Förfarande : 2019/2896(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0190/2019

Ingivna texter :

B9-0190/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0190/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}för GUE/NGL-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0190/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av den bolivianska konstitutionen från 2009,

 med beaktande av den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess första protokoll,

 med beaktande av rapporten från centrumet för ekonomisk och politisk forskning om rollen för Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) valobservatörsuppdrag,

 med beaktande av de olika uttalanden från den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna som offentliggjorts sedan den 12 november 2019 och som belyser och fördömer det övervåld och de människorättskränkningar som begåtts av polisen, militären och den självutnämnda regeringen i Bolivia,

 med beaktande av uttalandet av den 16 november 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av uttalandena från den bolivianska ombudsmannen,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det allmänna valet den 20 oktober 2019 övervakades av ett antal internationella observatörer. Många av dessa hävdade att det var en öppen process. Ett mindre antal, under ledning av OAS, ifrågasatte det exakta resultatet, men inte den tydliga segern för Movimiento al Socialismo.

B. I Bolivias lagstiftning fastslås det att en kandidat vinner i den första valomgången om de erhåller mer än 50 % av rösterna, eller 40 % om marginalen till nästa kandidat är på mer än tio procentenheter.

C. Enligt den officiella rösträkningen fick Evo Morales från Movimiento al Socialismo 47,08 % av rösterna, och Carlos Mesa från Comunidad Ciudadana 36,51 %.

D. Medlemmar i det högerpolitiska oppositionspartiet vägrade att godta dessa resultat, även innan de tillkännagavs. Det förekom våldsamma attacker mot aktivister och företrädare för Movimiento al Socialismo.

E. President Evo Morales följde rådet från OAS och beslutade att utlysa nyval med tanke på att resultatet var så jämnt. Detta är inget rättsligt krav i Bolivia.

F. Polisen och militären underlät att följa order och revolterade mot den legitima regeringen, vilket ledde till en militärledd statskupp som tvingade Evo Morales att avgå och gå i exil.

G. Enligt den bolivianska konstitutionen borde presidentskapet ha gått till vicepresident Álvaro Garcia Linera eller, om så inte var möjligt, till senatens talman, Adriana Salvatierra. Dessa tvingades också avgå och söka skydd till följd av våldet i kuppens efterdyningar.

H. Jeanine Áñez är senator från ett minoritetsparti och har ingen konstitutionell rätt att utnämnas till Bolivias president. Hennes självutnämning iscensattes av militären och ägde rum utan att det beslutsmässiga antal ledamöter som konstitutionen kräver var närvarande.

I. Människorättskränkningarna mot dem som försvarar president Evo Morales legitima regering, inbegripet militärt och polisiärt våld, upphörde inte när Jeanine Áñez utnämnde sig själv till president. Tiotals människor har dött och hundratals har skadats allvarligt till följd av detta våld.

J. Den självutnämnda regeringen uppgav att den endast skulle ha till uppgift att anordna ett nytt val. Den har redan vidtagit ett antal politiska åtgärder. Den har förklarat att framträdande medlemmar i Movimiento al Socialismo, däribland Evo Morales, kommer att förbjudas att delta i valet.

K. Bolivia har världens näst största litiumreserver, med över nio miljoner ton av denna mineral. Bolivia har också betydande naturgasreserver. Det kan vara oerhört lönsamt att kontrollera sådana resurser. Under Evo Morales regering har dessa resurser ställts under nationell kontroll.

L. Evo Morales regering har fört en omfördelningspolitik som lyft 1,8 miljoner människor ur fattigdom sedan 2006. Antalet människor som lever i extrem fattigdom har minskat från 38,2 % till 15,2 % under de senaste 13 åren.

M. Evo Morales regering har ökat tillgången till offentliga tjänster, däribland utbildning, har infört ett enhetligt hälsovårdssystem som ger gratis hälso- och sjukvård till över hälften av landets befolkning, och har inrättat 1 061 nya vårdcentraler.

N. Evo Morales regering gav ursprungsbefolkningen fler rättigheter, och ökade deras medverkan i nationella angelägenheter på ett betydande sätt.

O. Bolivia ligger på tredje plats i världen vad gäller antalet folkvalda kvinnor i parlamentet, med över 53 % kvinnliga ledamöter.

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt den statskupp som genomfördes av polisen och militären mot president Evo Morales legitima bolivianska regering.

2. Europaparlamentet fördömer polisens och arméns brutalitet, som har lett till att 32 fredliga demonstranter har dödats och 770 skadats.

3. Europaparlamentet begär att presidentdekret nr 4078, som beviljar immunitet till militär personal, upphävs snarast. Parlamentet efterlyser att brotten som begåtts vid förtryckandet av de fredliga protesterna genast ska utredas. Parlamentet efterlyser ett omedelbart slut på dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna och en fullständig utredning för att ge offren upprättelse och gottgörelse.

4. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med alla som deltar i gatuprotesterna för demokrati i Bolivia.

5. Europaparlamentet fördömer de våldsamma attacker som militären och polisen och därtill knutna grupper utfört mot företrädare för Movimiento al Socialismo och folkvalda, såsom borgmästaren i Vinto. Parlamentet fördömer polisens och militärens våld, hotelser och hot mot regionala och lokala organ inom Movimiento al Socialismo.

6. Europaparlamentet fördömer attackerna mot ledarna för Movimiento al Socialismo och deras familjemedlemmar och bostäder, mot ledarna för rörelser för ursprungsbefolkningar och sociala rörelser, samt mot centrala parti- och fackföreningslokaler.

7. Europaparlamentet fördömer skarpt attackerna mot Bolivias konstitution och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av den självutnämnda regeringen, inbegripet kränkningar av kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter. Parlamentet förkastar den självutnämnda regeringens rasistiska ställningstaganden och dess brutala förtryck av ursprungsbefolkningen.

8. Europaparlamentet beklagar kriminaliseringen av ledarna för sociala rörelser och för rörelser för ursprungsbefolkningar samt ledarna för Movimiento al Socialismo.

9. Europaparlamentet fördömer attackerna och de godtyckliga gripandena av kubanska läkare som genomförde solidaritetsuppdrag i Bolivia, vilket har lett till att över tvåhundra läkare lämnat landet.

10. Europaparlamentet fördömer hoten från den självutnämnda regeringen, militären och polisen mot Kubas, Venezuelas och Mexikos diplomatiska representationer.

11. Europaparlamentet uppmanar till att det kommande valet ska hållas med fullständiga garantier och utan uteslutande av kandidater. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att anordna ett valobservatörsuppdrag för att säkerställa att valet är öppet.

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s representation i La Paz och medlemsstaternas ambassader att erbjuda en fristad åt dem som förföljs av militären och den självutnämnda regeringen.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationerna samt alla bolivianska institutioner och president Evo Morales.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy