Eljárás : 2019/2896(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0191/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0191/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 28/11/2019 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0191/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 48k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a bolíviai helyzetről</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0187/2019

B9‑0191/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről

(2019/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a bolíviai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

 tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének a választási folyamatról és a bolíviai helyzetről szóló, 2019. október 22-i, 2019. október 24-i és 2019. november 9-i nyilatkozataira, valamint az alelnök/főképviselő 2019. november 10-i és november 15-i nyilatkozataira,

 tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) bolíviai választási megfigyelő missziójának 2019. október 21-i nyilatkozatára;

 tekintettel a bolíviai választási folyamat ellenőrző csoportjának 2019. november 10-i nyilatkozatára;

 tekintettel az ENSZ főtitkára szóvivőjének tulajdoníthatót, a bolíviai helyzetről szóló, 2019. november 10-i nyilatkozatra,

 tekintettel Michelle Bacheletnek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2019. november 16-i, a bolíviai helyzet elmérgesítésével fenyegető elnyomásról és az erőszak szükségtelen és aránytalan alkalmazásáról szóló észrevételeire,

 tekintettel a Bolíviában 2016. február 21-én megtartott alkotmányos népszavazásra,

 tekintettel a Bolíviára vonatkozó közös európai stratégiára (2017-2020),

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikai Egyezményére, amelyet Bolívia is aláírt és ratifikált,

 tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága által Bolíviáról kiadott legutóbbi sajtónyilatkozatokra, különösen a 2019. október 23-i, november 12-i és november 19-i sajtónyilatkozatokra, amelyek a bolíviai emberi jogi jogsértések büntetlenségének kockázatára figyelmeztetnek,

 tekintettel a bolíviai alkotmányra, beleértve annak 4. cikkét, valamint VII. és VIII. címét,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Evo Morales, miután 2016-ban nem nyert meg egy a bolíviai alkotmány módosítását célzó népszavazást, az Alkotmánybíróság jóváhagyásával versenybe szállt negyedik elnöki mandátumáért, amely döntés egyértelműen a bolíviai igazságszolgáltatás függetlenségének hiányáról tanúskodott;

B. mivel a 2019. október 20-án Bolíviában tartott elnöki és parlamenti választásokat az Evo Morales pártjának kedvező, számos szabálytalanság jellemezte; mivel a polgárok nagy számban, békés és rendezett módon vettek részt a szavazáson;

C. mivel miután a szavazatok több mint 80 %-át az előzetes eredmények gyors és biztonságos továbbításának rendszere (TREP) számba vette, a Legfelsőbb Választási Bíróság leállította az előzetes eredmények közzétételét; mivel ezen a ponton a számadatok egyértelműen azt mutatták, hogy a szavazás második fordulójára van szükség; mivel amint azt az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) megállapította, 24 órával később a Legfelsőbb Választási Bíróság „megmagyarázhatatlan trendváltozást mutató adatokat mutatott be, amelyek drasztikusan megváltoztatták a választások kimenetelét és a választási folyamatba vetett bizalom elvesztését eredményezték”;

D. mivel a Legfelsőbb Választási Bíróság kizárta a választások második fordulójának lehetőségét azon az alapon, hogy az élen álló két jelölt között szükséges 10 %-os szavazatkülönbség teljesült;

E. mivel ez a határozat kétségeket ébresztett a nemzeti és nemzetközi megfigyelők és a nemzetközi közösség körében a folyamat átláthatóságát és hitelességét illetően, valamint felvetette a csalás gyanúját; mivel többek között az EU és az AÁSZ komoly aggodalmának adott hangot a szavazatszámlálás indokolatlan megszakítása miatt, és a bizalom helyreállítása és a bolíviai nép demokratikus döntésének maradéktalan tiszteletben tartása érdekében második forduló megtartására szólított fel;

F. mivel az ellenzék nem ismerte el az eredményeket és Evo Morales győzelmének kikiáltását, azt állítva, hogy választási csalás történt; mivel a bolíviai hatóságok felkérték az AÁSZ-t, hogy végezzen kötelező erejű műszaki ellenőrzést; mivel november 10-én az AÁSZ által végzett ellenőrzés súlyos szabálytalanságokat és a szavazás során elkövetett manipulációkat tárt fel, felszólított a választási eredmények hatályon kívül helyezésére, és új választási folyamatot javasolt, amelyet a hiteles választások lebonyolításának biztosítása érdekében új választási hatóságok részvételével kell megvalósítani;

G. mivel a fegyveres erők magas rangú tagjai Evo Morales korábbi elnök lemondását javasolták; mivel a fegyveres erőknek és a rendőrségnek tartózkodniuk kell a politikai folyamatok befolyásolásától és polgári ellenőrzés alatt kell állniuk;

H. mivel Evo Morales és kormányának néhány más tagja lemondott, és úgy döntött, hogy elhagyja az országot és lemond tisztségéről; mivel számos lemondás következtében Jeanine Áñez második alelnök vált jogosulttá az ideiglenes elnöki tisztség betöltésére, azzal az alkotmányos kötelezettséggel és politikai felelősséggel, hogy haladéktalanul új elnökválasztást ír ki, ami az egyetlen demokratikus és alkotmányos módja a jelenlegi válság megoldásának;

I. mivel 2019. november 23-án a bolíviai törvényhozók jóváhagytak egy olyan törvényt, amely meghatározza az új Legfelsőbb Választási Bíróság megválasztásának időkeretét, lehetővé teszi az új választásokat, és megsemmisíti a 2019. október 20-i választások eredményeit; mivel a törvényt Áñez asszony november 24-én írta alá, de az új választások menetrendje továbbra sem egyértelmű;

J. mivel Bolíviában polgári zavargások, tömeges tiltakozások és tüntetések zajlanak, amelyek már legalább 32 emberéletet követeltek, és amelyek során több mint 700-an megsebesültek, és több mint 600 személyt őrizetbe vettek;

K. mivel az ország élelmiszer- és üzemanyaghiánnyal küzd, ami súlyos következményekkel jár a civil lakosságra nézve a Moralest támogatók által emelt úttorlaszok miatt; mivel egyre nagyobb aggodalomra ad okot az erőszak fokozódása, a szükségtelen és aránytalan mértékű erőszak biztonsági erők általi állítólagos alkalmazása és a társadalom széttöredezése;

1. sajnálattal veszi tudomásul és elítéli a választásokat követően Bolíviában kitört zavargásokat és erőszakot, és részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; felszólítja a különböző politikai szereplőket, valamint a hadsereg és a rendőrség felelőseit, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, csökkentsék a feszültséget és gyakoroljanak maximális önmérsékletet; felszólítja a volt politikai szereplőket Bolívián belül és kívül egyaránt, hogy hagyjanak fel az olyan tevékenységek bátorításával, amelyek áruhiányhoz és az erőszak fokozódásához vezetnek; felhívja a biztonsági erőket, hogy a biztonság és a közrend fenntartása során járjanak el arányosan és tanúsítsanak önmérsékletet; felszólít az erőszakos cselekmények gyors, pártatlan, átlátható és alapos kivizsgálására;

2. támogatja az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága 2019. november 19-i nyilatkozatát, amelyben aggodalmát fejezi ki a 4078. sz. rendelet miatt, amely ösztönzi a fegyveres erők a közbiztonság ellenőrzésében részt vevő tagjainak büntetlenségét, és amely ellentétes az államok azon kötelezettségével, hogy indítsanak vizsgálatot, kezdeményezzenek büntetőeljárást, hozzanak ítéletet és szabjanak ki büntetést az emberi jogok megsértésének eseteiben;

3. elítéli a bolíviai hatóságokat az átláthatóság és a hitelesség hiánya, valamint a választási csalás kísérlete miatt; kiáll a bolíviai polgárok azon szabad akarata mellett, hogy demokratikusan, az alkotmány és az azt kiegészítő törvények szigorú betartása mellett válasszák meg elnöküket; teljes mértékben támogatja az AÁSZ és a választási ellenőrzés megállapításait;

4. sürgeti az összes szereplőt olyan párbeszéd kialakítására, amelynek résztvevői elkötelezettek amellett, hogy békés nemzeti megbékélés és azonnali, átlátható, tisztességes és hiteles választások megszervezése révén békés megoldást találnak a jelenlegi válságra, beleértve egy új összetételű választási testület felállítását is; felszólítja az összes szereplőt, hogy vállaljanak demokratikus felelősséget azért, hogy ez megtörténjen;

5. üdvözli az e tekintetben tett első lépéseket és azon törvényjavaslat jóváhagyását, amely lehetővé teszi, hogy 2020-ben új választásokat tartsanak; szükségesnek tartja biztosítani, hogy a demokratikus és békés párbeszéd folyamatára a bolíviai alkotmánnyal összhangban kerüljön sor; felszólítja valamennyi szereplőt, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot és különösen az alapvető emberi jogi elveket;

6. újólag megerősíti, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása, a politikai pluralizmus, valamint a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása valamennyi bolíviai állampolgár, így a földműves őslakos népek számára is alapvető jogok, valamint a demokrácia és a jogállamiság alapvető pillérei;

7. hangsúlyozza a hiteles nemzetközi megfigyelők jelenlétének fontosságát, akik szabadon és függetlenül tudnak működni, és felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy küldjön a helyszínre teljes körű felhatalmazással rendelkező uniós választási megfigyelő missziót; ösztönzi az EKSZ-t és az EU bolíviai küldöttségét, hogy a demokratikus részvétel, és különösen a választási csalás elleni békés tiltakozások élén álló bolíviai fiatalok demokratikus részvételének megerősítése érdekében finanszírozzanak polgári választásmegfigyelési képzést is a választás napjára;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Bolívia kormányának és parlamentjének, valamint az Andok Parlamentnek és az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat