Procedūra : 2019/2896(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0192/2019

Pateikti tekstai :

B9-0192/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0192/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 47k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl padėties Bolivijoje</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0187/2019

B9‑0192/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje

(2019/2896(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Bolivijoje,

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir į jos protokolus,

 atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (OAS) 2019 m. lapkričio 14 d. ataskaitą dėl Bolivijos,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini pareiškimą dėl padėties Bolivijoje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Evo Morales tapo prezidentu 2006 m. laimėjęs prezidento rinkimus ir jo kadencija buvo pratęsta 2010 m. ir 2015 m.,

B. kadangi E. Morales priėmė kontraversišką sprendimą dalyvauti rinkimuose siekdamas ketvirtos kadencijos ir šiam sprendimui pritarė Konstitucinis Teismas, tačiau referendumas dėl Konstitucijos pakeitimo nepavyko,

C. kadangi spalio 20 d. Bolivijos piliečiai balsavo prezidento rinkimuose, per kuriuos užfiksuota daug pažeidimų; kadangi dėl to Bolivijos piliečiai protestuodami išėjo į gatves ir visoje šalyje kilo smurtas bei prasidėjo pilietiniai neramumai;

D. kadangi suskaičiavus 83 proc. balsų paaiškėjo, kad tuo metu prezidento pareigas einantis E. Morales surinko 45 proc. balsų ir pralenkė savo politinį varžovą Carlosą Mesą, kuris surinko 38 proc.;

E. kadangi tarptautiniai stebėtojai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad skaičiuojant rezultatus buvo padaryta vienos dienos pertrauka ir kad juos atnaujinus balsų už E. Morales skaičius smarkiai padidėjo; kadangi E. Morales paneigė šiuos įtarimus ir paragino užsienio vyriausybes patikrinti rinkimus bei pažadėjo tuo atveju, jeigu būtų rasta sukčiavimo atvejų, surengti papildomus rinkimus;

F. kadangi Bolivijos vyriausybė paragino Amerikos valstybių organizaciją (OAS) atlikti rinkimų auditą ir sutiko, kad audito rezultatai būtų privalomi; kadangi atlikus auditą padaryta išvada, kad rinkimų rezultatai turėtų būti panaikinti dėl rimtų pažeidimų ir kad reikia kuo greičiau surengti naujus rinkimus;

G. kadangi, paskelbus OAS ataskaitos išvadas, E. Morales nusprendė pakviesti tarptautinę bendruomenę stebėti naujų rinkimų;

H. kadangi E. Morales ir jo pavaduotojas Álvaro García Linera turėjo atsistatydinti ir bėgti iš šalies po to, kai prarado policijos ir kariuomenės paramą;

I. kadangi E. Morales turėjo siekti politinio prieglobsčio Meksikoje;

J. kadangi po E. Morales atsistatydinimo valdžią perėmė Jeanine Añez, kaip aukščiausio lygio pareigūnė pagal Konstitucijoje numatytą pareigų perdavimo tvarką; kadangi ji atlieka tik prižiūrėtojos vaidmenį ir jos vienintelė užduotis – surengti naujus rinkimus;

K. kadangi J. Añez pasirašė kontraversišką dekretą, pagal kurį karinės pajėgos apsaugomos nuo persekiojimo už veiksmus, kurių jos ėmėsi atkurdamos viešąją tvarką,

L. kadangi abu Nacionalinės Asamblėjos rūmai 2019 m. lapkričio 23 d. patvirtino teisės aktą, kuriuo sudaromos sąlygos surengti prezidento rinkimus ir kurį po to pasirašė laikinoji prezidentė J. Añez,

M. kadangi šiuo teisės aktu draudžiama rinkimuose dalyvauti tiems kandidatams, kurie prezidento pareigas jau yra ėję dvi kadencijas iš eilės, todėl E. Morales kandidatūra laikoma netinkama;

N. kadangi E. Moralesui, jeigu jis sugrįžtų į Boliviją, grėstų kaltinimai terorizmu ir kurstymu maištauti;

O. kadangi E. Moralesui palikus šalį per smurtinius protestus žuvo jau 32 asmenys;

1. ragina laikytis saiko ir vadovautis sveiku protu, kad būtų sudarytos sąlygos vykdyti konstruktyvų dialogą, kuriame dalyvautų visos suinteresuotos konflikto šalys, užtikrinant pakankamą pasitikėjimą ir supratimą, kad Bolivija galėtų atlikti taikų politinį perėjimą ir pajudėti iš dabartinės aklavietės;

2. yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga ir tarptautinė bendruomenė turi remti Vyskupų konferencijos ir JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio pastangas prisidėti prie šalių susitarimo dėl laisvų, įtraukių ir skaidrių rinkimų surengimo laikantis Konstitucijoje įtvirtinto tvarkaraščio;

3. mano, kad visos šalys turi veikti demokratiniu požiūriu atsakingai ir kad tai padės greitai susitaikyti ir išvengti tolesnio smurto;

4. palankiai vertina tai, kad abu Nacionalinės Asamblėjos rūmai patvirtino priemones, kuriomis bus rengiamasi ateinantiems prezidento rinkimams, ir mano, kad norint stabilizuoti padėtį Bolivijoje naujus rinkimus reikia surengti kuo greičiau; todėl pritaria tikslui siekiant užtikrinti skaidrius rinkimus paskirti naują nepriklausomą Rinkimų teismą; nepritaria bet kokiems vyriausybės keitimams, kurie neatitiktų Bolivijos konstitucijos;

5. nepritaria staigiam vyriausybės keitimui, kuris įvyko ne pagal konstitucinę tvarką ir grasinant panaudoti jėgą;

6. yra labai susirūpinęs dėl rinkimų tvarkos pažeidimų, dėl kurių susidarė nestabili politinė padėtis ir kilo pilietiniai neramumai;

7. apgailestauja dėl po rinkimų kilusio smurto, dėl kurio E. Moralesui palikus šalį jau žuvo 32 asmenys, buvo sužeista daugiau nei 100 piliečių ir padaryta asmeninės ir materialinės žalos;

8. smerkia bet kokią karinę intervenciją ir jėgos naudojimą prieš Bolivijos gyventojus;

9. ragina atšaukti Dekreto Nr. 4078 išimtį, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis karinių pajėgų nariams, kurie gali būti atsakingi už policijos ir kariškių vykdomas smurtines represijas, netaikomas baudžiamasis persekiojimas;

10. toliau remia Bolivijos piliečius, kaip tai darė jau metų metus, ir ypač juos remia dabar, kai jų šalies demokratija išgyvena sunkius laikus;

11. toliau remia Bolivijos Respublikos demokratinį stiprinimą ir institucijų plėtrą;

12. primena, kad J. Añez, kaip prižiūrinčios vyriausybės vadovės, vienintelė užduotis – parengti šalį naujiems rinkimams, kuriuose Bolivijos piliečiai demokratiškai galėtų priimti sprendimus dėl savo vyriausybės ir politikos;

13. ragina panaikinti kai kurias didelį nerimą keliančias J. Añez laikinosios vyriausybės priimtas priemones, nes jomis tik bloginama dabartinė padėtis: šios priemonės apima žurnalistų išvarymą, tiesioginę vyriausybinę viešojo radijo ir televizijos kontrolę, užsienyje esančių ambasadorių atleidimą ar diplomatinių santykių su kai kuriomis kaimyninėmis šalimis nutraukimą;

14. pabrėžia poreikį išspręsti šią krizę atsižvelgiant į dramatišką ekonominę padėtį, kai vis labiau trūksta kuro ir maisto, kad būtų galima išvengti dar vienos humanitarinės krizės, kuri turėtų nenuspėjamų pasekmių;

15. pritaria, kad ES į Boliviją siųstų rinkimų stebėjimo misiją;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtai laikinajai Bolivijos Daugiatautės Valstybės prezidentei ir Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika