Menettely : 2019/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0192/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0192/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0192/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Bolivian tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0187/2019

B9‑0192/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta

(2019/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bolivian tilanteesta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen pöytäkirjat,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 14. marraskuuta 2019 julkaiseman raportin Boliviasta,

 ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Federica Mogherinin julkilausuman Bolivian tilanteesta täysistunnossa 13. marraskuuta 2019,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Evo Morales astui virkaan vuonna 2006 voitettuaan presidentinvaalit ja uusi mandaattinsa vuosien 2010 ja 2015 vaaleissa;

B. toteaa, että Morales teki kiistanalaisen päätöksen asettua ehdolle neljännelle virkakaudelle perustuslakituomioistuimen hyväksynnällä, vaikka hän ei ollut voittanut kansanäänestystä perustuslain muuttamisesta;

C. ottaa huomioon, että bolivialaiset äänestivät 20. lokakuuta presidentinvaaleissa, joissa esiintyi useita säännönvastaisuuksia; ottaa huomioon, että tämä ajoi Bolivian kansalaiset kaduille osoittamaan mieltä ja johti väkivaltaisuuksiin ja yhteiskunnallisiin levottomuuksiin eri puolilla maata;

D. ottaa huomioon, että kun äänistä oli laskettu 83 prosenttia, istuva presidentti Morales johti ääntenlaskentaa 45 prosentin ääniosuudella tärkeimpään vastaehdokkaaseensa Carlos Mesaan nähden, joka oli saanut 38 prosenttia äänistä;

E. ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat ilmaisivat huolensa siitä, että tulosten ilmoittaminen viivästyi päivällä, minkä jälkeen Moralesin saamien äänten määrä yhtäkkiä lisääntyi, kun ääntenlaskentaa jatkettiin; ottaa huomioon, että Morales kiisti kaikki syytökset ja kutsui ulkomaita tarkastamaan vaalit ja lupasi järjestää uudet vaalit, jos vilppiä havaittaisiin;

F. ottaa huomioon, että Bolivian hallitus kutsui Amerikan valtioiden järjestön (OAS) tekemään vaaleista tarkastuksen, ja suostui siihen, että tarkastuksen tulos on sitova; ottaa huomioon, että tarkastuksessa todettiin, että vaalitulos olisi mitätöitävä vakavien säännönvastaisuuksien takia ja uudet vaalit olisi järjestettävä mahdollisimman pian;

G. ottaa huomioon, että sen jälkeen kun OAS:n raportin tulokset julkaistiin, Morales päätti järjestää kansainvälisen yhteisön valvomat uudet vaalit;

H. ottaa huomioon, että Morales ja hänen varapresidenttinsä Álvaro García Linera joutuivat eroamaan viroistaan ja pakenemaan maasta sen jälkeen, kun poliisi ja armeija lakkasivat tukemasta heitä;

I. ottaa huomioon, että Evo Morales joutui anomaan poliittista turvapaikkaa Meksikosta;

J. ottaa huomioon, että Moralesin erottua Jeanine Áñez nousi presidentiksi perustuslain mukaan seuraavaksi korkeimpana virkamiehenä; ottaa huomioon, että hänen ainoa tehtävänsä on huolehtia uusien vaalien järjestämisestä;

K. ottaa huomioon, että Áñez allekirjoitti kiistanalaisen asetuksen, jolla armeijan joukkoja suojellaan syytteeseenpanolta toimista, joita ne ovat toteuttaneet yleisen järjestyksen palauttamiseksi;

L. ottaa huomioon, että Bolivian kansalliskokouksen molemmat kamarit hyväksyivät presidentinvaalien järjestämistä valmistelevan lain 23. marraskuuta 2019 ja väliaikainen presidentti Áñez allekirjoitti sen myöhemmin;

M. ottaa huomioon, että kyseinen laki kieltää virassa kaksi peräkkäistä kautta toimineita henkilöitä asettumasta ehdolle, mikä tekee Moralesin ehdokkuuden mahdottomaksi;

N. ottaa huomioon, että Morales saattaa saada syytteet terrorismista ja kansankiihotuksesta, jos hän palaa Boliviaan;

O. ottaa huomioon, että väkivaltaiset protestit Moralesin lähdettyä maasta ovat vaatineet jo 32 kuolonuhria;

1. kehottaa malttiin ja järkevyyteen, jotta voidaan mahdollistaa rakentava vuoropuhelu kaikkien asianomaisten välillä ja tukea riittävän luottamuksen ja ymmärryksen ilmapiiriä, jotta Bolivia voidaan ohjata kohti rauhanomaista siirtymää ja luoda edellytykset sille, että maa pääsee nykyisestä umpikujasta;

2. katsoo, että Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön on tuettava episkopaalisen konferenssin ja YK:n pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään ponnistuksia sopimuksen aikaansaamiseksi osapuolten välille vapaiden, osallistavien ja avointen vaalien järjestämisestä perustuslaissa vahvistetun aikataulun mukaisesti;

3. katsoo, että kaikkien osapuolten olisi toimittava demokraattisesti vastuullisella tavalla, jotta voidaan mahdollistaa nopea sovinto ja estää väkivaltaisuuksien jatkuminen;

4. panee tyytyväisenä merkille, että Bolivian kansalliskokouksen molemmat kamarit hyväksyivät toimet uusien presidentinvaalien valmistelemiseksi, ja katsoo, että vakauden palauttaminen Boliviaan edellyttää uusien vaalien järjestämistä mahdollisimman pian; tukee tämän vuoksi tavoitetta, että avoimien vaalien takaamiseksi nimitetään uusi riippumaton vaalilautakunta; vastustaa mahdollisia sellaisia hallituksenvaihdoksia, jotka eivät ole kaikilta osin Bolivian perustuslain mukaisia;

5. hylkää hallituksen vaihdoksen, joka tapahtui yhtäkkisesti perustuslain vastaisesti ja voimankäytöllä uhaten;

6. on syvästi huolissaan äänestysprosessin säännönvastaisuuksista, jotka ovat aiheuttaneet poliittista epävakautta ja yhteiskunnallisia levottomuuksia;

7. pitää valitettavina vaaleja ja Moralesin maastapakoa seuranneita väkivaltaisuuksia, joissa on saanut surmansa jo 32 ihmistä ja loukkaantunut yli sata ja jotka ovat aiheuttaneet muita henkilö- ja aineellisia vahinkoja;

8. vastustaa mahdollista sotilaallista väliintuloa tai voimankäyttöä Bolivian kansaa vastaan;

9. kehottaa kumoamaan asetuksen nro 4078, jolla vapautetaan tietyissä olosuhteissa syytetoimista asevoimien jäsenet, jotka saattavat olla vastuussa poliisin ja armeijan väkivaltaisista tukahduttamistoimista;

10. on edelleen Bolivian kansan puolella, kuten jo vuosien ajan ja erityisesti näinä maan demokraattisen elämän kannalta vaikeina aikoina;

11. tukee edelleen Bolivian tasavallan demokratian lujittamista ja institutionaalista kehittämistä;

12. palauttaa mieliin, että Áñezin ainoa tehtävä väliaikaishallituksen johtajana on luotsata maa kohti uusia vaaleja, joissa Bolivian kansalaiset voivat päättää demokraattisesti hallituksestaan ja politiikastaan;

13. kehottaa kumoamaan Áñezin väliaikaishallituksen hyväksymät erittäin huolestuttavat toimenpiteet, koska ne vain pahentavat nykytilannetta; toteaa, että näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi toimittajien karkotukset, yleisradioon ja televisioon kohdistuva suora valtion valvonta, suurlähettiläiden kutsuminen kotiin ulkomailta sekä diplomaattisten suhteiden keskeyttäminen joidenkin naapurimaiden kanssa;

14. korostaa, että kriisiin on löydettävä ratkaisu, sillä taloudellinen tilanne on dramaattinen ja polttoaineesta ja elintarvikkeista on yhä enemmän pulaa, jotta voidaan välttää uusi humanitaarinen kriisi, jonka seuraukset olisivat ennakoimattomat;

15. tukee EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä Boliviaan;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Bolivian tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja Bolivian monikansaisen valtion kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö