Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0192/2019

Predkladané texty :

B9-0192/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0192/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0187/2019

B9‑0192/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a jeho protokoly,

 so zreteľom na správu Organizácie amerických štátov (OAŠ) o Bolívii zo 14. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie Federicy Mogheriniovej o situácii v Bolívii na plenárnej schôdzi Parlamentu 13. novembra 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Evo Morales sa ujal funkcie v roku 2006 po víťazstve v prezidentských voľbách a svoj mandát obnovil vo voľbách v rokoch 2010 a 2015;

B. keďže E. Morales prijal so súhlasom ústavného súdu kontroverzné rozhodnutie kandidovať na štvrté funkčné obdobie, hoci v referende o zmene ústavy sa mu nepodarilo dosiahnuť víťazstvo;

C. keďže 20. októbra obyvatelia Bolívie hlasovali v prezidentských voľbách, ktoré boli poznačené mnohými nezrovnalosťami; keďže v dôsledku toho vyšli občania Bolívie do ulíc, aby protestovali, a po celej krajine došlo k násilnostiam a občianskym nepokojom;

D. keďže po sčítaní 83 % hlasov viedol úradujúci prezident Morales so 45 % hlasov, zatiaľ čo bývalý prezident Carlos Mesa, jeho hlavný vyzývateľ, získal 38 % hlasov;

E. keďže medzinárodní pozorovatelia vyjadrili obavy v súvislosti s deň trvajúcim oneskorením pri oznamovaní výsledkov, po ktorom – keď sa spočítavanie hlasov obnovilo – nasledoval prudký nárast hlasov v prospech E. Moralesa; keďže E. Morales tieto obvinenia odmietol a vyzval zahraničné vlády, aby vykonali audit volieb, pričom prisľúbil, že v prípade, že sa zistí akýkoľvek podvod, usporiada sa dodatočné kolo volieb;

F. keďže bolívijská vláda vyzvala OAŠ, aby vykonala volebný audit, a súhlasila, že výsledky auditu budú záväzné; keďže z auditu vyplynulo, že výsledky volieb by sa mali z dôvodu vážnych nezrovnalostí anulovať a čo najskôr by sa mali usporiadať nové voľby;

G. keďže po uverejnení záverov zo správy OAŠ sa E. Morales rozhodol vyhlásiť nové voľby monitorované medzinárodným spoločenstvom;

H. keďže Evo Morales a jeho viceprezident Álvaro García Linera museli odstúpiť z funkcie a opustiť krajinu po tom, ako prišli o podporu polície a armády;

I. keďže E. Morales musel požiadať o politický azyl v Mexiku;

J. keďže po odstúpení E. Moralesa sa funkcie ujala Jeanine Añez ako najvyššie postavená úradníčka v nástupníckej línii stanovenej ústavou; keďže jej funkcia je dočasná a jej jedinou úlohou je zorganizovať nové voľby;

K. keďže J. Añez podpísala kontroverzný dekrét o ochrane ozbrojených síl pred trestným stíhaním za činy, ktoré spáchajú v mene obnovenia verejného poriadku;

L. keďže obe komory zákonodarného zhromaždenia schválili 23. novembra 2019 právne predpisy na vytvorenie podmienok na usporiadanie prezidentských volieb, pričom tieto predpisy následne podpísala dočasná prezidentka Añez;

M. keďže tieto právne predpisy znemožňujú kandidovať vo voľbách tým, ktorí boli v úrade dve po sebe idúce funkčné obdobia, čo znamená, že E. Morales sa už nemôže uchádzať o úrad;

N. keďže E. Morales by mohol v prípade návratu do Bolívie čeliť obvineniam z terorizmu a podnecovania obyvateľstva;

O. keďže násilné protesty, ktoré vypukli po tom, ako E. Morales opustil krajinu, už viedli k 32 úmrtiam;

1. vyzýva na umiernenosť a zdravý rozum, aby bolo možné viesť konštruktívny dialóg medzi všetkými dotknutými stranami, čím sa podporí atmosféra dostatočnej dôvery a porozumenia s cieľom priviesť Bolíviu k pokojnej transformácii a umožniť jej prekonať súčasnú patovú situáciu;

2. domnieva sa, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo musia podporovať úsilie Episkopálnej konferencie a osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN prispieť k dohode medzi zmluvnými stranami o usporiadaní slobodných, inkluzívnych a transparentných volieb v súlade s harmonogramom zakotveným v ústave;

3. nazdáva sa, že všetky strany by mali konať demokraticky zodpovedným spôsobom tak, aby sa umožnilo rýchle zmierenie a zabránilo sa ďalšiemu násiliu;

4. víta skutočnosť, že obe komory zákonodarného zhromaždenia schválili opatrenia na prípravu najbližších prezidentských volieb, a domnieva sa, že návrat k stabilite v Bolívii si nové voľby vyžaduje čo najskôr; preto podporuje cieľ, ktorým je vymenovanie nového nezávislého volebného súdu na zaručenie transparentných volieb; odmieta akúkoľvek zmenu vlády, ktorá nie je plne v súlade s bolívijskou ústavou;

5. odmieta zmenu vlády, ktorá nastala náhle, bez ohľadu na ústavnú korektnosť a prostredníctvom hrozby použitia sily;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s nezrovnalosťami pri hlasovaní, ktoré spôsobili politickú nestabilitu a občianske nepokoje;

7. vyjadruje poľutovanie nad násilím, ktoré nasledovalo po voľbách a úteku E. Moralesa z krajiny a ktoré si už vyžiadalo 32 obetí, viac ako 100 zranených a iné fyzické a hmotné škody;

8. odmieta akýkoľvek vojenský zásah alebo použitie sily voči bolívijskému ľudu;

9. žiada zrušenie dekrétu 4078, ktorý za určitých okolností stanovuje výnimku z trestného stíhania príslušníkov ozbrojených síl, ktorí môžu byť zodpovední za násilné represie zo strany polície a armády;

10. naďalej vyjadruje podporu bolívijskému ľudu, ako ho podporoval aj počas uplynulých rokov, najmä v týchto ťažkých chvíľach demokratického života krajiny;

11. naďalej podporuje upevňovanie demokracie v Bolívijskej republike a jej inštitucionálny rozvoj;

12. pripomína, že jedinou úlohou J. Añezovej ako líderky dočasnej vlády je doviesť krajinu k novým voľbám, v ktorých môžu bolívijskí občania demokraticky rozhodnúť o svojej vláde a politikách;

13. vyzýva na zrušenie určitých vysoko znepokojivých opatrení, ktoré prijala dočasná vláda J. Añezovej, pretože iba zhoršujú súčasnú situáciu: tieto opatrenia zahŕňajú vyhosťovanie novinárov, priamu kontrolu verejných rozhlasových a televíznych staníc vládou, prepúšťanie veľvyslancov v zahraničí alebo pozastavenie diplomatických vzťahov s niektorými susednými krajinami;

14. zdôrazňuje, že je nevyhnutné nájsť riešenie tejto krízy vzhľadom na dramatickú hospodársku situáciu, v ktorej narastá nedostatok paliva a potravín, s cieľom zabrániť ďalšej humanitárnej kríze, ktorá by mala nepredvídateľné následky;

15. podporuje vyslanie volebnej pozorovateľskej misie EÚ do Bolívie;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, právoplatnej dočasnej prezidentke republiky a Národnému zhromaždeniu Bolívijského mnohonárodného štátu, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia