Postup : 2019/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0192/2019

Předložené texty :

B9-0192/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0192/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Bolívii </Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0187/2019

B9-0192/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bolívii,

 s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a její protokoly,

 s ohledem na zprávu Organizace amerických států ze dne 14. listopadu 2019 o Bolívii,

 s ohledem na prohlášení o situaci v Bolívii, které místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová přednesla na plenárním zasedání Parlamentu dne 13. listopadu 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evo Morales se ujal funkce v roce 2006 poté, co zvítězil v prezidentských volbách, a že svůj mandát získal opět ve volbách v letech 2010 a 2015;

B. vzhledem k tomu, že Evo Morales přijal – se souhlasem Ústavního soudu – kontroverzní rozhodnutí kandidovat i ve čtvrtém funkčním období, a to i navzdory tomu, že nevyhrál v referendu týkajícím se změny ústavy;

C. vzhledem k tomu, že dne 20. října Bolivijci hlasovali v prezidentských volbách, které doprovázely četné nesrovnalosti; vzhledem k tomu, že tato situace byla příčinou protestů, při kterých vyšli bolivijští občané do ulic, a vedla k násilí a k občanským nepokojům v celé zemi;

D. vzhledem k tomu, že po sečtení 83 % hlasů byl úřadující prezident Morales v čele s 45 % hlasů, zatímco jeho hlavní soupeř, bývalý prezident Carlos Mesa, získal 38 % hlasů;

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé byli znepokojeni jednodenní prodlevou v souvislosti s oznámením výsledků voleb, přičemž když sčítání hlasů pokračovalo, počet hlasů ve prospěch Eva Moralese se prudce zvýšil; vzhledem k tomu, že Evo Morales tato obvinění odmítl, a vyzval zahraniční vlády, aby provedly audit voleb, přičemž přislíbil, že pokud budou odhaleny podvody, budou uspořádány nové volby;

F. vzhledem k tomu, že bolivijská vláda vyzvala Organizaci amerických států (OAS), aby provedla audit voleb, a souhlasila s tím, že výsledky auditu budou závazné; vzhledem k tomu, že auditoři dospěli k závěru, že výsledky voleb by měly být anulovány z důvodu vážných nesrovnalostí a že by měly být co nejdříve uspořádány volby nové;

G. vzhledem k tomu, že po zveřejnění závěrů zprávy OAS se Evo Morales rozhodl uspořádat nové volby, které by monitorovalo mezinárodní společenství;

H. vzhledem k tomu, že Evo Morales a jeho viceprezident Álvaro García Linera museli odstoupit z funkce a opustit zemi poté, co ztratili podporu policie a armády;

I. vzhledem k tomu, že Evo Morales musel požádat o politický azyl v Mexiku;

J. vzhledem k tomu, že po rezignaci Eva Moralese se funkce ujala Jeanine Añezová jako nejvýše postavená úřednice v souladu s ústavním pořádkem; vzhledem k tomu, že její funkce je prozatímní, přičemž její jedinou úlohou je uspořádat nové volby;

K. vzhledem k tomu, že Jeanine Añezová podepsala kontroverzní dekret, který chrání ozbrojené síly před stíháním za činy spáchané při obnově veřejného pořádku;

L. vzhledem k tomu, že obě komory národního shromáždění schválily dne 23. listopadu 2019 zákon, který připravuje půdu pro prezidentské volby, který prozatímní prezidentka Añezová následně podepsala;

M. vzhledem k tomu, že tento zákon znemožňuje kandidovat osobám, které funkci vykonávaly během dvou po sobě následujících funkčních obdobích, a že tudíž Evo Morales nemůže kandidovat;

N. vzhledem k tomu, že pokud by se Evo Morales vrátil do Bolívie, mohl by být obviněn z terorismu a vzpoury;

O. vzhledem k tomu, že násilné protesty, které vypukly poté, co Evo Morales opustil zemi, si vyžádaly již 32 mrtvých;

1. vyzývá k umírněnosti a zdravému rozumu s cílem umožnit konstruktivní dialog mezi všemi zúčastněnými stranami, který by napomohl vytvořit atmosféru dostatečné důvěry a porozumění, jež by Bolívii nasměřovala k pokojné transformaci a umožnila překonat stávající bezvýchodnou situaci;

2. domnívá se, že Evropská unie a mezinárodní společenství musí podporovat snahy biskupské konference a osobního vyslance generálního tajemníka OSN dosáhnout dohody mezi stranami o uspořádání svobodných, inkluzivních a transparentních voleb v souladu s harmonogramem stanoveným ústavou;

3. domnívá se, že všechny strany by měly jednat demokraticky a odpovědně s cílem umožnit rychlé usmíření a předejít dalšímu násilí;

4. vítá skutečnost, že obě komory národního shromáždění schválily opatření pro přípravu příštích prezidentských voleb, a domnívá se, že co nejrychlejší konání nových voleb je předpokladem stabilizace situace v Bolívii; podporuje tudíž záměr jmenovat nový nezávislý volební soud s cílem zaručit transparentní volby; nesouhlasí s jakoukoli změnou vlády, která není plně v souladu s bolivijskou ústavou;

5. odmítá změnu vlády, ke které došlo náhle, bez ohledu na ústavní pořádek a pod hrozbou použití síly;

6. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nesrovnalostmi, které poznamenaly volby a které vedly k politické nestabilitě a občanským nepokojům;

7. vyjadřuje politování nad násilím, které vypuklo po volbách a odletu Eva Moralese ze země a které si vyžádalo již 32 mrtvých, více než stovku zraněných a další tělesné újmy a hmotné škody;

8. odmítá jakýkoli vojenský zásah nebo použití síly proti bolivijskému lidu;

9. vyzývá ke zrušení dekretu 4078, který za určitých okolností umožňuje, aby příslušníci ozbrojených složek, kteří mohou být odpovědni za násilnou represi ze strany policie a armády, nebyli potrestáni;

10. i nadále stojí na straně bolivijského lidu – jako již řadu let –, a zejména v tomto obtížném období, ve kterém se demokracie v zemi nachází;

11. nadále podporuje demokratickou konsolidaci a institucionální rozvoj Bolivijské republiky;

12. připomíná, že jediným úkolem Jeanine Añezové jako vedoucí představitelky prozatímní vlády je přivést zemi k novým volbám, v rámci kterých mohou bolivijští občané demokraticky rozhodnout o své vládě a politikách;

13. vyzývá k tomu, aby některá velmi drastická opatření, která prozatímní vláda Jeanine Añezové přijala, byla zrušena, protože pouze zhoršují stávající situaci: tato opatření zahrnují vyhoštění novinářů, přímou kontrolu veřejnoprávního rozhlasu a televize ze strany vlády, odvolání velvyslanců působících v zahraničí nebo přerušení diplomatických vztahů s některými sousedními zeměmi;

14. zdůrazňuje, že vzhledem k dramatické hospodářské situaci v zemi, kdy je stále vyšší nedostatek pohonných hmot a potravin, je třeba nalézt řešení této krize s cílem předejít další humanitární krizi, jejíž důsledky by byly nepředvídatelné;

15. podporuje vyslání volební pozorovatelské mise EU do Bolívie;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimní prozatímní prezidentce republiky a Národnímu shromáždění Mnohonárodního státu Bolívie, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí