Rezolūcijas priekšlikums - B9-0190/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0190/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Bolīvijā

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2019/2896(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0190/2019
Iesniegtie teksti :
B9-0190/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0190/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Bolīvijā

(2019/2896(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Bolīvijas 2009. gada konstitūciju,

 ņemot vērā Amerikas Cilvēktiesību konvenciju un tās pirmo protokolu,

 ņemot vērā Ekonomikas un politikas pētījumu centra ziņojumu par Amerikas valstu organizācijas (OAS) vēlēšanu novērošanas misijas lomu,

 ņemot vērā dažādos Amerikas Cilvēktiesību komisijas paziņojumus, kuri publicēti kopš 2019. gada 12. novembra un kuros norādīts uz pārmērīgo spēka lietošanu no policijas, armijas un pašpasludinātās Bolīvijas valdības puses un to izdarītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, nosodot šīs darbības,

 ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 16. novembra paziņojumu,

 ņemot vērā Bolīvijas ombuda biroja paziņojumus,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2019. gada 20. oktobra vispārējās vēlēšanas uzraudzīja vairāki starptautiskie novērotāji; tā kā daudzi no viņiem paziņoja, ka process bija pārredzams; tā kā šo novērotāju mazākums ar OAS priekšgalā apšaubīja konkrēto rezultātu, bet ne nepārprotamo Movimiento al Socialismo uzvaru;

B. tā kā Bolīvijas tiesību akti nosaka, ka kandidāts uzvar vēlēšanu pirmajā kārtā, ja iegūst vairāk nekā 50 % balsu vai arī 40 % balsu, ar nosacījumu, ka konkurenti atpaliek par vairāk nekā desmit punktiem;

C. tā kā saskaņā ar oficiālo balsu skaitīšanu Movimiento al Socialismo pārstāvošais Evo Morales bija saņēmis 47,08 % balsu, bet Carlos Mesa no Comunidad Ciudadana bija saņēmis 36,51 % balsu;

D. tā kā labējās opozīcijas partijas dalībnieki atteicās atzīt šos rezultātus pat pirms tie tika paziņoti; tā kā pret Movimiento al Socialismo aktīvistiem un pārstāvjiem tika sākti vardarbīgi uzbrukumi;

E. tā kā prezidents Evo Morales ievēroja OAS ieteikumu un nolēma aicināt rīkot citas vēlēšanas, ņemot vērā rezultātu nelielo starpību; tā kā Bolīvijas tiesību aktos šāda prasība nav paredzēta;

F. tā kā policija un armija nepakļāvās pavēlēm un sacēlās pret likumīgo valdību, īstenojot valsts apvērsumu, kā rezultātā Evo Morales bija spiests atkāpties no amata un doties trimdā;

G. tā kā saskaņā ar Bolīvijas konstitūciju prezidenta pilnvaras būtu jāpārņem priekšsēdētāja vietniekam Álvaro Garcia Linera, bet, ja tas nebūtu iespējams, tad Senāta priekšsēdētājai Adriana Salvatierra; tā kā valstī pēc šā apvērsuma sākas vardarbība, arī viņi bija spiesti atkāpties un meklēt patvērumu;

H. tā kā Jeanine Áñez, kas ir mazākuma partiju pārstāvoša senatore, saskaņā ar Bolīvijas konstitūciju nevar tikt pasludināta par Bolīvijas prezidenti; tā kā viņas pašproklamāciju vadīja armija un tā notika bez konstitūcijā noteiktā vajadzīgā kvoruma;

I. tā kā cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp armijas un policijas piekoptā vardarbība, pret prezidenta Evo Morales likumīgās valdības aizstāvjiem nebeidzās arī tad, kad Jeanine Áñez pasludināja sevi par prezidenti; tā kā šīs vardarbības rezultātā ir gājuši bojā vairāki desmiti cilvēku un simtiem cilvēku ir guvuši smagus miesas bojājumus;

J. tā kā pašpasludinātā valdība par savu vienīgo uzdevumu ir noteikusi jaunu vēlēšanu organizēšanu; tā kā tā jau ir pieņēmusi vairākus politiskus pasākumus; tā kā tā ir paziņojusi, ka ievērojamiem Movimiento al Socialismo biedriem, tostarp Evo Morales, būs liegts piedalīties šajās vēlēšanās;

K. tā kā Bolīvijā ir otri lielākie litija krājumi pasaulē, kuru kopējais apjoms pārsniedz deviņus miljonus tonnu; tā kā Bolīvijā ir nozīmīgas dabas gāzes rezerves; tā kā šādu resursu kontrole var būt ārkārtīgi ienesīga; tā kā saskaņā ar Evo Morales valdības rīkojumiem, šie resursi ir nodoti valsts kontrolē;

L. tā kā Evo Morales valdības kopš 2006. gada īstenotā pārdales politika no nabadzības ir izglābusi 1,8 miljonus cilvēku; tā kā pēdējo trīspadsmit gadu laikā galējā nabadzībā dzīvojošo cilvēku skaits ir samazinājies no 38,2 % līdz 15,2 %;

M. tā kā Evo Morales valdība ir palielinājusi piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp izglītībai, ir ieviesusi vienotu veselības aprūpes sistēmu, kas nodrošina brīvu piekļuvi veselības aprūpei vairāk nekā pusei valsts iedzīvotāju, un ir izveidojusi 1061 jaunu veselības centru;

N. tā kā Evo Morales valdība piešķīra vairāk tiesību pirmiedzīvotājem, ievērojami palielinot viņu iesaistīšanos valsts lietās;

O. tā kā Bolīvijā ir trešais lielākais parlamentā ievēlēto sieviešu skaits, jo vairāk nekā 53 % deputātu ir sievietes,

1. stingri nosoda policijas un armijas veikto valsts apvērsumu pret prezidenta Evo Morales likumīgo Bolīvijas valdību;

2. nosoda policijas un armijas brutalitāti, kuras rezultātā tika nogalināti 32 un ievainoti 770 miermīlīgie protestētāji;

3. aicina steidzami atcelt Augstāko dekrētu Nr. 4078, ar ko militārpersonām piešķir imunitāti; aicina nekavējoties izmeklēt noziegumus, kas izdarīti, apspiežot miermīlīgos protestus; prasa nekavējoties izbeigt šos cilvēktiesību pārkāpumus un veikt pilnīgu izmeklēšanu, lai to upuriem nodrošinātu tiesiskumu un atlīdzību;

4. pauž solidaritāti ar visiem tiem, kuri Bolīvijas ielās protestē un pieprasa demokrātiju;

5. nosoda armijas, policijas un ar tiem saistīto grupu vardarbīgos uzbrukumus Movimiento al Socialismo pārstāvjiem un ievēlētajām amatpersonām, piemēram, Vinto mēram; nosoda policijas un armijas veikto vardarbību, iebiedēšanu un draudus, kas tiek vērsti pret Movimiento al Socialismo reģionālajām un vietējām iestādēm;

6. nosoda uzbrukumus Movimiento al Socialismo vadītāju mājokļiem un ģimenes locekļiem, pirmiedzīvotāju un sociālo kustības vadītājiem, kā arī partiju un arodbiedrību centrālajiem birojiem;

7. stingri nosoda uzbrukumus Bolīvijas konstitūcijai un pašpasludinātās valdības pastrādātos cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp sieviešu un pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumus; noraida pašpasludinātās valdības rasistisko nostāju un tās vardarbīgās represijas pret pirmiedzīvotājiem;

8. pauž nožēlu par kriminālatbildības paredzēšanu sabiedrisko un pirmiedzīvotāju kustību, kā arī Movimiento al Socialismo vadītājiem;

9. nosoda uzbrukumus Kubas ārstiem, kas ieradušies Bolīvijā solidaritātes misijā, un patvaļīgos šo cilvēku arestus, kā rezultātā valsti ir pametuši jau vairāk nekā divsimt ārstu;

10. nosoda pašpasludinātās valdības, armijas un policijas izteiktos draudus Kubas, Venecuēlas un Meksikas diplomātiskajām pārstāvniecībām;

11. aicina gaidāmās vēlēšanas rīkot, nodrošinot pilnīgas garantijas un nevienu neizslēdzot; aicina EĀDD nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju, lai nodrošinātu šo vēlēšanu pārredzamību;

12. aicina Lapasā esošo Eiropas Savienību pārstāvniecību, kā arī dalībvalstu vēstniecības dot patvērumu tiem, pret kuriem izmeklēšanu ir sākusi armija un pašpasludinātā valdība;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, visām Bolīvijas iestādēm un prezidentam Evo Morales.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika