obyvatelia Bolívie neuznali výsledky volieb a odsúdili podozrenie z volebného podvodu;

H. keďže audítorská správa OAŠ zistila nezrovnalosti v štyroch oblastiach: informačný systém TREP a konečné výsledky, reťazec úschovy volebných materiálov, zákonnosť a integrita formulárov výsledkov a štatistická analýza výsledkov, a dospela k záveru, že výsledky volieb by sa mali anulovať a mali by sa uskutočniť nové voľby čo najskôr po nastolení vhodných podmienok vrátane novej TSE;

I. keďže Evo Morales a Álvaro García Linera odstúpili z funkcie prezidenta, resp. viceprezidenta 10. novembra po tlaku verejnosti a výzvach zo strany ozbrojených síl za ich odstúpenie, a požiadali o azyl v Mexiku;

J. keďže druhá podpredsedníčka senátu, senátorka Jeanine Áñez Chávez, bola v súlade s článkom 169.1 ústavy Bolívie a s podporou Ústavného súdu, ktorý zdôraznil, že prezidentské nástupníctvo sa nesmie nikdy prerušiť; vymenovaná za dočasnú prezidentku Bolívie;  keďže viaceré odstúpenia oprávnili druhú podpredsedníčku Jeanine Áñezovú prevziať funkciu dočasnej prezidentky s povinnosťou rýchlo zvolať nové prezidentské voľby ako jediný demokratický a ústavným spôsob na vyriešenie súčasnej krízy; keďže 14. novembra 2019 sa dočasná vláda a zákonodarcovia Bolívie zo strany Eva Moralesa snažili dosiahnuť dohodu o usporiadaní nových prezidentských volieb;

K. keďže podľa ústavy sa nové voľby musia uskutočniť do 90 dní od nástupu dočasného prezidenta do funkcie;

L. keďže násilie a protesty vyústili do stoviek obetí;

1. vyjadruje najhlbšiu námietku voči súčasnej vlne násilných stretov medzi členmi a prívržencami opozičných strán a voči možnej hrozbe ďalšej postupnej eskalácie a vyjadruje sústrasť všetkým rodinným príslušníkom obetí;

2. víta jednomyseľné rozhodnutie oboch komôr bolívijského kongresu o schválení návrhu zákona, ktorý ruší výsledky prezidentských volieb z minulého mesiaca a umožňuje uskutočnenie nových volieb;

3. odsudzuje nedostatočnú transparentnosť a dôveryhodnosť a pokus bolívijských orgánov o spáchanie podvodu, ktorým oslabili právo bolívijských občanov slobodne a demokraticky voliť prezidenta;

4. vyjadruje vážne obavy v súvislosti so spornou flexibilitou, s ktorou Morales účelovo zmenil pravidlá vo svoj prospech, aby mohol zostať pri moci viac ako 10 rokov, čím rozdelil krajinu a v konečnom dôsledku priviedol k tomu, že v októbri a novembri 2019 došlo k vypuknutiu násilia;

5. dôrazne odsudzuje pokus o volebný podvod, ktorý predstavuje závažný trestný čin; pripomína, že podľa bolívijských právnych predpisov musia byť osoby a organizácie zapojené do takéhoto nezákonného procesu automaticky vylúčené z volebných orgánov a voľby sú neplatné;

6. vyzýva všetky strany, aby rešpektovali a dodržiavali zásady právneho štátu s cieľom zaručiť a chrániť demokraciu a demokratický prechod moci;

7. opätovne zdôrazňuje význam opatrnosti pri výkone práv udelených ozbrojeným silám v prezidentskom dekréte č. 4078;

8. pripomína vyhlásenia dočasnej prezidentky Áñezovej v reakcii na obvinenia vznesené za posledné týždne, v ktorých potvrdila, že ozbrojené sily pokračujú v činnosti pod kontrolou vlády;

9. domnieva sa, že pre bývalých špičkových kandidátov Carlosa Mesa a Eva Moralesa je mimoriadne dôležité aktívne a verejne vyzývať na ukončenie protestov a násilia a podporiť ústavné riešenie súčasnej politickej a administratívnej patovej situácie;

10. dôrazne odsudzuje úsilie bývalého prezidenta Moralesa v exile o narušovanie demokratického procesu a nové voľby šírením nenávistnej propagandy a aktívnym podnecovaním verejnosti na odpor voči dočasnej vláde a ozbrojeným silám, ktoré ho už nepodporujú;

11. žiada, aby osoby zodpovedné za obete medzi civilnými demonštrantmi boli postavené pred súd po nestrannom vyšetrovaní;

12. dôrazne podporuje výzvy na čo najskoršie nové voľby, ktoré by sa mohli konať už v januári 2020, a na ďalšie riešenia s cieľom pripraviť pôdu pre nové demokratické prezidentské voľby a zákonný prechod moci;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Bolívie.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia