Πρόταση ψηφίσματος - B9-0190/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0190/2019

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία

  25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
  εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2019/2896(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0190/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0190/2019
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9‑0190/2019

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία

  (2019/2896(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Βολιβίας του 2009,

   έχοντας υπόψη την Αμερικανική σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το πρώτο πρωτόκολλό της,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Ερευνών σχετικά με τον ρόλο της αποστολής παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για τις εκλογές,

   έχοντας υπόψη τις διάφορες δηλώσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκαν από τις 12 Νοεμβρίου 2019 και μετά, όπου επισημαίνονται και καταδικάζονται η υπερβολική χρήση βίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την αστυνομία, τον στρατό και την αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση της Βολιβίας,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 16ης Νοεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γραφείου του Διαμεσολαβητή της Βολιβίας,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικές εκλογές της 20ής Οκτωβρίου αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης από διάφορους διεθνείς παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι επρόκειτο για διαφανή διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μειοψηφία μεταξύ αυτών, με επικεφαλής τον ΟΑΚ, αμφισβητεί το ακριβές αποτέλεσμα, αλλά όχι τη νίκη του Movimiento al Socialismo·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βολιβιανό δίκαιο ορίζει ότι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει άνω του 50 % των ψήφων ή το 40 % των ψήφων με διαφορά άνω των δέκα μονάδων από τον δεύτερο υποψήφιο, κερδίζει τον πρώτο γύρο των εκλογών·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση, ο Evo Morales, του κινήματος Movimiento al Socialismo, έλαβε το 47,08 % των ψήφων και ο Carlos Mesa, της Comunidad Ciudadana, το 36,51 %·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος δεν έκαναν δεκτά τα αποτελέσματα αυτά, και μάλιστα προτού καν ανακοινωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν βίαιες επιθέσεις κατά ακτιβιστών και εκπροσώπων του κινήματος Movimiento al Socialismo·

  Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Evo Morales ακολούθησε τις συμβουλές του ΟΑΚ και αποφάσισε να προκηρύξει νέες εκλογές λόγω της μικρής διαφοράς στο αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν απαιτείται από τον βολιβιανό νόμο·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και ο στρατός δεν υπάκουσαν στις διαταγές και εξεγέρθηκαν κατά της νόμιμης κυβέρνησης, ενέργεια που κατέληξε σε στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο ανάγκασε το Evo Morales να παραιτηθεί και να πάρει τον δρόμο της εξορίας·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα της Βολιβίας, η προεδρία θα έπρεπε να περάσει στον Αντιπρόεδρο Álvaro Garcia Linera ή, σε διαφορετική περίπτωση, στην Πρόεδρο της Γερουσίας Adriana Salvatierra· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο υποχρεώθηκαν επίσης να παραιτηθούν και να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω των βιαιοτήτων που ακολούθησαν μετά το πραξικόπημα·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jeanine Áñez, ως γερουσιαστής από κόμμα της μειοψηφίας, δεν διαθέτει το συνταγματικό δικαίωμα να ανακηρυχθεί Πρόεδρος της Βολιβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοανακήρυξή της ενορχηστρώθηκε από την ηγεσία του στρατού και ότι δεν υπήρξε η απαρτία που απαιτεί το σύνταγμα·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος όσων υπερασπίζονται τη νόμιμη κυβέρνηση του Προέδρου Evo Morales, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής και αστυνομικής βίας, δεν τερματίστηκαν όταν η Jeanine Áñez αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί σοβαρά εξαιτίας αυτής της βίας·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση δήλωσε ότι μόνη αποστολή της είναι η διοργάνωση νέων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη εγκρίνει μια σειρά πολιτικών μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δηλώσει ότι θα απαγορευθεί η συμμετοχή στις εκλογές εξεχόντων μελών του Movimiento al Socialismo, συμπεριλαμβανομένου του Evo Morales·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβία έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου παγκοσμίως, που ανέρχονται σε περισσότερα από εννέα εκατομμύρια τόνους ορυκτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβία διαθέτει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος αυτών των πόρων μπορεί να είναι εξαιρετικά επικερδής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Evo Morales, οι πόροι αυτοί έχουν τεθεί υπό εθνικό έλεγχο·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις αναδιανεμητικές πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Evo Morales από το 2006, 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι ξέφυγαν από την κατάσταση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτών που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας μειώθηκε από το 38,2 % στο 15,2 % τα τελευταία δεκατρία χρόνια·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας της, η κυβέρνηση του Evo Morales αύξησε την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, θέσπισε το Ενιαίο Σύστημα Υγείας, το οποίο διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε αριθμό πολιτών που υπερβαίνει το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας, και δημιούργησε 1 061 νέα κέντρα υγείας·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Evo Morales έδωσε περισσότερα δικαιώματα στους αυτόχθονες, ενισχύοντας σημαντικά την ανάμειξή τους στα εθνικά ζητήματα·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβία είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών εκλεγμένων στο Κοινοβούλιο, με το ποσοστό των εδρών που κατέχουν οι γυναίκες να υπερβαίνει το 53%·

  1. καταδικάζει απερίφραστα το πραξικόπημα που πραγματοποίησε η αστυνομία και ο στρατός κατά της νόμιμης κυβέρνησης του Προέδρου της Βολιβίας Evo Morales·

  2. καταδικάζει τη βιαιότητα της αστυνομίας και του στρατού που οδήγησε στον θάνατο 32 ειρηνικών διαδηλωτών και στον τραυματισμό 770 ατόμων·

  3. ζητεί την επείγουσα κατάργηση του ανώτατου διατάγματος αριθ. 4078, το οποίο παρέχει ασυλία στο στρατιωτικό προσωπικό· ζητεί την άμεση διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση για τα θύματα·

  4. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους όσοι διαμαρτύρονται υπέρ της δημοκρατίας στη Βολιβία·

  5. καταδικάζει τις βίαιες επιθέσεις του στρατού και της αστυνομίας, καθώς και ομάδων που συνδέονται με αυτές, κατά εκπροσώπων του Movimiento al Socialismo και αιρετών αξιωματούχων, όπως ο δήμαρχος του Vinto· καταδικάζει τη βία, τον εκφοβισμό και τις απειλές της αστυνομίας και του στρατού κατά των περιφερειακών και τοπικών αρχών του κινήματος Movimiento al Socialismo·

  6. καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των οικιών των ηγετών του κινήματος Movimiento al Socialismo και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και των ηγετών κινημάτων αυτοχθόνων και κοινωνικών κινημάτων και επιτελείων κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων·

  7. καταδικάζει δριμύτατα τις επιθέσεις κατά του συντάγματος της Βολιβίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού που διαπράττει η αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών και των αυτοχθόνων· απορρίπτει τις ρατσιστικές θέσεις της αυτοανακηρυχθείσας κυβέρνησης και τη βίαιη καταστολή κατά του αυτόχθονου πληθυσμού·

  8. καταδικάζει την ποινική δίωξη ηγετών κοινωνικών κινημάτων και κινημάτων των αυτοχθόνων, καθώς και ηγετών του κινήματος Movimiento al Socialismo·

  9. καταδικάζει τις επιθέσεις και τις αυθαίρετες συλλήψεις κουβανών ιατρών που πραγματοποιούν αποστολές αλληλεγγύης στη Βολιβία, με αποτέλεσμα περισσότεροι από διακόσιοι ιατροί να εγκαταλείψουν τη χώρα·

  10. καταδικάζει τις απειλές της αυτοανακηρυχθείσας κυβέρνησης, του στρατού και των αστυνομικών δυνάμεων κατά των διπλωματικών αντιπροσωπειών της Κούβας, της Βενεζουέλας και του Μεξικού·

  11. ζητεί οι προσεχείς εκλογές να διεξαχθούν με πλήρεις εγγυήσεις και χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την ΕΥΕΔ να ζητήσει την αποστολή εκλογικών παρατηρητών για να διασφαλιστεί η διαφάνεια των εκλογών·

  12. ζητεί από την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη La Paz, καθώς και από τις πρεσβείες των κρατών μελών, να παρέχουν καταφύγιο σε όσους διώκονται από τον στρατό και την αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση·

  13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη, σε όλα τα θεσμικά όργανα της Βολιβίας και στον Πρόεδρο Evo Morales.

  Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου