Návrh uznesenia - B9-0190/2019Návrh uznesenia
B9-0190/2019

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bolívii

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0190/2019
Predkladané texty :
B9-0190/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0190/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na ústavu Bolívie z roku 2009,

 so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach a jeho prvý protokol,

 so zreteľom na správu Centra pre hospodársky a politický výskum o úlohe volebnej pozorovateľskej misie Organizácie amerických štátov (OAŠ),

 so zreteľom na rôzne vyhlásenia Medziamerickej komisie pre ľudské práva uverejnené od 12. novembra 2019, v ktorých sa zdôrazňuje a odsudzuje nadmerné používanie sily a porušovanie ľudských práv zo strany polície, armády a samozvanej vlády Bolívie,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 16. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia úradu ombudsmana Bolívie;

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže všeobecné voľby, ktoré sa konali 20. októbra 2019, monitorovali viacerí medzinárodní pozorovatelia; keďže mnohí z nich uviedli, že prebehli transparentne; keďže menší počet z nich na čele s OAŠ spochybňuje presný výsledok, ale nie jasné víťazstvo strany Movimiento al Socialismo;

B. keďže bolívijské právo stanovuje, že kandidát zvíťazí v prvom kole volieb, ak získa viac ako 50 % hlasov, alebo 40 % hlasov v prípade, keď má náskok viac ako desať percentuálnych bodov;

C. keďže podľa oficiálneho sčítania získal Evo Morales zo strany Movimiento al Socialismo 47,08 % hlasov a Carlos Mesa zo strany Comunidad Ciudadana 36,51 % hlasov;

D. keďže členovia pravicovej opozičnej strany odmietli tieto výsledky akceptovať, a to dokonca ešte pred ich oznámením; keďže došlo k násilným útokom proti aktivistom a predstaviteľom strany Movimiento al Socialismo;

E. keďže prezident Evo Morales sa riadil odporúčaním OAŠ a vzhľadom na tesné výsledky rozhodol o usporiadaní ďalších volieb; keďže podľa bolívijského práva sa to nevyžaduje;

F. keďže polícia a armáda porušili príkazy a vzbúrili sa proti legitímnej vláde, čo vyústilo do vojenského prevratu, ktorý prinútil Eva Moralesa odstúpiť a odísť do exilu;

G. keďže podľa ústavy Bolívie by sa potom prezidentského úradu mal ujať podpredseda Álvaro Garcia Linera a v prípade, keď to nie je možné, predsedníčka senátu Adriana Salvatierra; keďže aj oni boli v dôsledku násilia po prevrate donútení odstúpiť a hľadať útočisko;

H. keďže Jeanine Áñez, senátorka z menšinovej strany, nemá ústavné právo byť vyhlásená za prezidentku Bolívie; keďže jej sebavyhlásenie zorganizovala armáda a uskutočnilo sa bez kvóra, ktoré vyžaduje ústava;

I. keďže porušovanie ľudských práv tých, ktorí obhajovali legitímnu vládu prezidenta Eva Moralesa, vrátane vojenského a policajného násilia, sa neskončilo ani po tom, keď sa Jeanine Áñez vyhlásila za prezidentku; keďže v dôsledku tohto násilia prišli o život desiatky ľudí a stovky utrpeli vážne zranenia;

J. keďže samozvaná vláda vyhlásila, že jej jedinou úlohou bude organizovať nové voľby; keďže už prijala rad politických opatrení; keďže vláda uviedla, že poprední členovia strany Movimiento al Socialismo vrátane Eva Moralesa budú mať zákaz účasti na voľbách;

K. keďže Bolívia má druhé najväčšie zásoby lítia na svete, ktoré predstavujú viac ako deväť miliónov ton tejto nerastnej suroviny; keďže Bolívia má významné zásoby zemného plynu; keďže kontrola týchto zdrojov môže byť mimoriadne zisková; keďže za vlády Eva Moralesa boli tieto zdroje pod vnútroštátnou kontrolou;

L. keďže redistribučné politiky vlády Eva Moralesa vytrhli z chudoby od roku 2006 1,8 milióna ľudí; keďže počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe klesol za posledných trinásť rokov z 38,2 % na 15,2 %;

M. keďže vláda Eva Moralesa rozšírila prístup k verejným službám vrátane vzdelávania, zaviedla jednotný systém zdravotnej starostlivosti, ktorý umožnil viac ako polovici obyvateľstva tejto krajiny bezplatný prístup k zdravotnej starostlivosti a v dôsledku ktorého sa vytvorilo 1061 nových zdravotných stredísk;

N. keďže vláda Eva Moralesa dala pôvodným obyvateľom viac práv, a tým výrazne zvýšila ich účasť na vnútroštátnych záležitostiach;

O. keďže Bolívia má tretí najväčší počet žien zvolených do parlamentu na svete, pričom viac ako 53 % kresiel obsadili ženy;

1. dôrazne odsudzuje štátny prevrat zo strany polície a armády proti legitímnej bolívijskej vláde prezidenta Eva Moralesa;

2. odsudzuje brutalitu polície a armády, ktorá mala za následok usmrtenie 32 mierových protestujúcich a 770 zranených;

3. žiada urýchlené zrušenie najvyššieho dekrétu č. 4078, ktorý udeľuje imunitu vojenskému personálu; žiada okamžité vyšetrenie zločinov, ktoré boli spáchané počas potláčania pokojných protestov; žiada okamžité ukončenie tohto porušovania ľudských práv a úplné vyšetrenie s cieľom zabezpečiť spravodlivosť a odškodnenie pre obete;

4. vyjadruje solidaritu so všetkými, ktorí protestujú v uliciach za demokraciu v Bolívii;

5. odsudzuje násilné útoky armády, polície a skupín, ktoré sú na ne napojené, proti predstaviteľom strany Movimiento al Socialismo a voleným činiteľom, ako je starosta mesta Vinto; odsudzuje násilné útoky, zastrašovanie a hrozby zo strany polície a armády proti regionálnym a miestnym orgánom strany Movimiento al Socialismo;

6. odsudzuje útoky na domy vedúcich predstaviteľov tejto strany a ich rodinných príslušníkov, ako aj vedúcich predstaviteľov hnutí pôvodného obyvateľstva a sociálnych hnutí, a na ústredia strany a odborových zväzov;

7. dôrazne odsudzuje útoky na ústavu Bolívie a porušovanie ľudských práv zo strany samozvanej vlády vrátane porušovania práv žien a pôvodného obyvateľstva; odmieta rasistické postoje samozvanej vlády a jej násilné potláčanie pôvodného obyvateľstva;

8. vyjadruje poľutovanie nad kriminalizáciou vedúcich predstaviteľov sociálnych hnutí a hnutí pôvodného obyvateľstva, ako aj vedúcich predstaviteľov strany Movimiento al Socialismo;

9. odsudzuje útoky a svojvoľné zatýkanie kubánskych lekárov, ktorí vykonávajú v Bolívii solidárne činnosti, v dôsledku ktorého opustilo krajinu viac ako dvesto lekárov;

10. odsudzuje hrozby samozvanej vlády, armády a polície voči diplomatickým zastupiteľstvám Kuby, Venezuely a Mexika;

11. žiada, aby sa nadchádzajúce voľby uskutočnili s úplnými zárukami a bez vylúčení; vyzýva ESVČ, aby požiadala o uskutočnenie volebnej pozorovateľskej misie s cieľom zabezpečiť transparentnosť volieb;

12. žiada zastúpenie Európskej únie v La Paz, ako aj veľvyslanectvá členských štátov, aby poskytli útočisko tým, ktorí sú stíhaní armádou a samozvanou vládou;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených národov, všetkým bolívijským inštitúciám a prezidentovi Evovi Moralesovi;

Posledná úprava: 27. novembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia