Procedure : 2019/2895(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0197/2019

Ingediende teksten :

B9-0197/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0197/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 43k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van een verklaring van de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert‑Jan Ruissen, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}namens de ECR-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0197/2019

B9‑0197/2019

Resolutie van het Europees Parlement over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken

(2019/2895(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien het besluit van de scheidsrechter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het kader van het Airbus-subsidiegeschil (DS316) van 2 oktober 2019, waarbij de VS tegenmaatregelen op de uitvoer van de EU mogen treffen ter waarde van 7,5 miljard USD (6,8 miljard EUR),

 gezien het besluit van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO van 14 oktober 2019, waarbij de opschorting van concessies wordt toegestaan,

 gezien het besluit van de VS om met ingang van 18 oktober 2019 bijkomende ad‑valoremrechten van 25 % in te voeren voor bepaalde landbouwproducten,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de VS een belangrijke handelspartner van de EU voor agrovoedingsmiddelen is; overwegende dat de uitvoer van agrovoedingsmiddelen uit de EU naar de VS in 2018 goed was voor 22,3 miljard EUR (16,2 % van alle uitgevoerde agrovoedingsproducten van de EU), en dat de invoer van agrovoedingsmiddelen uit de VS 12 miljard EUR bedroeg;

B. overwegende dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Ierland zwaar getroffen zullen worden door het besluit van de VS om op bepaalde agrovoedingsmiddelen 25 % extra invoerrechten te heffen, en dat ook de agrovoedingssector in andere EU-lidstaten zal worden getroffen;

C. overwegende dat de belangrijkste landbouwproducten die door de extra heffingen worden getroffen, hoogwaardige producten zijn, zoals wijn, Schotse whisky, olijven en olijfolie, en zuivelproducten zoals boter en kaas; overwegende dat ook andere agrovoedingsmiddelen, zoals varkensvlees, citrusvruchten, vruchtensappen en bereide vruchten zoals kersen en peren, alsook mosselen geviseerd worden;

D. overwegende dat de uitvoer van Spaanse zwarte olijven naar de VS drastisch is gedaald sinds de VS in november 2017 invoerrechten op het product hebben opgelegd;

E. overwegende dat de landbouwsectoren van de EU nog steeds te lijden hebben onder de ernstige gevolgen van het Russische embargo, dat in 2014 is ingesteld; overwegende dat de tegenmaatregelen van de VS leiden tot meer instabiliteit op de interne markt van de EU, die wellicht met verdere marktverstoringen te maken zal krijgen als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU;

F. overwegende dat landbouwers en de agrovoedingssector eens te meer de dupe zijn van een niet-landbouwgerelateerd handelsgeschil dat buiten hun invloedssfeer ligt;

G. overwegende dat de Amerikaanse maatregelen een ernstige bedreiging vormen voor het marktaandeel van Europese producten van hoge kwaliteit, zoals wijn, kaas en whisky, zowel onmiddellijk als op lange termijn, en de reeds kwetsbare situatie in bepaalde sectoren, zoals de sector olijfolie en tafelolijven, nog dreigen te verergeren;

H. overwegende dat het geschil over de subsidies voor Boeing nog steeds in behandeling is bij de WTO;

1. vreest dat het besluit van de VS om als gevolg van het Airbus-geschil tegenmaatregelen aan de EU op te leggen ernstige gevolgen zal hebben voor de evenwichtige mededinging van agrovoedingsproducten op de interne markt, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties, die de belangrijkste sociaal-economische actoren in plattelandsgebieden vormen;

2. betreurt ten zeerste het uitblijven van een tijdige, via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing van het conflict vóór de toepassing van de invoerrechten, ondanks herhaalde oproepen van de agrovoedingssector om een oplossing te vinden;

3. dringt aan op een snelle, via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing en een de-escalatie van de toenemende spanningen op handelsgebied tussen beide partijen;

4. dringt er bij de Commissie op aan snel steun voor de zwaarst getroffen landbouwsectoren beschikbaar te stellen en een concreet plan met gerichte maatregelen te overwegen om landbouwers te compenseren voor verstoringen van de interne markt;

5. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de EU-markt voor landbouwvoedingsmiddelen om tijdig verstoringen op te sporen als gevolg van de toepassing van de invoerrechten, cumulatieve effecten van andere marktontwikkelingen, waaronder die van het nog steeds van kracht zijnde Russische invoerverbod, en het sneeuwbaleffect van de getroffen producten op de voedselvoorzieningsketen;

6. verzoekt de Commissie in voorkomend geval flexibiliteit aan de dag te leggen bij het beheer van lopende promotiecampagnes in derde landen en nauw samen te werken met de nationale bureaus voor handelsbevordering om de marktdeelnemers in staat te stellen te reageren en hun acties te intensiveren en/of te heroriënteren; verzoekt de Commissie aanvullende oproepen voor afzetbevordering in overeenstemming met de begrotingstoewijzingen goed te keuren;

7. benadrukt zijn gehechtheid aan de internationale handelsbetrekkingen en de noodzaak om de exportmarkten, met name voor agrovoedingsproducten, te diversifiëren, en de markttoegang te waarborgen door hardnekkige technische belemmeringen uit de weg te ruimen die voorkomen dat marktdeelnemers ten volle kunnen profiteren van de exportmogelijkheden;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid