Prijedlog rezolucije - B9-0191/2019Prijedlog rezolucije
B9-0191/2019

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Boliviji

  25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

  Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
  u ime Kluba zastupnika Renew

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0187/2019

  Postupak : 2019/2896(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B9-0191/2019
  Podneseni tekstovi :
  B9-0191/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B9‑0191/2019

  Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Boliviji

  (2019/2896(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Boliviji,

   uzimajući u obzir izjave glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice o izbornom postupku i stanju u Boliviji od 22. listopada 2019., 24. listopada 2019. i 9. studenoga 2019. te izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 10. i 15. studenoga 2019.,

   uzimajući u obzir izjavu misije za promatranje izbora u Boliviji pod vodstvom Organizacije američkih država (OAS) od 21. listopada 2019.,

   uzimajući u obzir izjavu skupine revizora izbornog postupka u Boliviji od 10. studenoga 2019.,

   uzimajući u obzir izjavu o stanju o Boliviji od 10. studenoga 2019. koja se pripisuje glasnogovorniku glavnog tajnika UN-a,

   uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 16. studenoga 2019. o represiji i nepotrebnoj i nerazmjernoj primjeni sile, čime se potpiruje stanje u Boliviji,

   uzimajući u obzir ustavni referendum održan u Boliviji 21. veljače 2016.,

   uzimajući u obzir Zajedničku europsku strategiju za Boliviju za razdoblje 2017. – 2020.,

   uzimajući u obzir Američku konvenciju o ljudskim pravima, koju je Bolivija potpisala i ratificirala,

   uzimajući u obzir najnovije izjave za medije o Boliviji koje je objavila Međuamerička komisija za ljudska prava, posebno onu od 23. listopada, 12. studenoga i 19. studenoga 2019., u kojima upozorava na opasnost od nekažnjavanja kršenja ljudskih prava u Boliviji,

   uzimajući u obzir bolivijski Ustav i njegov članak 4. i naslove VII. i VIII.,

   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

   uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da Evo Morales 2016. nije uspio referendumom izmijeniti bolivijski Ustav te da se potom kandidirao za četvrti mandat uz odobrenje Ustavnog suda, čija odluka ukazuje na očit nedostatak neovisnosti pravosuđa u Boliviji;

  B. budući da je za vrijeme predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih 20. listopada 2019. u Boliviji primijećeno više nepravilnosti u korist stranke Eva Moralesa; budući da je zabilježen velik odaziv na izbore i da su građani u njima sudjelovali na miran i uredan način;

  C. budući da je Vrhovni izborni sud prekinuo objavu preliminarnih rezultata nakon što je s pomoću sustava brzog i sigurnog prijenosa preliminarnih rezultata (TREP) izbrojeno više od 80 % glasova; budući da su u tom trenutku brojke jasno pokazivale da bi se trebao održati drugi krug izbora; budući da je, prema izjavi Organizacije američkih država, Vrhovni izborni sud 24 sata kasnije predstavio podatke koji su pokazivali neobjašnjive promjene u trendu koje su drastično izmijenile ishod izbora i izazvale gubitak povjerenja u izborni postupak;

  D. budući da je Vrhovni izborni sud isključio mogućnost drugog kruga izbora jer je već bila dosegnuta potrebna razlika u postotku od 10 % između dvaju kandidata s najviše glasova;

  E. budući da je ta odluka među nacionalnim i međunarodnim promatračima i međunarodnom zajednicom pobudila sumnju u transparentnost i vjerodostojnost postupka, kao i sumnju na prijevaru; budući da su EU i OAS, među ostalima, izrazili veliku zabrinutost zbog neopravdanog prekida brojenja glasova i pozvali na to da se održi drugi krug kako bi se vratilo povjerenje i osiguralo potpuno poštovanje demokratskog odabira bolivijskog naroda;

  F. budući da oporba smatra da je došlo do izborne prijevare te stoga nije priznala objavu rezultata i proglašenje pobjede Eva Moralesa; budući da su bolivijska tijela pozvala OAS da provede obvezujuću tehničku reviziju; budući da je OAS u reviziji 10. studenoga otkrio velike izborne nepravilnosti i manipulaciju izborima te pozvao na poništenje rezultata izbora i preporučio da se provede novi izborni postupak koji bi trebao uključivati nova izborna tijela koja će osigurati vjerodostojne izbore;

  G. budući da su viši pripadnici oružanih snaga predložili da predsjednik Evo Morales podnese ostavku; budući da bi se oružane snage i policija trebale suzdržati od utjecanja na političke procese i podvrgnuti se civilnoj kontroli;

  H. budući da su Evo Morales i neki drugi članovi njegove vlade podnijeli ostavku i odlučili napustiti zemlju i svoje funkcije; budući da je tih nekoliko ostavki omogućilo drugoj potpredsjednici Jeanine Áñez da privremeno preuzme predsjedničku dužnost, uz ustavnu obvezu i političku odgovornost da brzo raspiše nove predsjedničke izbore, koji su jedini demokratski i ustavni način rješavanja trenutačne krize;

  I. budući da su bolivijski zakonodavci 23. studenoga 2019. odobrili prijedlog zakona kojim se uspostavlja vremenski okvir za izbore za novi Vrhovni izborni sud, omogućuju novi izbori i poništavaju rezultati izbora od 20. listopada 2019.; budući da je gđa Áñez 24. studenoga potpisala prijedlog zakona, no datum novih izbora još nije utvrđen;

  J. budući da se Bolivija suočava s građanskim nemirima, masovnim prosvjedima i demonstracijama u kojima su već poginule najmanje 32 osobe, a ozlijeđeno ih je više od 700 i uhićeno preko 600;

  K. budući da u Boliviji vlada nestašica hrane i goriva zbog blokade ulica od strane Moralesovih pobornika, čime je ozbiljno pogođeno civilno stanovništvo; budući da raste zabrinutost zbog eskalacije nasilja, optužbi za nepotrebnu i nerazmjernu uporabu sile od strane sigurnosnih snaga i fragmentacije društva;

  1. osuđuje građanske nemire i nasilje koje Bolivija prolazi nakon izbora te žali zbog navedenog i izražava sućut svim članovima obitelji žrtava; poziva sve političke aktere i odgovorne osobe u vojsci i policiji da izbjegavaju primjenu nasilja, da smanje napetosti i da primjenjuju najveću moguću suzdržanost; poziva bivše političare u Boliviji i izvan nje da prestanu poticati aktivnosti koje dovode do nestašice robe i eskalacije nasilja; poziva snage sigurnosti da se pri održavanju sigurnosti i javnog reda vode razmjernošću i suzdržanošću; poziva na brzu, nepristranu, transparentnu i temeljitu istragu slučajeva nasilja;

  2. podupire izjavu Međuameričke komisije za ljudska prava od 19. studenoga 2019. o zabrinjavajućem Dekretu 4078, kojim se potiče nekažnjivost pripadnika oružanih snaga koji sudjeluju u kontroli javne sigurnosti i koji je protivan obvezi država da istraže, kazneno gone, osude i kazne kršenje ljudskih prava;

  3. osuđuje bolivijske vlasti zbog nedostatka transparentnosti i vjerodostojnosti te zbog pokušaja izborne prijevare; brani slobodu bolivijskih građana da demokratski izaberu svojeg predsjednika strogo poštujući Ustav i njegove dopunske zakone; u potpunosti podržava zaključke OAS-a i izborne revizije;

  4. potiče sve aktere da uspostave dijalog kojem će cilj biti pronalaženje mirnog rješenja trenutačne krize mirnim nacionalnim pomirenjem i organiziranjem hitnih, transparentnih, pravednih i vjerodostojnih izbora, uključujući uspostavu izbornog tijela s novim članovima; poziva sve aktere da preuzmu svoju demokratsku odgovornost za ostvarenje tog cilja;

  5. pozdravlja prve korake poduzete u tom pogledu i odobrenje prijedloga zakona kojim se omogućuje održavanje novih izbora 2020.; ističe da treba osigurati provedbu demokratskog i miroljubivog dijaloga u skladu s bolivijskim Ustavom; poziva sve aktere da poštuju međunarodno pravo, a posebno temeljna načela ljudskih prava;

  6. ponavlja da su poštovanje neovisnosti pravosuđa, politički pluralizam te sloboda okupljanja i izražavanja za sve Bolivijce, uključujući autohtone nacije i narode iz ruralnih krajeva, temeljna prava i temeljni stupovi demokracije i vladavine prava;

  7. ističe važnost prisutnosti vjerodostojnih međunarodnih promatrača kojima je omogućeno slobodno i neovisno djelovanje te poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da pošalje punopravnu misiju EU-a za promatranje izbora; potiče ESVD i Delegaciju EU-a u Boliviji da također financiraju osposobljavanje građana za promatranje izbora na izborni dan kako bi se ojačalo demokratsko sudjelovanje, osobito mladih u Boliviji koji su predvodili mirne prosvjede protiv izbornih prijevara;

  8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, vladi i parlamentu Bolivije te Andskom parlamentu i Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini (EUROLAT).

   

  Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti