Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0190/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0190/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a bolíviai helyzetről

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2019/2896(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0190/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0190/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0190/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről

(2019/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel Bolívia 2009. évi alkotmányára,

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikai Egyezményére és annak első jegyzőkönyvére,

 tekintettel a Gazdasági és Politikai Kutatóközpont az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) választási megfigyelő missziójának szerepéről szóló jelentésére,

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának 2019. november 12. óta közzétett különböző nyilatkozataira, amelyek kiemelik és elítélik a túlzott erő alkalmazását és a rendőrség, a katonaság és az önhatalmúlag kikiáltott bolíviai kormány által elkövetett emberi jogi jogsértéseket,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2012. november 16-i nyilatkozatára,

 tekintettel a bolíviai ombudsman hivatalának nyilatkozataira,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a 2019. október 20-i általános választásokat több nemzetközi megfigyelő is figyelemmel kísérte; mivel sokan közülük azt átlátható folyamatnak minősítették; mivel egy kisebbséget alkotó csoportjuk –  az AÁSZ vezetésével –  megkérdőjelezi a pontos eredményt, de nem a Movimiento al Socialismo egyértelmű győzelmét;

B. mivel a bolíviai jog kimondja, hogy valamely jelölt akkor nyeri meg a választások első fordulóját, ha a szavazatok több mint 50 %-át szerzi meg, vagy ha a szavazatok 40 %-át kapja, amennyiben tíz pontot meghaladó előnnyel rendelkezik;

C. mivel a hivatalos eredmény szerint a Movimiento al Socialismo pártot vezető Evo Morales szerezte meg a szavazatok 47,08 %-át, a Comunidad Ciudadana koalíciót vezető Carlos Mesára pedig a szavazók 36,51 %-a adta voksát;

D. mivel a jobboldali ellenzéki párt tagjai már a választási eredmények kihirdetése előtt kijelentették, hogy nem fogadják el azokat; mivel erőszakos támadásokra került sor a Movimiento al Socialismo aktivistái és képviselői ellen;

E. mivel Evo Morales elnök követte az AÁSZ tanácsát, és úgy határozott, hogy a szoros eredmények miatt új választásokat ír ki; mivel ezt a bolíviai jog nem írja elő;

F. mivel a rendőrség és a katonaság megtagadta az engedelmességet és fellázadt a törvényes kormány ellen, ami katonai vezetésű államcsínybe torkollt, amelynek eredményeként Evo Morales lemondott és száműzetésbe vonult;

G. mivel a bolíviai alkotmány értelmében az elnökséget Álvaro Garcia Linera alelnöknek, az ő távollétében pedig Adriana Salvatierrának, a szenátus elnökének kellett volna átadni; mivel a puccsot követő erőszak következtében ők is kénytelenek voltak lemondani és menedéket keresni;

H. mivel Jeanine Áñez, egy kisebbségi párt szenátora, az alkotmány értelmében nem jogosult arra, hogy Bolívia elnökévé kiáltsák ki; mivel a katonaság irányító szerepe mellett ő maga nyilvánította magát elnöknek, és erre az alkotmányban előírt határozatképesség megléte nélkül került sor;

I. mivel az Evo Morales elnök törvényes kormányát védő személyek emberi jogainak – többek között katonai és rendőri erőszak általi – megsértése nem ért véget, amikor Jeanine Áñez elnökké nyilvánította magát; mivel a szóban forgó erőszakos cselekmények következtében több tucat ember meghalt, illetve több százan megsebesültek;

J. mivel az önhatalmúlag kikiáltott kormány kijelentette, hogy egyetlen feladata új választások megszervezése; mivel ez a kormány már számos politikai intézkedést hozott; mivel kijelentette, hogy a Movimiento al Socialismo prominens tagjait, köztük Evo Morales-t eltiltják a választásokon való részvételtől;

K. mivel Bolívia rendelkezik a világ második legnagyobb lítiumkészletével, amely több mint kilenc millió tonna ásványi anyagot tartalmaz; mivel Bolívia jelentős földgáztartalékokkal rendelkezik; mivel ezen erőforrások ellenőrzése rendkívül nyereséges lehet; mivel Evo Morales kormánya alatt ezeket a forrásokat nemzeti ellenőrzés alá vonták;

L. mivel Evo Morales kormányának újraelosztó politikái 2006 óta 1,8 millió embert emeltek ki a szegénységből; mivel a mélyszegénységben élők száma az elmúlt tizenhárom évben 38,2 %-ról 15,2 %-ra csökkent;

M. mivel Evo Morales kormánya növelte a közszolgáltatásokhoz, többek között az oktatáshoz való hozzáférést, létrehozta az egységes egészségügyi rendszert, amely ingyenes hozzáférést biztosít az ország lakosságának több mint a fele számára, továbbá 1 061 új egészségügyi központot hozott létre;

N. mivel Evo Morales kormánya több jogot biztosított az őslakos népek számára, jelentősen növelve részvételüket a nemzeti ügyekben;

O. mivel a női parlamenti képviselők számát illetően Bolívia a harmadik helyen áll világviszonylatban, mivel a képviselői helyek több mint 53 %-át nők töltik be;

1. határozottan elítéli a rendőrség és a katonaság által Evo Morales elnök törvényes bolíviai kormánya ellen végrehajtott államcsínyt;

2. elítéli a rendőrség és a hadsereg brutalitását, amelynek következtében 32 békés tüntető vesztette életét, 770 pedig megsebesült;

3. felszólít a katonai személyzet felelősségre vonás alóli mentességét biztosító 4078. sz. kormányrendelet sürgős hatályon kívül helyezésére; felszólít a békés tüntetések elfojtása során elkövetett bűncselekmények azonnali kivizsgálására; felszólít ezen emberi jogi jogsértések azonnali beszüntetésére és teljes körű vizsgálatot követel az igazságszolgáltatás és az áldozatoknak nyújtott jóvátétel biztosítása érdekében;

4. szolidaritását fejezi ki mindazokkal, akik a bolíviai utcákon tüntetnek a demokráciaért;

5. elítéli a hadsereg és a rendőrség, valamint a hozzájuk kapcsolódó csoportok által a Movimiento al Socialismo képviselői és választott tisztviselők, így Vinto polgármestere ellen elkövetett erőszakos támadásokat; elítéli a Movimiento al Socialismo regionális és helyi hatóságaival szemben a rendőrség és a katonaság által elkövetett erőszakos cselekményeket, megfélemlítést és fenyegetést;

6. elítéli a Movimiento al Socialismo vezetőinek és családtagjaiknak, valamint az őslakos és társadalmi mozgalmak vezetőinek otthonai, valamint a párt- és szakszervezeti központok elleni támadásokat;

7. határozottan elítéli a bolíviai alkotmány elleni támadásokat és az önhatalmúlag kikiáltott kormány által elkövetett emberi jogi jogsértéseket, beleértve a nők és az őslakos népek jogainak megsértését; elutasítja az önhatalmúlag kikiáltott kormány rasszista álláspontjait és az őslakos nép erőszakos elnyomását;

8. elítéli a társadalmi és őslakos mozgalmak vezetőinek és a Movimiento al Socialismo vezetőinek kriminalizálását;

9. elítéli a bolíviai szolidaritási missziókat végrehajtó kubai orvosok elleni támadásokat és önkényes letartóztatásukat, amelyek következtében több mint kétszáz orvos hagyta el az országot;

10. elítéli az önhatalmúlag kikiáltott kormány, a katonaság és a rendőrség által Kuba, Venezuela és Mexikó diplomáciai képviseletei ellen intézett fenyegetéseket;

11. kéri, hogy a közelgő választásokra teljes körű garanciák biztosítása mellett és kizárások nélkül kerüljön sor; felhívja az EKSZ-t, hogy kérelmezze választási megfigyelő misszió végrehajtását a választások átláthatóságának biztosítása érdekében;

12. felhívja az Európai Unió La Pazban működő képviseletét, valamint a tagállamok nagykövetségeit, hogy nyújtsanak menedéket a katonaság és az önhatalmúlag kikiáltott kormány által üldözött személyeknek;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Nemzetek Szervezetének, valamint valamennyi bolíviai intézménynek és Evo Morales elnöknek.

Utolsó frissítés: 2019. november 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat