Διαδικασία : 2019/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0192/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0192/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0192/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0187/2019

B9‑0192/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία

(2019/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα της,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με τη Βολιβία της 14ης Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Federica Mogherini στη σύνοδο ολομελείας του σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία, της 13ης Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έβο Μοράλες ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2006 μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, και ανανέωσε την εντολή του στις εκλογές του 2010 και του 2015·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Μοράλες έλαβε την αμφιλεγόμενη απόφαση να διεκδικήσει τέταρτη θητεία με την έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρόλο που δεν είχε καταφέρει να κερδίσει δημοψήφισμα για την τροποποίηση του Συντάγματος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Οκτωβρίου, οι Βολιβιανοί ψήφισαν σε προεδρικές εκλογές που σημαδεύτηκαν από πολλές παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει τους πολίτες της Βολιβίας στους δρόμους σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, και έχει οδηγήσει σε βία και κοινωνικές αναταραχές σε ολόκληρη τη χώρα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταμέτρηση του 83 % των ψήφων, ο απερχόμενος Πρόεδρος Μοράλες προηγείτο με το 45 % των ψήφων, ενώ ο πρώην Πρόεδρος Carlos Mesa, ο κορυφαίος αντίπαλός του, είχε λάβει το 38 %·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς παρατηρητές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη διακοπή διάρκειας μίας ημέρας στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την οποία ακολούθησε απότομη αύξηση του αριθμού των ψήφων υπέρ του κ. Μοράλες όταν ξανάρχισε η καταμέτρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Μοράλες αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς και κάλεσε ξένες κυβερνήσεις να ελέγξουν τις εκλογές, υποσχόμενος να διεξαγάγει δεύτερο γύρο εκλογών αν εντοπιζόταν οποιαδήποτε απάτη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βολιβίας κάλεσε τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) να διενεργήσει έλεγχο των εκλογών και συμφώνησε ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι δεσμευτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εκλογικά αποτελέσματα έπρεπε να ακυρωθούν λόγω σοβαρών παρατυπιών και να πραγματοποιηθούν νέες εκλογές το συντομότερο δυνατόν·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δημοσίευση των συμπερασμάτων της έκθεσης του ΟΑΚ, ο κ. Μοράλες αποφάσισε να προκηρύξει νέες εκλογές που θα παρακολουθούνται από τη διεθνή κοινότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Μοράλες και ο αντιπρόεδρός του, Álvaro García Linera, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους και να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την απώλεια της υποστήριξης της αστυνομίας και του στρατού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Μοράλες αναγκάστηκε να ζητήσει πολιτικό άσυλο στο Μεξικό·

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παραίτηση του κ. Μοράλες, ανέλαβε καθήκοντα η Jeanine Añez με την ιδιότητα του ανώτερου αξιωματούχου στη συνταγματική σειρά διαδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος ρόλος της είναι υπηρεσιακός για τη διεξαγωγή νέων εκλογών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Añez υπέγραψε ένα αμφιλεγόμενο διάταγμα για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων από την άσκηση δίωξης για πράξεις που διαπράττουν στο όνομα της αποκατάστασης της δημόσιας τάξης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα σώματα της Εθνικής Συνέλευσης ενέκριναν νομοθεσία στις 23 Νοεμβρίου 2019, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τις προεδρικές εκλογές, και η οποία υπογράφηκε στη συνέχεια από την προσωρινή πρόεδρο Añez·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομοθεσία απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές σε όσους έχουν υπηρετήσει για δύο συνεχείς θητείες, γεγονός που καθιστά τον κ. Μοράλες μη εκλόγιμο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Μοράλες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τρομοκρατία και στάση εάν επιστρέψει στη Βολιβία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες διαμαρτυρίες μετά την αναχώρηση του κ. Morales από τη χώρα έχουν οδηγήσει ήδη σε 32 θανάτους·

1. ζητεί μετριοπάθεια και κοινή λογική ώστε να καταστεί δυνατός ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, να καταστεί δυνατό να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης ώστε να οδηγηθεί η Βολιβία σε ειρηνική μετάβαση και να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο·

2. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειες της Διάσκεψης των Επισκόπων και του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών για τη διεξαγωγή ελεύθερων, διαφανών και χωρίς αποκλεισμούς εκλογών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα·

3. πιστεύει ότι όλα τα μέρη πρέπει να ενεργήσουν με δημοκρατικά υπεύθυνο τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία συμφιλίωση και να αποφευχθεί η περαιτέρω βία·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι αμφότερα τα σώματα της Εθνικής Συνέλευσης ενέκριναν μέτρα για την προετοιμασία των επόμενων προεδρικών εκλογών και πιστεύει ότι η επιστροφή στη σταθερότητα στη Βολιβία απαιτεί νέες εκλογές το συντομότερο δυνατόν· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τον στόχο του διορισμού ενός νέου ανεξάρτητου Εκλογικού Δικαστηρίου για τη διασφάλιση διαφανών εκλογών· αντιτίθεται σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης που δεν συνάδει πλήρως με το βολιβιανό σύνταγμα·

5. απορρίπτει την αιφνίδια αλλαγή κυβέρνησης, που πραγματοποιήθηκε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνταγματική νομιμότητα και μέσω της απειλής για χρήση βίας·

6. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παρατυπίες στη διαδικασία της ψηφοφορίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολιτική αστάθεια και εμφύλιες ταραχές·

7. εκφράζει τη λύπη του για τις βιαιοπραγίες που ακολούθησαν τις εκλογές και τη φυγή του κ. Μοράλες από τη χώρα, οι οποίες έχει ήδη προκαλέσει 32 νεκρούς, περισσότερους από 100 τραυματίες και άλλες φυσικές και υλικές ζημίες·

8. απορρίπτει οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση ή χρήση βίας κατά του βολιβιανού λαού·

9. ζητεί την ανάκληση του διατάγματος 4078, το οποίο προβλέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, την εξαίρεση από δικαστική δίωξη για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ενδέχεται να ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή στα χέρια της αστυνομίας και του στρατού·

10. εξακολουθεί να συμπαραστέκεται στον λαό της Βολιβίας, όπως έχει πράξει όλα αυτά τα έτη, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στη δημοκρατική ζωή της χώρας·

11. εξακολουθεί να στηρίζει τη δημοκρατική εδραίωση και τη θεσμική ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Βολιβίας·

12. υπενθυμίζει ότι η μόνη αποστολή της κ. Añez ως επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τη χώρα προς νέες εκλογές, στις οποίες οι πολίτες της Βολιβίας μπορούν να αποφασίσουν δημοκρατικά την κυβέρνησή της και τις πολιτικές της·

13. ζητεί να ανακληθούν ορισμένα ιδιαίτερα ανησυχητικά μέτρα που έλαβε η προσωρινή κυβέρνηση της κ. Añez, δεδομένου ότι απλώς επιδεινώνουν την τρέχουσα κατάσταση: τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την απέλαση δημοσιογράφων, τον άμεσο κυβερνητικό έλεγχο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, την απόλυση πρέσβεων στο εξωτερικό ή την αναστολή διπλωματικών σχέσεων με ορισμένες γειτονικές χώρες·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στην κρίση αυτή, δεδομένης της δραματικής οικονομικής κατάστασης, με αυξανόμενη έλλειψη καυσίμων και τροφίμων, προκειμένου να αποφευχθεί μια άλλη ανθρωπιστική κρίση, της οποίας οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες·

15. υποστηρίζει την οργάνωση αποστολής παρατήρησης εκλογών της ΕΕ στη Βολιβία·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη νόμιμη προσωρινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Εθνική Συνέλευση του Πολυεθνοτικού Κράτους της Βολιβίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου