Procedură : 2019/2896(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0191/2019

Texte depuse :

B9-0191/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0191/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0187/2019

B9‑0191/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Bolivia

(2019/2896(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Bolivia,

 având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant privind procesul electoral și situația din Bolivia din 22 octombrie 2019, 24 octombrie 2019 și 9 noiembrie 2019, precum și declarațiile VP/ÎR din 10 noiembrie și 15 noiembrie 2019,

 având în vedere declarația Misiunii de observare în Bolivia a OAS din 21 octombrie 2019,

 având în vedere declarația din 10 noiembrie 2019 a Grupului de auditori referitoare la procesul electoral din Bolivia,

 având în vedere declarația din 19 octombrie 2018, susținută de purtătorul de cuvânt al Secretarului General al ONU, referitoare la situația din Bolivia,

 având în vedere declarația din 16 noiembrie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, privind represiunea și utilizarea inutilă și disproporționată a forței, care riscă să agraveze situația în Bolivia,

 având în vedere referendumul constituțional desfășurat în Bolivia la 21 februarie 2016,

 având în vedere strategia comună europeană pentru Bolivia 2017-2020,

 având în vedere Convenția americană privind drepturile omului, care a fost semnată și ratificată de Bolivia,

 având în vedere cele mai recente declarații de presă publicate de Comisia interamericană pentru drepturile omului privind Bolivia, în special cele din 23 octombrie, 12 noiembrie și 19 noiembrie 2019, avertizând asupra riscului de impunitate în cazul încălcării drepturilor omului în Bolivia,

 având în vedere Constituția Boliviei, inclusiv articolul 4 și titlurile VII și VIII,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, după ce a pierdut referendumul de modificare a Constituției Boliviei în 2016, Evo Morales a candidat pentru un al patrulea mandat, cu aprobarea Curții Constituționale, o decizie care a demonstrat o lipsă clară de independență a sistemului judiciar din Bolivia;

B. întrucât alegerile prezidențiale și legislative care au avut loc în Bolivia la 20 octombrie 2019 au fost marcate de o serie de nereguli în favoarea partidului Evo Morales; întrucât cetățenii au participat în număr mare în mod pașnic și ordonat;

C. întrucât, după numărarea a peste 80 % din voturi de către Sistemul rapid si sigur de transmitere a rezultatelor preliminare („Fast and Secure Transmission of Preliminary Results-TREP”), Curtea Electorală Supremă a oprit publicarea rezultatelor preliminare; întrucât, în acel stadiu, cifrele indicau în mod clar că ar fi trebuit să aibă loc un al doilea tur de scrutin; întrucât 24 de ore mai târziu, Curtea Electorală Supremă „a prezentat date ce arătau o schimbare inexplicabilă a tendinței, care au modificat radical soarta alegerilor și au cauzat o pierdere a încrederii în procesul electoral”, potrivit declarațiilor Organizației Statelor Americane (OSA);

D. întrucât Curtea Electorală Supremă a exclus posibilitatea organizării unui al doilea tur de scrutin pe baza faptului că diferența procentuală necesară de 10 % dintre primii doi candidați fusese atinsă;

E. întrucât această decizie a stârnit îndoieli în rândul observatorilor naționali și internaționali și al comunității internaționale cu privire la transparența și credibilitatea procesului, precum și la suspiciuni de fraudă; întrucât UE și OAS, printre altele, și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la întreruperea nejustificată a numărării voturilor și au solicitat organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru a se restabili încrederea și a se garanta faptul că opțiunea democratică a poporului bolivian a fost pe deplin respectată;

F. întrucât publicarea rezultatelor și proclamarea victoriei de către Evo Morales nu au fost recunoscute de opoziție, care a susținut că avusese loc o fraudă electorală; întrucât autoritățile boliviene au invitat OAS să efectueze un audit tehnic obligatoriu; întrucât, la 10 noiembrie, auditul OAS a dezvăluit nereguli și acțiuni de manipulare majore în timpul alegerilor, a solicitat anularea rezultatelor alegerilor și a recomandat un nou proces electoral care să includă noi autorități electorale pentru a asigura desfășurarea unor alegeri credibile;

G. întrucât ofițeri superiori din forțele armate au sugerat fostului președinte Evo Morales să demisioneze; întrucât forțele armate și poliția ar trebui să se abțină de la a influența procesele politice și ar trebui să facă obiectul controlului civil;

H. întrucât Evo Morales și alți membri ai guvernului său au demisionat din funcție și au decis să părăsească țara și să renunțe la posturile lor; întrucât o serie de demisii au permis celui de al doilea vicepreședinte, dnei Jeanine Áñez, să preia președinția interimară, având obligația constituțională și responsabilitatea politică de a convoca rapid noi alegeri prezidențiale, aceasta fiind singura modalitate democratică și constituțională de a soluționa criza actuală;

I. întrucât, la 23 noiembrie 2019, deputații bolivieni au aprobat un proiect de lege care stabilește termenul pentru alegerea unei noi Curți Electorale Supreme, permite organizarea de noi alegeri și anulează rezultatele alegerilor din 20 octombrie 2019; întrucât legea a fost semnată de dna Áñez la 24 noiembrie, dar calendarul noilor alegeri rămâne neclar;

J. întrucât Bolivia se confruntă cu tulburări civile, proteste și demonstrații masive, care au dus deja la moartea a cel puțin 32 de persoane, la peste 700 de răniți și la peste 600 de arestări;

K. întrucât țara suferă de deficite de alimente și de combustibil care au consecințe grave asupra populației civile din cauza blocării străzilor de către susținătorii lui Morales; întrucât există o îngrijorare crescândă din cauza escaladării violenței, acuzațiilor de utilizare inutilă și disproporționată a forței de către forțele de securitate și fracturării societății;

1. deplânge și condamnă tulburările și violențele civile pe care le suferă Bolivia în urma alegerilor și transmite condoleanțe tuturor membrilor familiilor victimelor; îi invită pe toți actorii politici și pe responsabilii din armată și poliție să se abțină de la violență, să reducă tensiunile și să dea dovadă de reținere maximă; le invită pe fostele personalități politice, atât din interiorul, cât și din afara Boliviei, să nu mai încurajeze acțiunile care duc la penurii de bunuri și la escaladarea violenței; le solicită forțelor de securitate să dea dovadă de proporționalitate și de reținere în menținerea securității și a ordinii publice; solicită investigații prompte, imparțiale, transparente și cuprinzătoare ale actelor de violență;

2. sprijină declarația din 19 noiembrie 2019 a Comisiei interamericane pentru drepturile omului, prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la Decretul 4078, care încurajează impunitatea pentru membrii forțelor armate care participă la controlul siguranței publice și care contravine obligației statelor de a cerceta, urmări penal, judeca și pedepsi încălcările drepturilor omului;

3. denunță autoritățile boliviene pentru lipsa de transparență și de credibilitate a acestora și pentru tentativele de fraudă electorală; apără libera voință a cetățenilor bolivieni de a-și alege președintele în mod democratic, cu respectarea strictă a Constituției și a legislației aferente își exprimă sprijinul deplin pentru constatările OAS și auditul electoral;

4. îi îndeamnă toți actorii să înceapă un dialog care să se angajeze să găsească o soluție pașnică la criza actuală prin reconciliere națională pașnică și prin organizarea imediată a unor alegeri transparente, corecte și credibile, inclusiv înființarea unui nou organism electoral; îi invită pe toți actorii să își asume responsabilitatea democratică în acest sens;

5. salută primele măsuri luate în acest sens și aprobarea unui proiect de lege care permite organizarea de noi alegeri în 2020; subliniază necesitatea de a asigura că procesul de dialog democratic și pașnic este urmărit în conformitate cu constituția Boliviei; îi invită pe toți actorii să respecte dreptul internațional și, în special, principiile fundamentale ale drepturilor omului;

6. reiterează faptul că respectarea independenței sistemului judiciar, a pluralismului politic și a libertății de întrunire și de exprimare a tuturor bolivienilor, inclusiv a națiunilor și popoarelor indigene, constituie drepturi fundamentale și piloni esențiali ai democrației și ai statului de drept;

7. subliniază importanța prezenței unor observatori internaționali credibili, care să poată acționa în mod liber și independent și invită VP/ÎR să trimită o misiune cuprinzătoare a UE pentru observarea alegerilor; încurajează SEAE și delegația UE din Bolivia să finanțeze, de asemenea, sesiuni de formare pentru observarea alegerilor de către cetățeni pentru ziua alegerilor, pentru a întări participarea democratică, în special cea a tinerilor din Bolivia care au condus protestele pașnice împotriva fraudei electorale;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului  Boliviei, Parlamentului Andin și Adunării EUROLAT.

 

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate