Procedure : 2019/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0192/2019

Indgivne tekster :

B9-0192/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0192/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0187/2019

B9‑0192/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

 der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de protokoller, der knytter sig hertil,

 der henviser til Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') rapport af 14. november 2019,

 der henviser til erklæring af 13. november 2019 om situationen i Bolivia på plenarforsamlingen fra den højtstående repræsentant/næstformand, Federica Mogherini,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Evo Morales tiltrådte sit embede i 2006 efter sin sejr i præsidentvalget og fornyede sit mandat ved valget i 2010 og 2015;

B. der henviser til, at Morales traf den omstridte beslutning om at stille op til en fjerde embedsperiode med godkendelse fra forfatningsdomstolen, selv om han havde tabt en folkeafstemning om ændring af forfatningen;

C. der henviser til, at bolivianerne den 20. oktober gik til stemmeurnerne ved et præsidentvalg, der var præget af adskillige uregelmæssigheder; der henviser til, at dette har fået de bolivianske borgere til at gå på gaden i protest og har ført til vold og civile uroligheder i hele landet;

D. der henviser til, at den siddende præsident Morales førte med 45 % af stemmerne, efter at 83 % af stemmerne var blevet talt op, mens den tidligere præsident Carlos Mesa, hans primære rival, havde fået 38 %;

E. der henviser til, at internationale observatører udtrykte bekymring over, at rapporteringen af resultaterne var forsinket mere end en dag, hvilket blev efterfulgt af en kraftig stigning i antallet af stemmer på Morales, da optællingen blev genoptaget; der henviser til, at Morales afviste disse beskyldninger og opfordrede udenlandske regeringer til at granske valget, samtidig med at han lovede at afholde en afgørende valgrunde, hvis der blev konstateret svig;

F. der henviser til, at den bolivianske regering opfordrede Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) til at gennemføre en valgrevision og blev enige om, at resultaterne af revisionen ville være bindende; der henviser til, at revisionen konkluderede, at valgresultatet burde annulleres på grund af alvorlige uregelmæssigheder, og at der burde afholdes et nyt valg så hurtigt som muligt;

G. der henviser til, at Morales efter offentliggørelsen af OAS' rapport besluttede at udskrive et nyt valg, der skulle overvåges af det internationale samfund;

H. der henviser til, at Morales og hans vicepræsident, Álvaro García Linera, måtte træde tilbage og flygte fra landet efter at have mistet støtten fra politiet og militæret;

I. der henviser til, at Morales måtte søge politisk asyl i Mexico;

J. der henviser til, at Jeanine Añez efter Morales' fratræden tiltrådte i sin egenskab af den højest rangerende tjenestemand i den forfatningsmæssige orden; der henviser til, at hendes eneste rolle er at varetage opgaven med at afholde nye valg;

K. der henviser til, at Añez underskrev et omstridt dekret, som beskytter de væbnede styrker mod retsforfølgning for handlinger, de begår med henblik på at genoprette den offentlige orden;

L. der henviser til, at begge huse i den lovgivende forsamling vedtog lovgivning den 23. november 2019, som baner vejen for præsidentvalget, og som efterfølgende blev underskrevet af den midlertidige præsident Añez;

M. der henviser til, at denne lovgivning forbyder dem, der har gjort tjeneste i to på hinanden følgende valgperioder, at opstille til valg, hvilket dermed indebærer, at Morales ikke er valgbar;

N. der henviser til, at Morales kunne blive anklaget for terrorisme og tilskyndelse til oprør, hvis han vender tilbage til Bolivia;

O. der henviser til, at voldelige protester, efter at Morales forlod landet, allerede har medført 32 dødsfald;

1. opfordrer til tilbageholdenhed og god dømmekraft med henblik på at muliggøre en konstruktiv dialog mellem alle berørte parter, der kan skabe et klima af tilstrækkelig tillid og forståelse, som skal fremmes med henblik på at føre Bolivia i retning af en fredelig overgang og give landet mulighed for at komme ud af det nuværende dødvande;

2. mener, at Den Europæiske Union og det internationale samfund skal støtte Den Episkopale Konferences og FN's generalsekretærs personlige udsendings indsats for at bidrage til en aftale mellem parterne om afholdelse af frie, inklusive og gennemsigtige valg i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastlagt i forfatningen;

3. mener, at alle parter bør handle på en demokratisk ansvarlig måde for at muliggøre hurtig forsoning og undgå yderligere vold;

4. glæder sig over, at begge huse i den lovgivende forsamling godkendte foranstaltninger til forberedelse af det næste præsidentvalg, og mener, at det kræver et nyt valg så hurtigt som muligt for at genoprette stabiliteten i Bolivia; støtter derfor målet om at udnævne en ny uafhængig valgdomstol for at sikre gennemsigtige valg; modsætter sig enhver regeringsændring, der ikke er i fuld overensstemmelse med den bolivianske forfatning;

5. afviser den regeringsændring, der skete pludseligt uden hensyntagen til forfatningsmæssig legitimitet og gennem trusler om magtanvendelse;

6. udtrykker dyb bekymring over uregelmæssighederne i afstemningsprocessen, som har ført til politisk ustabilitet og civile uroligheder;

7. beklager den vold, som fulgte i kølvandet på valget og Morales' flugt fra landet, og som allerede har ført til 32 dødsfald, mere end 100 sårede og andre fysiske og materielle skader;

8. afviser enhver militær intervention eller magtanvendelse over for den bolivianske befolkning;

9. opfordrer til ophævelse af dekret 4078, som under visse omstændigheder fritager medlemmer af de væbnede styrker, der kan være ansvarlige for den voldelige undertrykkelse, der udøves af politiet og hæren, for retsforfølgning;

10. støtter fortsat den bolivianske befolkning, som det har gjort i årenes løb, navnlig i disse vanskelige tider i landets demokratiske liv;

11. støtter fortsat Republikken Bolivias demokratiske konsolidering og institutionelle udvikling;

12. minder om, at Añez' eneste rolle som leder af et forretningsministerium er at lede landet i retning af nye valg, hvor bolivianske borgere kan vælge deres regering og politikker på demokratisk vis;

13. opfordrer til, at visse yderst forstyrrende foranstaltninger, som Añez' forretningsministerium har vedtaget, ophæves, da de kun forværrer den nuværende situation: Disse foranstaltninger omfatter udvisning af journalister, direkte statslig kontrol af offentlig radio og tv, afskedigelse af ambassadører i udlandet eller suspension af diplomatiske forbindelser med visse nabolande;

14. understreger nødvendigheden af at finde en løsning på denne krise i betragtning af den dramatiske økonomiske situation, hvor brændstof- og madressourcer bliver stadig mere knappe, for at undgå en ny humanitær krise, hvis konsekvenser vil være uforudsigelige;

15. støtter tilrettelæggelsen af en EU-valgobservationsmission til Bolivia;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Flernationale Stat Bolivias retmæssige midlertidige præsident og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik