Návrh usnesení - B9-0190/2019Návrh usnesení
B9-0190/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bolívii

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
za skupinu GUE/NGL

Postup : 2019/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0190/2019
Předložené texty :
B9-0190/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9‑0190/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na bolívijskou ústavu z roku 2009,

 s ohledem na Americkou úmluvu o lidských právech a její první protokol,

 s ohledem na zprávu Centra pro hospodářský a politický výzkum (Centre for Economic and Policy Research) o úloze volební pozorovatelské mise Organizace amerických států (OAS),

 s ohledem na různá prohlášení Meziamerické komise pro lidská práva zveřejněná od 12. listopadu 2019, která poukazují na nadměrné použití síly ze strany policie, armády a samozvané vlády a porušování lidských práv a odsuzují je,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 16. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení úřadu bolívijského veřejného ochránce práv,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obecné volby dne 20. října monitorovala řada mezinárodních pozorovatelů; vzhledem k tomu, že mnoho z nich uvedlo, že šlo o transparentní proces; vzhledem k tomu, že menšina pozorovatelů v čele s Organizací amerických států zpochybňuje přesný výsledek, ale nikoliv jasné vítězství strany Movimiento al Socialismo;

B. vzhledem k tomu, že bolívijské právo stanoví, že v prvním kole voleb zvítězí kandidát, který získá buď více než 50 % hlasů, nebo 40 % hlasů, pokud náskok činí více než deset procentních bodů;

C. vzhledem k tomu, že podle oficiálních výsledků Evo Morales ze strany Movimiento al Socialismo získal 47,08 % hlasů a kandidát Carlos Mesa ze strany Comunidad Ciudadana získal 36,51 %;

D. vzhledem k tomu, že členové pravicové opoziční strany odmítli tyto výsledky uznat, a to ještě před jejich vyhlášením; vzhledem k tomu, že došlo k násilným útokům proti aktivistům a představitelům strany Movimiento al Socialismo;

E. vzhledem k tomu, že prezident Evo Morales se řídil radou Organizace amerických států a rozhodl se vzhledem k těsným výsledkům uspořádat nové volby; vzhledem k tomu, že bolívijské právo tuto povinnost nestanoví;

F. vzhledem k tomu, že policie a armáda neuposlechly rozkazů a vzbouřily se proti legitimní vládě, což vedlo ke státnímu převratu v čele s armádou, který donutil Eva Moralese, aby se odstoupil a odešel do exilu;

G. vzhledem k tomu, že podle bolívijské ústavy by prezidentský úřad měl následně připadnout viceprezidentu Álvarovi Garciovi Linerovi, a pokud to nebude možné, předsedkyni senátu Adrianě Salvatierrové; vzhledem k tomu, že oba byli rovněž donuceni odstoupit a hledat útočiště v důsledku násilí, k němuž došlo po převratu;

H. vzhledem k tomu, že Jeanine Áñezová jakožto senátorka z menšinové strany nemá ústavní právo být prohlášena prezidentkou Bolívie; vzhledem k tomu, že skutečnost, že se prezidentkou sama prohlásila, byla zinscenována armádou a došlo k tomu bez ústavou požadovaného kvóra;

I. vzhledem k tomu, že poté, co se Jeanine Áñezová sama prohlásila prezidentkou, neustalo porušování lidských práv osob, které bránily legitimní vládu prezidenta Eva Moralese, včetně násilí ze strany armády a policie; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto násilí zemřely desítky lidí a stovky byly vážně zraněny;

J. vzhledem k tomu, že samozvaná vláda uvedla, že jejím jediným úkolem bude uspořádání nových voleb; vzhledem k tomu, že už přijala řadu politických opatření; vzhledem k tomu, že uvedla, že prominentní členové strany Movimiento al Socialismo, včetně Eva Moralese, budou mít zakázánu účast ve volbách;

K. vzhledem k tomu, že Bolívie má druhé největší zásoby lithia na světě, které čítají více než devět milionů tun horniny; vzhledem k tomu, že Bolívie má významné zásoby zemního plynu; vzhledem k tomu, že kontrola nad těmito surovinami by mohla být mimořádně výnosná; vzhledem k tomu, že za vlády Eva Moralese byly tyto suroviny převedeny pod kontrolu státu;

L. vzhledem k tomu, že díky politikám přerozdělování vlády Eva Moralese se 1,8 milionu lidí od roku 2006 vymanilo z chudoby; vzhledem k tomu, že počet lidí žijících v extrémní chudobě se za uplynulých třináct let snížil z 38,2 % na 15,2 %;

M. vzhledem k tomu, že vláda Eva Moralese rozšířila přístup k veřejným službám, včetně vzdělávání, zavedla jednotný systém zdravotnictví, která umožňuje bezplatný přístup ke zdravotní péči více než polovině obyvatel země, a zřídila 1 061 nových zdravotních středisek;

N. vzhledem k tomu, že vláda Eva Moralese přiznala více práv původním obyvatelům a značně zvýšila jejich zapojení do vnitrostátních záležitostí;

O. vzhledem k tomu, že Bolívie má třetí nejvyšší počet žen zvolených do parlamentu na světě a patří jim zde 53 % křesel;

1. důrazně odsuzuje státní převrat provedený policií a armádou proti legitimní bolívijské vládě prezidenta Eva Moralese;

2. odsuzuje brutalitu policie a armády, která má za následek zabití 32 poklidných protestujících a zranění dalších 770 osob;

3. vyzývá k urychlenému zrušení prezidentského dekretu č. 4078, který zaručuje imunitu vojenskému personálu; vyzývá k neprodlenému vyšetření trestných činů spáchaných během potlačování poklidných protestů; vyzývá k okamžitému ukončení těchto případů porušování lidských práv a k plnému vyšetření s cílem zajistit spravedlnost a odškodnění obětí;

4. vyzývá k solidaritě se všemi protestujícími za demokracii na ulicích v Bolívii;

5. odsuzuje násilné útoky provedené armádou a policií a skupinami s nimi spojenými na představitele strany Movimiento al Socialismo a zvolené představitele, jako je starostka města Vinto; odsuzuje násilí, zastrašování a výhrůžky ze strany policie a armády vůči regionálním a místním orgánům strany Movimiento al Socialismo;

6. odsuzuje útoky na domovy čelných představitelů strany Movimiento al Socialismo a jejich rodinné příslušníky, jakož i na čelné představitele hnutí původních obyvatel a sociálních hnutí a na sídla strany a odborů;

7. důrazně odsuzuje útoky na bolívijskou ústavu a případy porušování lidských práv, kterých se dopustila samozvaná vláda, včetně porušování práv žen a původních obyvatel; odmítá rasistické postoje samozvané vlády a násilný útlak původních obyvatel;

8. odsuzuje kriminalizaci čelných představitelů sociálních hnutí a hnutí původních obyvatel a čelných představitelů strany Movimiento al Socialismo;

9. odsuzuje útoky a svévolné zatýkání kubánských lékařů vykonávajících své solidární mise v Bolívii, což mělo za následek to, že zemi opustilo dvě stě lékařů;

10. odsuzuje výhrůžky samozvané vlády, armády a policejních sil určené diplomatickým zastoupením Kuby, Venezuely a Mexika;

11. vyzývá k tomu, aby nadcházející volby proběhly s plnými zárukami a bez vylučování z účasti na nich; vyzývá ESVČ, aby požádal o uspořádání volební pozorovatelské mise s cílem zajistit transparentnost voleb;

12. vyzývá představitele Evropské unie v La Pazu, jakož i velvyslanectví členských států, aby poskytovali útočiště osobám stíhaným armádou a samozvanou vládou;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů a všem bolívijským institucím a prezidentovi Evu Moralesovi.

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí